Blogg

Sida 2

Undermålig ventilation är ett problem

30 jun 2017

Många svenskar lever i en slags villfarelse och förnekelse då det kommer till statusen i sina hem. Med detta menar vi att de på ett strutslikt sätt stoppar ner huvudet i sanden istället för att verkligen se och åtgärda de problem som finns i det hus som de äger. Exempel på detta kan vara att man hela tiden går ner i sin källare och känner en unken doft, att man ser hur fuktfläckar bildats på golvet och att sjok av färg börjar släppa på väggarna. Något som man ignorerar och tänker att det hör källaren till och att man ändå inte spenderar någon längre tid just där.

Kort sagt; man ignorerar att en dränering behövs och man struntar helt i riskerna som kommer med en utebliven sådan. Här tänker vi inte bara på att huset i sig riskerar att falla ihop om man inte dränerar, vi menar även ur ett rent hälsomässigt perspektiv då mögel- och vattenskador kan leda till sjukdomar som astma, allergier och ständiga förkylningar. Det här strutsliknande beteendet går även att spåra till andra områden och även till andra typer av bostäder.

Bor man i exempelvis en bostadsrätt i en äldre fastighet så är det inte ovanligt att man där har problem med sin ventilation och där man känner att luften står stilla, där man blir trött, sjukare mer frekvent än vad man brukar och där man har problem med att sova – detaljer som i slutändan påverkar hela sitt- och sin familjs liv. Bra ventilation är viktig och det är det många som ignorerar eller inte är medvetna om. Man tror att i och med att man köpt en dyr bostadsrätt i Stockholm också ska få allting serverat på ett silverfat och där man inte behöver göra någonting; ett tänk som är både fel och – som vi sa, i många fall också farligt för sin egen hälsa.

Bättre ventilation behövs i lägenheter i Stockholm

Har man en bostad i Stockholm där problem med dålig luft finns så finns det många sätt att påverka denna till det bättre och där ett byta av ventilation kan vara avgörande i hur barnen presterar i skolan eller hur man själv producerar i sitt dagliga värv. Många förknippar ett byte av ventilation med något som kostar väldigt mycket pengar och som något som dessutom måste gå genom en trött, byråkratisk dagordning hos styrelsen i den bostadsrättsföreningen man tillhör. Så är det inte.

Det finns utmärkta, portabla lösningar som kostar väldigt lite pengar, som är lättskötta och som man på egen hand kan reglera via exempelvis en fjärrkontroll. Har man kallt inomhus – ja, då rider man upp temperaturen och vice versa om man har för varmt då man exempelvis ska gå och lägga sig.

Luften är som alla vet livsviktig för oss alla – frågan är varför vi inte tar frågan på allvar då det kommer till våra egna hem och på den plats där vi spenderar lejonparten av våra dygn? Se över hur din ventilation ser ut redan idag!

Hur ser det ut vid inflytt?

16 jun 2017

Har du, eller ska du köpa bostad? Om svaret är ja, grattis! När du får tillträde till din nya bostad är det viktigt att du först kollar hur städningen ser ut.

Det första som syns är golven, som ska vara rena från både fläckar och damm. Men det är inte bara det synliga som ska vara rent. Alla öppna ytor ska torkas av, men även de mer gömda ytorna. I badrummet ska toaletten och handfatet ska vara rengjorda, avloppet ska se fräscht ut, badkar eller dusch ska vara helt rent, avloppsbrunnen rengjord och skåpen ska vara avtorkade både på in och utsida. Detsamma gäller köket, där skåpen ska torkas både på in och utsida, ugnen och spisplattorna ska vara rena på insidan, utsidan och på sidorna. Kylen och frysen ska vara urtorkade och avfrostade om det behövs. Även fönster ska vara rengjorda, både insidan, utsidan och mellan glasen. Kort och gott så ska lägenheten vara så ren så att man tror att den är helt oanvänd.

Den som flyttar kan välja att städa själv, eller ta hjälp av ett företag som sköter städningen. Om flyttstädningen inte håller måttet så har du som ny ägare rätt att kontakta den tidigare ägaren och be denne åtgärda städningen. Om den förra ägaren anlitat ett städföretag så brukar de lämna en städgaranti och då kommer de tillbaka för att åtgärda bristerna. Var noga med att inte godkänna städningen för snabbt, då kan det vara svårt att reklamera städningen om du upptäcker något bristfälligt senare. Om ni mot förmodan glömt att skriva flyttstädning som ett krav i köpekontraktet så finns det inga krav på att flyttstädning ska ske. Det är alltid svårt att bevisa ett muntligt avtal.

Om den tidigare ägaren inte vill åtgärda städningen kan du prata med den ansvariga mäklaren som kan hjälpa till att medla. Om det går tillräckligt långt så kan man ta ärendet till tingsrätten, men förhoppningsvis ska det inte behövas.

Vi hoppas så klart att den tidigare ägaren har skött städningen exemplariskt och att du som ny ägare i god ro kan flytta in utan större bekymmer. Nu är det upp till dig att hålla bostaden ren och fräsch. Att kontinuerligt storstäda gör att bostaden hålls ren och fräsch. Det gör att din egen flyttstädning en vacker dag går smidigare också.

Vi önskar dig all lycka till med flytten till din nya bostad. Kom ihåg att du kan alltid prata med den ansvariga mäklaren om det skulle uppstå några frågetecken eller funderingar.

Tänk på detta gällande dolda fel i hus

20 maj 2017

Det finns alltid vissa risker med att köpa ett hus. Om vi bortser från det som många fruktar mest  - att huset ska tappa väldigt mycket i värde och att man inte kommer att ha råd att bo kvar – så finns det även andra risker. Risker som innebär att det hus man köpt visar sig innehålla dolda fel och där man tvingas inleda en process mot säljaren för att få skadestånd. Först och främst gällande dolda fel i hus så måste de vara just det – dolda – och för att de ska räkans dit så måste fyra kriterier uppfyllas. Om vi radar upp dessa innan vi fortsätter så ser de ut enligt följande:

 • Felet ska inte varit upptäcktbart vid köpet
 • Felet ska ha funnit där innan du flyttade in
 • Det ska inte ha varit ett förväntat fel
 • Uppgifterna du fått från säljaren ska inte avvika från bostadens egenskaper

Du kan således inte hävda att sprickan i väggen är ett dolt fel och kräva ersättning från säljaren för att korrigera denna; detta då de funnits synlig hela tiden. Som köpare så har man nämligen undersökningsplikt och i och med denna så har man också ett ansvar.dolda fel handlar om fel som man inte kunnat se med blotta ögat och ett tips vi kan ge här är att man som lekman anlitar en besiktningsman.

En erfaren advokat är att föredra vid dolda fel i hus

Att en vanlig privatperson kan ha svårt att upptäcka fel i vid ett husköp är lätt att förstå – man vet ingenting om vart man ska leta och man vet heller inte vad man ska leta efter – oh därför bör man anlita ett proffs för detta. En besiktningsman kan peka på de fel och bristen som finns och som kan få dig att avstå från köpet – eller pruta på priset. Det är också det säkra sättet att påvisa att det handlar om just dolda fel i sitt hus. Kan man visa upp ett besiktningsprotokoll så har man också större chanser att vinna en tvist gällande dolda fel mot en säljare.

Handlar det de facto om dolda fel och där man inleder en process mot säljaren (och denne motsätter sig kraven; något som inte är ovanligt) så finns det bara ett råd: anlita en skicklig advokat – med erfarenhet av liknande konflikter - och var beredd på att det kommer att ta lång tid.

Mer information om detta komplicerade ämne finns att hitta här.

Vem är bäst på att renovera badrum i Stockholm?

17 maj 2017

Att renovera badrum har blivit en trend som spridit sig från Stockholm till resten av Sverige. Där badrummet tidigare sågs som ett rum där privata behov, dusch och badning genomfördes så ser man nu rummet som ett ställe att visa upp och vara stolt över. Detta kommer först och främst för att vi svenskar under senare år börjat intressera oss för inredning och design – tittar man i en tv-tablå eller i en hylla för tidningar så kan man lätt konstatera att ökningen är dramatisk.

Det är ingenting fel med det – snarare tvärtom. Att ha rent och fräscht hemma är något som de flesta mår bra av och att kunna sitta och drömma med ögonen vilande på en bild av ett nyrenoverat badrum i en tidning får många att bli motiverade och själva vilja genomföra ett liknade projekt. Där detta syns allra tydligast är alltså i Stockholm – där kan man verkligen tala om att en trend för att renovera badrum har uppstått. I Stockholm ska allt ifrån villor, lägenheter och numera också Attefallshus inredas och designas om och speciellt då när det kommer till att få sina badrum renoverade.

Detta är naturligtvis positivt då boenden i Stockholm är flexibla och man byter ägare ofta – att då som köpare slippa renovera ett badrum är det många som ser som en klar fördel. Det är även positivt sett ur ett företagsperspektiv – genom att så många väljer att haka på nya trender så har en våg av företag specialiserat just på att renovera badrum uppstått i Stockholm. Nya företag ger fler människor chansen till arbete och det gynnar hela Sveriges ekonomi i stort.

Dock ska man dock vara noggrann då man anlitar ett företag för att renovera sitt badrum – detta för att i och med att branschen expanderat så har även en del mindre skickliga hantverkare dykt upp och vill ha del av kakan. Man bör alltså se upp och kolla upp firmorna innan man anlitar någon att renovera sitt badrum – detta gäller dock inte bara i Stockholm även om problemet med oseriösa aktörer är som störst där.

Hur vet jag att någon är duktig att renovera badrum i Stockholm?

Att först kolla firman innan man anlitar den för att renovera sitt badrum är alltså A och O i Stockholm – att bli lurad kan kosta väldigt mycket pengar i form av vattenskador och dubbelt arbete. För att kolla så är det bäst att använda sig av internet – där finns en massa sidor där privatpersoner sätter betyg på den firma som tagit på sig att renovera deras badrum. Men i Stockholm – i och med trenden att inreda och renovera – så kan man även vända sig till någon granne eller vän och höra vad de tyckte om den firma den anlitade. Då får man ofta ett bra hum ifall den firman kan renovera ens badrum eller om man ska låta ett annat företag i Stockholm sköta den uppgiften. På så sätt blir även grannsämjan bättre och du får dessutom chansen att bli inspirerad av dennes nyrenoverade badrum och kan få ett nytt uppslag då du själv ska renovera ditt eget – det här går naturligtvis att applicera även till övriga landet och inte bara Stockholm.

Vikten av bra ventilation

2 maj 2017

Att ha en bra ventilation är mycket viktigt. Att ha ett ventilationssystem som för bort föroreningar, samtidigt som det tar in ny och frisk luft, är ett måste i ett hus för att det ska bli en dräglig bostad.

Konsekvenserna av dålig ventilation är många. Till exempel kan dålig ventilation vara grunden till att mögel bildas någonstans i huset. Mögel kan, som de flesta är bekanta med, medföra negativa hälsoeffekter för människor som vistas i närheten och andas in samma luft. Om det föreligger misstankar för att en fastighet har dålig ventilation, bör ett ventilationsföretag kontaktas för felsökning och ev. reparation.

Många bostäder klarar inte rekommendationerna

Många svenska bostäder i dagsläget klarar inte av de rekommendationer som finns gällande inomhusluften. Beroende på var man bor kan det vara extra känsligt. Till exempel kan det finnas särskilda stora risker om man bor i ett miljonprogram, de som byggdes runt 60- och 70-talen.

Stockholm – särskilt riskfyllt?

Visserligen finns det inga direkta livsfaror kopplat till dålig ventilation och inomhusluft, men i längden kan de medföra mer eller mindre allvarliga problem med hälsan. Runt Stockholm finns en stor del av landets miljonprogrambyggen. Att en stor del av dessa har otillräcklig ventilation är ingen hemlighet.

Lägg sedan till att Stockholm är en av de mer förorenade städerna i landet, vilket är en ”naturlig” konsekvens av att det rör sig flest människor och bilar där. I dagsläget arbetar ventilationsföretag och andra hantverkare i Stockholm, och andra städer med för den delen, där dessa byggnader finns.

Hälsokonsekvenser

Utan en bra inneluft, kommer hälsan troligtvis att påverkas märkbart förr eller senare. Vanliga problem är, som nämnt i inledningen, problem med fukt och mögel i huset. Att bo med mögel under en längre tid kan bland annat leda till utvecklande av allergier, huvudvärk och onormal trötthet.

Ett vanligt tecken på att ventilationen i huset är otillräcklig, är just att det finns mögel på väggar eller innertak i badrummet. Ett annat vanligt tecken är kondens på insidan av fönstren i sovrummet.

Vad du kan göra själv

I många fall behöver man inte anlita ett ventilationsföretag. Snarare kan man jobba förebyggande, så att man slipper kostnaden ett ventilationsföretag medför. Det är trots allt ägaren som ansvarar för att ventilationen fungerar som den ska.

Rent konkret kan du bland annat:

 • Vädra ofta
 • Håll tilluftsventiler öppna
 • Gör rent tilluftsventiler utifrån
 • Rengör filter i kökskåpan

Om du bor i en hyresrätt kan du tala med din hyresvärd om saker du kan göra för att förbättra ventilationen. Om ett problem skulle uppstå, är det även i det fallet din hyresvärd du ska kontakta i första hand – inte ett ventilationsföretag.

Risker på huset vid dålig ventilation

Vissa kan självmant försämra ventilationen, till exempel under nattetid eller sommartid för att spara energi och pengar. Gällande att göra det på natten, bör man känna till att det är då som behovet av ny luft är som störst. Minska luftflödena bör man endast göra när boende i huset inte är hemma.

Om du misstänker att din ventilation påverkar husets konstruktion på ett eller annat sätt – kontakta ett ventilationsföretag. Det här bör ske snarast och inte skjutas upp, inte minst på grund av hälsoeffekterna och skadorna det kan medföra på husets konstruktion. Här finns ett företag du kan vända dig till: www.ventilationsföretagstockholm.se.

Vilket bostadspris ska man betala vid ombildning?

27 apr 2017

När man först hör talas om planer för att ombilda, så väcks ofta många frågor. Med det menas att den hyresrätt man bor i, har möjlighet att ändras till en bostadsrätt, det vill säga man får möjlighet att köpa ut sin hyresrätt och själv äga den. En av de första frågorna, och också en av de viktigaste frågorna, som brukar komma mycket tidigt är hur mycket man ska betala. Frågan är inte sällan helt avgörande för hur de boende kommer att ställa sig till förslaget om att låta ombilda. Men hur mycket är rimligt att betala, och vem avgör priset? Låt oss se över frågorna närmre nedan.

Vikten av en ekonomisk plan

När hyresgästerna bildat en förening och därefter påbörjat processen att ombilda så upprättas också en ekonomisk plan. Det är i den ekonomiska planen som det framgår vilket pris som de boende ska betala för sin bostad. I samband med detta brukar det också bli möjligt för hyresgästerna att ta del av erbjudandet att få köpa ut sin bostad. Den som väljer att köpa ut sin hyresrätt till en bostadsrätt blir därmed delägare i hela fastigheten.

Hur är priset i den ekonomiska planen i förehållande till marknadspriset?

Även om det kan variera stort så brukaren köparen få en viss rabatt om hon eller han antar priset som följer med den ekonomiska planen. Marknadspriset är inte sällan högre. Det är något av praxis att köparen betalar omkring 70 procent av marknadsvärdet på just sin bostadsrätt. Ägare till en hyresrätt brukar kunna acceptera erbjudandet att låta ombilda inom en månad, och samtidigt ta del av det pris som framgår i den ekonomiska planen.

Renoveringsbehov kan påverka slutpris

Som köpare är det viktigt att man känner trygghet och tillit till föreningen. Föreningen får nämligen inte bara stirra sig blinda på läge och kvadratmeter, utan måste ta i beaktande olika renoveringsbehov. Hur renoveringsbehovet ser ut påverkar sannolikt slutpriset. Ett av alternativen för att finansiera ett kommande behov av renovering kan även vara att ta ut ett högre pris än nödvändigt för fastigheterna, för att föreningen ska få en viss ekonomisk stabilitet. Om föreningen behöver ta nya lån, kan prissättningen påverkas ytterligare.

Om man väntar med att köpa

Efter en månad kan det förekomma att föreningen får ta ut en så kallad upplåtelseavgift, förutom insatsen. Avgiften brukar röra sig om kostnad motsvarar en sorts ränta på beloppet. Den som väntar en längre tid med att acceptera köpet, så som över ett halvår, riskerar istället att få betala det fulla marknadspriset. Olikheter förekommer.

Mer information om ombildningar finns på denna hemsida: www.ombildahyresrätt.se.

Så väljer du rätt återförsäljare av värmepump i Malmö

13 apr 2017

Bor du i Malmö (med omnejd) och funderar på att köpa samt installera en värmepump? Ta dig tid att jämföra de företag som finns inom branschen då det skiljer en hel del. Självklart kan priset vara avgörande men det är definitivt inte allt.

 • Produkt och installering på samma ställe?

Det finns ett flertal butiker i Malmöregionen som säljer värmepumpar – men det är inte säkert att de erbjuder installation. Det finns även montörer som erbjuder sina tjänster – men som inte nödvändigtvis säljer samtliga modeller av värmepumpar som finns på marknaden.

Har man köpt in en värmepump själv kan det vara smidigt att kontakta en montör som installerar den. Men ska man både köpa in en ny värmepump samt att man vill få den monterad finns en fördel att göra detta på ett och samma ställe. Välj en återförsäljare som har paketlösningar. Då får du allt på en gång och slipper vara i kontakt med två olika företag.

 • Pris

Inköpspriset på produkterna kan skilja något mellan de olika butikerna. Genom att kontakta flera återförsäljare kan man därmed spara ett par tusen. Men det är ändå inte där som den stora besparingen kan ske. Det är snarare installationen som kostar. Jämför därför det kompletta priset för inköp och installation och glöm inte att räkna med eventuellt ROT-avdrag.

 • Service

Hur mycket service som krävs för värmepumparna varierar något beroende på vilken modell man installerar. Men kontrollera vad företaget erbjuder för service och avgör om det är något som passar det behov du har.

 • Rykte

De allra flesta hantverkare är seriösa och genomför ett gott jobb. Det gäller oavsett vilket hantverksyrke man söker och oavsett om det är i Malmö eller i någon annan stad i landet. Men det finns alltid undantag. Helt och hållet går det inte att undvika dessa sämre företag men man kan gardera sig så mycket som möjligt.

När man fått in offerter från olika företag bör man kontrollera så att inget av dessa finns med på Konsumentverkets ”Svarta Lista”. En lista som visar upp företag som haft en tvist med en konsument, där frågan kommit till Konsumentverket som tagit ställning i frågan, men där företaget valt att inte följa Konsumentverkets rekommendation.

 • Finansieringsmöjligheter

Betyder det alltid att det företag som ger offert med lägst pris även är billigast? Nej inte nödvändigtvis. Det beror även på vilken finansieringsmöjlighet de erbjuder. Med tanke hur stor summa det kostar att köpa in och få värmepumpar installerade behöver många någon slags finansieringslösning. Det är vanligt att detta erbjuds av företagen. Däremot kan kostnaden för dessa finansieringsmöjligheter variera kraftigt. Är det räntefritt eller med ränta? Hur länge får man delbetala? Är det billigare med andra låneformer?

 Ta dig tid att jämföra företag – det tjänar du på i längden. Här finns ett du kan börja med att titta på.

Byt garageportar för ett säkrare hem

6 apr 2017

Vilket är den svaga punkten i ditt hem och vilket ställe är det som en tjuv först riktar sin uppmärksamhet för ett inbrott? Dessa frågor är något som man som husägare måste fråga sig med jämna mellanrum och om man ska ge ett gemensamt svar som de flesta ger så lyder det: ingen aning.

Kort sagt: de flesta husägare har ingen som helst aning om att deras hus är som en öppen dörr för en tjuv och om vi förklarar detta genom ett exempel så kan vi hålla oss till ett hus i den stad där inbrott är vanligt förekommande: Stockholm.

Vi säger att du äger ett hus i Stockholm och att du vill förhindra inbrott i detta och att du således ställer dig frågorna i ingressen. Svaren som vi kan ge här är att följande saker bör du se över som husägare i Stockholm:

 • Det här området har många ingen aning om – men faktum är att väldigt många inbrott sker just genom äldre, osäkra och lättforcerade garageportar. För många tjuvar – inte bara i Stockholm – så är garageportar den självklara och enkla vägen in i ett hus. En investering i nya garageportar är således en investering i sin egen säkerhet. Som en bonus – utöver säkerheten – så kan vi även tillägga att nya garageportar i Stockholm även är en investering gällande energikostnad för dig som husägare; har du en äldre modell så är det också stor chans att denna släpper ut varm luft och låter kall sådan komma in i ditt hus. En ohållbar och dyr kombination och sett till det så finns det ytterligare en anledning till varför nya garageportar kan vara en nödvändig investering.
 • Fönster. Fönster är ofta väldigt lätta för en tjuv att bryta sig igenom och även här kan ett byte vara nödvändigt för att slippa ett ovälkommet besök i Stockholm. Liksom vid garageportar så kan ett fönsterbyte vara lättare att motivera genom att tänka på att man sänker sin årliga energikostnad.
 • Dörren. Naturligtvis. Investera i en rejäl säkerhetsdörr och detta gäller även dig som lägenhetsägare. Kontakta här en låssmed i Stockholm eller en specialist på just säkerhetsdörrar för att hitta en komplett lösning för ditt boende.

 Det är naturligtvis sorgligt att man ska behöva oroa sig för inbrott och samtidigt se att det inte finns resurser från polisen att vare sig förebygga eller lösa sådana i Stockholm. Så länge läget är på det här sättet så får man skydda sig själv och sin egendom på bästa sätt. Man får lov i att investera i sin egen säkerhet, helt enkelt.

Hur hitta en målare i Åkersberga?

26 mar 2017

Åkersberga är en stad i Österåkers kommun strax utanför Stockholm. Även om Åkersberga inte ligger i Stockholms kommun – ligger det i dess län. Närheten till Stockholm gör att boende i Åkersberga har tillgång till ett stort tjänsteutbud när det kommare till tjänster som att anlita exempelvis målare eller hantverkare.

Som jämförelse har Åkersberga ungefär 28 000 invånare – Stockholm har betydligt fler än så. Tjänsteutbudet är följaktligen också högre. I och med närheten finns kan boende i Åkersberga dock, som tidigare nämnt, åtnjuta ett mycket stort tjänsteutbud.

Fråga vännerna

Att få en rekommendation från vänner som tidigare anlitat en målare är kanske det bästa sättet att få tag på en målare i Åkersberga. Är det vänner eller bekanta du litar på, kan du känna dig trygg med att firman gjorde ett bra jobb hos dem. Således bör de göra ett bra jobb hos dig också.

Det här är givetvis inte vattentätt. Firman bör även kollas upp och göras efterforskningar på. Läs mer om hur du kan göra detta nedan.

Ta referenser

Att ta referenser från en firma är ett bra sätt att förvissa sig om dess skicklighet och erfarenhet. Be gärna om flera referenser och ring upp dem alla. Ställ gärna frågor i stil med dessa:

 • Tillkom några kostnader som inte var avtalade från början?
 • Hur noggranna var firman överlag?
 • Uppstod några problem under arbetets gång? I så fall, hur hanterades detta av målarna?
 • Blev resultatet som överenskommet?
 • Hur var priset i förhållande till arbetsinsatsen?

Omdömen på nätet

En annan typ av recensioner är att kolla upp dem på nätet. Genom att söka på exempelvis ”Målare Åkersberga (firmans namn) omdömen”, är det sannolikt att du får upp några resultat som kan vägleda dig. Det är dock viktigt att inte lita alltför mycket på dessa. Om det till exempel endast finns en kort recension med högsta betyg, kan det lika gärna vara ägaren själv som satt det. Underlaget är helt enkelt inte tillräckligt stort.

Samtidigt finns det nackdelar med att be firman om deras egna referenser. Risken finns såklart att du ges numret till en anställd eller en vän till någon på firman. En tumregel är att försöka bredda underlaget så mycket som det går. Be om många referenser, och försök att hitta så många omdömen på nätet som möjligt.

Använd en offertsida

Att använda en offertsida för att hitta firmor att anlita är mycket effektivt – ur flera perspektiv. Dels så går det riktigt snabbt – och du får sannolikt ett mycket bra pris. En nackdel är dock att inte alla firmor är anslutna till en sådan här sida. Alltså finns det en risk att du missar en riktigt bra firma i området, bara för att de inte samarbetar med en offertsida.

Bara för att firman är ansluten till en offertsida blir den dock inte automatiskt bra och seriös. Du bör även kolla upp omdömen, ta referenser och kan ske höra med vänner på sociala medier om de tidigare använt sig av firman.

Läs mer: www.målareåkersberga.nu.

Asbestsanering är livsviktigt

25 mar 2017

Det finns några saker som man använder till en början coh som verkar vara en jättebra idé: so effektiviserar och gör saker och ting billigare – men där notan i slutändan blir väldigt dyr. Asbest är ett typiskt sådant exempel och detta ämne användes i en stor omfattning fram till 1982 då det totalförbjöds. Följderna av att man använde sig av asbest i olika material och byggprocesser kan vi summera enligt följande dystra lista:

 • Cancer i lungsäcken (mesotelion) kommer till 90% från asbest
 • Ungefär 200 dödsfall per år förväntas komma till en följd av exponering av asbest
 • Först 20-30 år efter exponering så syns konsekvenserna.

Kort och gott: asbest är livsfarlig och det används – tack och lov och som sagt – inte längre. Men – det innebär inte att dte inte finns kvar i våra hus. Tyvärr. I hus, byggnader och fastigheter byggda mellan 50-70-talet så finns det en stor risk att asbest finns kvar och detta i exempelvis följande områden:

 • Kakelfix- och kakelfogar
 • Isolering i pannor och i ventilation
 • Limmet i golvmattor; i färg och plast
 • Armeringen i skivor och i golvplattor

Asbest används även som fyllnadsmedel i färg och plast. Finns det risk för asbest så måste man – helt enkelt genomföra en asbestsanering för att huset ska kunna användas och det som visat sig här rä att detta inte är en helt oproblematisk process.

Reglerna kring en asbestsanering bör skärpas

Tyvärr är det i många fall så att pengarna styr kring vilket företag som vinner en upphandling om att genomföra en asbestsanering och skrämmande exempel från Stockholm har rapporteras om där företag genomför en asbestsanering – utan vetskap hos de anställda kring vad de sysslar med – och där fastighetsägaren valt billigast möjliga anbud vid upphandlingen.

Något som alltså utsätter de anstäldla för exponering vid den asbestsanering de gör och som även utsätter tredje part för fara; bor man i en fastighet där en felaktig asbestsanering äger rum och där man inte vidtar de föreskrivna skyddsåtgärderna – ja, på sikt handlar det om ren livsfara.

Byggnads räknar med att det finns ungefär 400.000 ton asbest inbyggt i fastighetsbeståndet – en stor del i Stockholm – och vi får hoppas att reglerna skärps kring vilka som ska genomföra en asbestsanering. En sådan fråga får inte – under några som helst omständigheter – styras av plånboken.

Veckostädning i Nacka – så går det till

21 mar 2017

Ibland, eller ganska ofta, önskar man att man hade mer tid över. Man kanske jobbar hela tiden så att man knappt har tid till att sova. För att underlätta lite kan man faktiskt ta hjälp med hemstädning i Nacka om man bor i området så att man åtminstone har en mindre sak att tänka på om dagarna.

När man anlitar en firma för hemstädning i Nacka kan man välja att ta det under enstaka tillfällen eller om man hellre vill ha det i abonnemangsform. Det sistnämnda innebär att man kommer överens om regelbunden städning i hemmet så att man alltid har ett skinande rent hem, utan att behöva göra det själv. Man bestämmer tillsammans tider och vad som ska göras.

Kan jag få RUT-avdrag för hemstädning i Nacka?

När man anlitar ett företag för hemstädning i Nacka berörs arbetskostnaden av RUT-avdraget. Det innebär att man som privatperson kan få skattereduktion på kostnaden, man har rätt till max 50 000 kronor i avdrag per år.

Avdraget kan dock aldrig bli högre än summan av det man skattar under året. Är man två personer i hushållet kan man få avdrag på upp till 60 000 kronor eftersom man räknar per person. Eftersom RUT-avdraget bara gäller arbetskostnaderna kan man inte få billigare materialkostnader eller resekostnader. Det är bara själva arbetstimmarna som gäller.

Summan dras av direkt på din faktura så att du som privatperson och kund inte behöver sköta allt pappersarbete. Det kommer sedan upp på din deklaration och företaget får resterande pengar från Skatteverket. Smidigt och enkelt!

Att tänka på vid hemstädning

- För att det inte ska bli missförstånd efter utfört arbete bör du be om en prisoffert innan så att det finns chans att kolla igenom priset.

- Ska du och städfirman starta ett lite längre samarbete kan det vara bra med en provstädning så att du ser om du tycker att de gör ett bra jobb och så att kommunikationen funkar.

- Inför första städningen kan det vara bra att du är hemma och kan visa städaren runt litegrann. Då får du också chans att visa hur du vill att det ska bli städat mer exakt. Självklart kan man även skriva en lista eller ta det över telefon, men det är oftast smidigast att ses!

- Städa undan lite inför städningarna. Till exempel kläder, småprylar och leksaker måste bort från golv och öppna ytor så att städaren kan göra sitt jobb ordentligt. Många tycker att det hör till städningen men med lite eftertanke vill du nog inte att någon annan än du själv flyttar runt saker, eller hur?

- Om du vill att särskilda medel används – ställ fram det och informera städfirman!

- Informera om ömtåliga saker som lätt kan gå sönder. Det kan vara allt ifrån en vas som står otympligt eller en elkabel som är trasig och kan ge stötar. Oftast ersätter städfirmor bara kostnader där det är uppenbart att de kunnat undvika skadan.

Oavsett renovering – undersök möjligheterna till hjälp

20 mar 2017

Det finns en slags feber i Sverige gällanelektricitetde renoveringar och detta egentligen oavsett vilket område på boendet det handlar om. Renoveringar sker både exteriört som interiört och i alla typer av rum – badrum, kök, vardagsrum, hallar och sovrum. Allt detta kan till mångt och mycket förklaras av två saker: dels så finns det mycket inspiration att hämta och dels så är även materialet billigare idag än vad det var för några år sedan.

Gällande det senare; tack vare att större byggvaruhus etablerat sig över hela Sverige så har konkurrensen mellan dessa gjort priserna på material mer humant. Nummer ett då – inspirationen? Jo, det är bara att slå på tvn valfri dag- och valfri tid på dygnet för att förstå vad vi menar. Renoveringar sker i nästan varenda kanal och överallt så överöses vi med tips, med små lösningar och små knep som går att applicera till våra egna hem.

Dock! Det finns en fara i detta och det har också visat sig att många av dessa renoveringar håller en – diplomatiskt uttryckt här – låg kvalitet. Alla kan inte snickra, alla kan inte bygga och alla är inte födda med det tålamod som krävs för att genomföra en renovering; något som lätt glöms bort om man ser Martin Timell eller Ernst Kirschsteiger i färd med att renovera något på tvn. Ser man att det tar kort tid – ett program tar ungefär en timme – och där man ser ett vackert resultat så är det också lätt att själv bli sugen. En person och husägare i Solna kan alltså se sig själv genomföra projekten han sett på tv, genomföra en omfattande renovering och detta utan att sakna vana och erfarenhet.

Använd rot-avdraget för din renovering

Vi säger inte att en renovering på något sätt är fel, vi säger bara att det finns andra alternativ och här skulle vi vilja slå ett slag för rot-avdraget. Att denne person i Solna  faktiskt kan anlita professionell hjälp för din renovering – oavsett om vad det handlar om; en rörmokare, en snickare, en målare eller en elektriker (särskilt viktigt!) och dra av 30% av den totala arbetskostnaden på sin deklaration.

Är man rot-berättigad så anser vi att man också ska använda sig av detta generösa avdrag. Det är möjligt att förverkliga sina drömmar och ta del av den inspiration som finns tillgänglig – men man måste också i detta inse sina egna begränsningar och anlita nödvändig hjälp där det krävs.

Varför ska jag genomföra en golvslipning i Stockholm?

7 mar 2017

Det många gör fel är att man – istället för att genomföra en golvslipning – istället lägger nytt golv i sin bostad. Ett nytt golv som efter några år ofta kommer att behöva läggas om då kvaliteten på dessa tyvärr är väldigt dåliga. De nya klick-golven håller helt enkelt inte samma höga klass som de äldre varianterna och här kan man genom en så enkel sak som att genomföra en golvslipning bevara dessa och deras originalitet. Det här visar sig tydligt i speciellt Stockholm där det finns många äldre hus och där man nästan förstört dessa genom att lägga på tråkiga golv i syfte att få det finare. Det blir då – tvärtemot planen – både fulare samt att boendet, som sagt, tappar både charm och originalitet. Här är alltså det bästa – och egentligen det enda – alternativet istället en golvslipning. 

En enkel golvslipning, tänker många, finns det? Ja, det här med golvslipning kan ju onekligen vara en svår process som dels kräver tålamod och dels även att man vet vad man gör. Det är därför många drar sig från att genomföra en golvslipning och istället alltså furfular ett vackert boende i Stockholm genom att lägga på ett klick-golv. Då har man dock inte övervägt alla alternativ – en golvslipning är nämligen väldigt enkel att genomföra om man istället för att göra den själv väljer att anlita en firma som utför denna.

Genom att anlita en firma för golvslipning får man – för en relativt liten summa – ett helt nytt golv som höjer hela husets charm och detta utan att man vare sig behöver riva eller lägga nytt. Ett boende i en äldre lägenhet i Gamla Stan i Stokcholm kan alltså genom en golvslipning genomförd av en professionell firma bevara sin originalitet och lämna denna även till kommande generationer.

Tjäna pengar på en golvslipning i Stockholm

Man ska även se detta med golvslipning i Stockholm ur ett ekonomiskt perspektiv – att bevara de gamla golven genom en golvslipning kan nämligen vara exakt det som gör att man vid en vidareförsäljning maximerar sin vinst. För det är nämligen så att mäklare runt hela Stockholm söker efter unika objekt att sälja och då kan det handla om att en kakelugn finns bevarad, att kökets interiör följer en viss tidsålder eller att just golven är äkta och autentiska.

En lägenhet i Gamla Stan i stokcholm med nylagda klickgolv kommer garanterat att säljas för mindre pengar än vad en liknande med äldre, äkta golv kommer att göra. Detta naturligvis förutsatt att man genomfört en golvslipning som tar fram den ursprungliga skönheten och charmen. Så enkelt är det alltså att se hur en golvslipning i Stockholm ska ses som en investering snarare än en utgift och detta både sett rent ekonomiskt och ur sin egen trivsels perspektiv.

En golvslipning tar heller inte speciellt lång tid att genomföra – naturligtvis beroende på hur stor yta det handlar om samt hur många golv det rör sig om. En professionell person som abetar med golvslipning jobbar både effektivt och snabbt och detta oavsett om det nu sker i Stokcholm eller någon annanstans i Sverige.

Fördelar med säkerhetsdörrar

5 mar 2017

Tyvärr så har antalet inbrott i Sverige ökat – i det närmaste explosionsartat – i Sverige och Stocholm under senare år. Detta beror på en mängd olika faktorer och en av de främsta är att det, helt enkelt, lönar sig att göra ett inbrott. Menas här: en tjuv kan idag göra ett inbrott och i stort sett inte riskera någonting. Förutsatt att denne person inte tas på bar gärning; skulle han/hon lyckas ta sig från brottsplatsen så är han/hon också relativt säker.

Det här beror på att Polisens resurser inte finns i de utsträckning man skulle vilja. ”Enkla” brott såsom exempelvis ett inbrott prioriteras – tyvärr – bort. Det är den beska medicinen vi som medborgare för tillfället (vi hoppas naturligtvis att en förändring sker) och här gäller devisen om att själv vara bästa dräng. Det vill säga; de egna skyddsåtgärderna måste bli betydligt mer genomtänkta.

Vi nämnde att ökningen av inbrotten beror på olika faktorer och en av de dessa handlar om det egna ansvaret. Många är naiva, lite blåögda och tror att ett inbrott inte kan drabba dem. ” Inte här, inte i mitt lugna område, inte i min trygga trappuppgång...”. Man slarvar med att stänga fönster, man låser inte dörren, man lämnar altandörren på vid gavel och man kanske öppnar sin dörr oavsett vem som ringer på. Tillfället gör, rent krasst, fortfarande tjuven – men skillnaden är att tjuven idag finns lite varstans och i större omfattning. Kort och gott: personer i Stockholm måste bli bättre på att skydda sina bostäder och sig själva och göra det svårare för en obehörig att ta sig in.

Säkerhetsdörrar för både privatpersoner och din BRF

Ett av de bästa sätten för att säkra sitt hem handlar om att installera säkerhetsdörrar och sådana ska vi titta lite närmare på här. Vi skulle nämligen vilja rada upp några uppenbara fördelar som kommer med säkerhetsdörrar och här ska vi även tillägga att dessa fungerar lika bra till lägenheter som de gör till villor, fritidshus och vanliga hus. Det är således kanske ingen dum idé att föreslå en investering i Säkerhetsdörrar på nästa årsstämma som din Bostadsrättsförening i Stockholm håller; sådana kan definitivt underlätta och ge er en tryggare vardag. Med detta sagt; här är de fördelar som finns med säkerhetsdörrar:

 • De är säkra. Naturligtvis. En säkerhetsdörr har förstärkningar av stål, de har avancerade lås och de kommer ofta med tillval – säker brevlåda och digitalt kikhål exempelvis – som gör det omöjligt för en tjuv att ta sig in.
 • De är brandsäkra. Säkerhetsdörrar stänger ute rök och eld på ett avseärt mycket bättre sätt än vad vanliga dörrar gör.
 • De är ljuddämpande. Att stänga en säkerhetsdörr bakom sig ger ett lugn – även sett till ljudet. Du kan höra världens skrik i ditt trapphus i Stockholm, men så fort du går in- och stänger dörren efter dig till din lägenhet så är tystnaden det som talar.
 • De är snygga. En vanlig missuppfattning gällande säkerhetsdörrar är att de påminner om dörrar till exempelvis valv eller skyddsrum. Så är inte fallet. Du kan helt själv välja utförande och du kan exempelvis imitera en dörr byggd under 1800-talet om du/ni skulle vilja det. Något som äldre fastigheter på exempelvis Östermalm kan ha stor nytta av.

Här kan du läsa mer om moderna säkerhetsdörrar.

Tre tips för att liva upp köket

10 feb 2017

Att göra en köksrenovering är något som kan lyfta upp ett helt hem. I likhet med till exempel en badrumsrenovering, kan ett kök göras mycket snyggt och modernt med hjälp av bland annat kakel. Vill man inte göra en hel köksrenovering och därmed anlita en firma för det, finns det ändå mycket man göra för att ge köket ett riktigt lyft. De flesta av tipsen är inte särskilt svåra – men visst kräver det att man är någorlunda händig.

Sätt kakel ovanför diskbänken

Att sätta kakel ovanför diskbänken kan göra otroligt mycket för kökets helhet. Ett stort plus är att man har en stor frihet i hur kaklet ska se ut och sättas. Kakel tål gärna att sättas lite experimentellt med olika färger och mönster. Vill man istället ha en stilren look är självklart detta lika enkelt – om inte enklare.

En annan fördel med att sätta upp kakel ovanför diskbänken är att det är billigt i förhållande till hur mycket det faktiskt gör. Fördelarna är dock fler än så. Till exempel anses kakel av de flesta vara tidlöst. Du kan alltså njuta av ditt kakel i många, många år innan det nödvändigtvis behöver bytas ut. Givetvis bör man också ta hänsyn till kaklets skick om man funderar på att byta ut det.

Byt ut bänkskivorna

Precis som att sätta upp nytt kakel ovanför diskbänken är detta en stor förändring i förhållande till hur mycket tid, arbete och energi som krävs för att göra det. Till skillnad från kakel blir dock bänkskivorna snabbt smutsiga och fläckiga. Med det här i åtanke kan bänkskivorna behöva bytas mer ofta än kaklet ovanför diskbänken.

Att hitta nya bänkskivor brukar inte vara något problem. Bor du dessutom i en större stad (Stockholm eller Göteborg t.ex.) har du ett stort utbud av handlare att välja mellan. Således kan det vara värt mödan att ta en tur runt staden för att se vilken butik som passar dig bäst. Bor du inte i en storstad kan det vara värt att ta en resa till Stockholm (eller närmsta stad givetvis), för att verkligen granska utbudet.

Skaffa en köksö

Ett kök med stora ytor, där inte särskilt mycket tid eller pengar lagts ner på renovering och interiör, kan snabbt få ett nytt liv med en snygg köksö. Visserligen är det mer jobb än att till exempel sätta upp kakel eller byta ut bänkskivor – men det är få som gjort det och sedan ångrat sig.

En köksö kan, om man är händig, byggas själv. Köksöns utformning är det endast fantasin som sätter gränser för. Bor du i en större stad, till exempel Stockholm, har du dock ett stort utbud av tjänster om du vill anlita en firma som bygger den. Det här gäller naturligtvis även om du inte bor i Stockholm, utan kanske i en mindre stad. Det gäller helt enkelt att titta på vad man har för aktörer som jobbar i ens närområde.

Genom att göra dessa tre tips, kan det nästan kännas som att du har gjort en köksrenovering. Köket kommer garanterat att ha fått ett nytt liv efter detta, och du slipper även besväret med att anlita flera olika firmor för en stor köksrenovering.

Här hittar du mer inspiration: www.köksrenoveringstockholm.com.

← Äldre inlägg