Blogg

Sida 2

Vilket bostadspris ska man betala vid ombildning?

27 apr 2017

När man först hör talas om planer för att ombilda, så väcks ofta många frågor. Med det menas att den hyresrätt man bor i, har möjlighet att ändras till en bostadsrätt, det vill säga man får möjlighet att köpa ut sin hyresrätt och själv äga den. En av de första frågorna, och också en av de viktigaste frågorna, som brukar komma mycket tidigt är hur mycket man ska betala. Frågan är inte sällan helt avgörande för hur de boende kommer att ställa sig till förslaget om att låta ombilda. Men hur mycket är rimligt att betala, och vem avgör priset? Låt oss se över frågorna närmre nedan.

Vikten av en ekonomisk plan

När hyresgästerna bildat en förening och därefter påbörjat processen att ombilda så upprättas också en ekonomisk plan. Det är i den ekonomiska planen som det framgår vilket pris som de boende ska betala för sin bostad. I samband med detta brukar det också bli möjligt för hyresgästerna att ta del av erbjudandet att få köpa ut sin bostad. Den som väljer att köpa ut sin hyresrätt till en bostadsrätt blir därmed delägare i hela fastigheten.

Hur är priset i den ekonomiska planen i förehållande till marknadspriset?

Även om det kan variera stort så brukaren köparen få en viss rabatt om hon eller han antar priset som följer med den ekonomiska planen. Marknadspriset är inte sällan högre. Det är något av praxis att köparen betalar omkring 70 procent av marknadsvärdet på just sin bostadsrätt. Ägare till en hyresrätt brukar kunna acceptera erbjudandet att låta ombilda inom en månad, och samtidigt ta del av det pris som framgår i den ekonomiska planen.

Renoveringsbehov kan påverka slutpris

Som köpare är det viktigt att man känner trygghet och tillit till föreningen. Föreningen får nämligen inte bara stirra sig blinda på läge och kvadratmeter, utan måste ta i beaktande olika renoveringsbehov. Hur renoveringsbehovet ser ut påverkar sannolikt slutpriset. Ett av alternativen för att finansiera ett kommande behov av renovering kan även vara att ta ut ett högre pris än nödvändigt för fastigheterna, för att föreningen ska få en viss ekonomisk stabilitet. Om föreningen behöver ta nya lån, kan prissättningen påverkas ytterligare.

Om man väntar med att köpa

Efter en månad kan det förekomma att föreningen får ta ut en så kallad upplåtelseavgift, förutom insatsen. Avgiften brukar röra sig om kostnad motsvarar en sorts ränta på beloppet. Den som väntar en längre tid med att acceptera köpet, så som över ett halvår, riskerar istället att få betala det fulla marknadspriset. Olikheter förekommer.

Mer information om ombildningar finns på denna hemsida: www.ombildahyresrätt.se.

Så väljer du rätt återförsäljare av värmepump i Malmö

13 apr 2017

Bor du i Malmö (med omnejd) och funderar på att köpa samt installera en värmepump? Ta dig tid att jämföra de företag som finns inom branschen då det skiljer en hel del. Självklart kan priset vara avgörande men det är definitivt inte allt.

 • Produkt och installering på samma ställe?

Det finns ett flertal butiker i Malmöregionen som säljer värmepumpar – men det är inte säkert att de erbjuder installation. Det finns även montörer som erbjuder sina tjänster – men som inte nödvändigtvis säljer samtliga modeller av värmepumpar som finns på marknaden.

Har man köpt in en värmepump själv kan det vara smidigt att kontakta en montör som installerar den. Men ska man både köpa in en ny värmepump samt att man vill få den monterad finns en fördel att göra detta på ett och samma ställe. Välj en återförsäljare som har paketlösningar. Då får du allt på en gång och slipper vara i kontakt med två olika företag.

 • Pris

Inköpspriset på produkterna kan skilja något mellan de olika butikerna. Genom att kontakta flera återförsäljare kan man därmed spara ett par tusen. Men det är ändå inte där som den stora besparingen kan ske. Det är snarare installationen som kostar. Jämför därför det kompletta priset för inköp och installation och glöm inte att räkna med eventuellt ROT-avdrag.

 • Service

Hur mycket service som krävs för värmepumparna varierar något beroende på vilken modell man installerar. Men kontrollera vad företaget erbjuder för service och avgör om det är något som passar det behov du har.

 • Rykte

De allra flesta hantverkare är seriösa och genomför ett gott jobb. Det gäller oavsett vilket hantverksyrke man söker och oavsett om det är i Malmö eller i någon annan stad i landet. Men det finns alltid undantag. Helt och hållet går det inte att undvika dessa sämre företag men man kan gardera sig så mycket som möjligt.

När man fått in offerter från olika företag bör man kontrollera så att inget av dessa finns med på Konsumentverkets ”Svarta Lista”. En lista som visar upp företag som haft en tvist med en konsument, där frågan kommit till Konsumentverket som tagit ställning i frågan, men där företaget valt att inte följa Konsumentverkets rekommendation.

 • Finansieringsmöjligheter

Betyder det alltid att det företag som ger offert med lägst pris även är billigast? Nej inte nödvändigtvis. Det beror även på vilken finansieringsmöjlighet de erbjuder. Med tanke hur stor summa det kostar att köpa in och få värmepumpar installerade behöver många någon slags finansieringslösning. Det är vanligt att detta erbjuds av företagen. Däremot kan kostnaden för dessa finansieringsmöjligheter variera kraftigt. Är det räntefritt eller med ränta? Hur länge får man delbetala? Är det billigare med andra låneformer?

 Ta dig tid att jämföra företag – det tjänar du på i längden. Här finns ett du kan börja med att titta på.

Byt garageportar för ett säkrare hem

6 apr 2017

Vilket är den svaga punkten i ditt hem och vilket ställe är det som en tjuv först riktar sin uppmärksamhet för ett inbrott? Dessa frågor är något som man som husägare måste fråga sig med jämna mellanrum och om man ska ge ett gemensamt svar som de flesta ger så lyder det: ingen aning.

Kort sagt: de flesta husägare har ingen som helst aning om att deras hus är som en öppen dörr för en tjuv och om vi förklarar detta genom ett exempel så kan vi hålla oss till ett hus i den stad där inbrott är vanligt förekommande: Stockholm.

Vi säger att du äger ett hus i Stockholm och att du vill förhindra inbrott i detta och att du således ställer dig frågorna i ingressen. Svaren som vi kan ge här är att följande saker bör du se över som husägare i Stockholm:

 • Det här området har många ingen aning om – men faktum är att väldigt många inbrott sker just genom äldre, osäkra och lättforcerade garageportar. För många tjuvar – inte bara i Stockholm – så är garageportar den självklara och enkla vägen in i ett hus. En investering i nya garageportar är således en investering i sin egen säkerhet. Som en bonus – utöver säkerheten – så kan vi även tillägga att nya garageportar i Stockholm även är en investering gällande energikostnad för dig som husägare; har du en äldre modell så är det också stor chans att denna släpper ut varm luft och låter kall sådan komma in i ditt hus. En ohållbar och dyr kombination och sett till det så finns det ytterligare en anledning till varför nya garageportar kan vara en nödvändig investering.
 • Fönster. Fönster är ofta väldigt lätta för en tjuv att bryta sig igenom och även här kan ett byte vara nödvändigt för att slippa ett ovälkommet besök i Stockholm. Liksom vid garageportar så kan ett fönsterbyte vara lättare att motivera genom att tänka på att man sänker sin årliga energikostnad.
 • Dörren. Naturligtvis. Investera i en rejäl säkerhetsdörr och detta gäller även dig som lägenhetsägare. Kontakta här en låssmed i Stockholm eller en specialist på just säkerhetsdörrar för att hitta en komplett lösning för ditt boende.

 Det är naturligtvis sorgligt att man ska behöva oroa sig för inbrott och samtidigt se att det inte finns resurser från polisen att vare sig förebygga eller lösa sådana i Stockholm. Så länge läget är på det här sättet så får man skydda sig själv och sin egendom på bästa sätt. Man får lov i att investera i sin egen säkerhet, helt enkelt.

Hur hitta en målare i Åkersberga?

26 mar 2017

Åkersberga är en stad i Österåkers kommun strax utanför Stockholm. Även om Åkersberga inte ligger i Stockholms kommun – ligger det i dess län. Närheten till Stockholm gör att boende i Åkersberga har tillgång till ett stort tjänsteutbud när det kommare till tjänster som att anlita exempelvis målare eller hantverkare.

Som jämförelse har Åkersberga ungefär 28 000 invånare – Stockholm har betydligt fler än så. Tjänsteutbudet är följaktligen också högre. I och med närheten finns kan boende i Åkersberga dock, som tidigare nämnt, åtnjuta ett mycket stort tjänsteutbud.

Fråga vännerna

Att få en rekommendation från vänner som tidigare anlitat en målare är kanske det bästa sättet att få tag på en målare i Åkersberga. Är det vänner eller bekanta du litar på, kan du känna dig trygg med att firman gjorde ett bra jobb hos dem. Således bör de göra ett bra jobb hos dig också.

Det här är givetvis inte vattentätt. Firman bör även kollas upp och göras efterforskningar på. Läs mer om hur du kan göra detta nedan.

Ta referenser

Att ta referenser från en firma är ett bra sätt att förvissa sig om dess skicklighet och erfarenhet. Be gärna om flera referenser och ring upp dem alla. Ställ gärna frågor i stil med dessa:

 • Tillkom några kostnader som inte var avtalade från början?
 • Hur noggranna var firman överlag?
 • Uppstod några problem under arbetets gång? I så fall, hur hanterades detta av målarna?
 • Blev resultatet som överenskommet?
 • Hur var priset i förhållande till arbetsinsatsen?

Omdömen på nätet

En annan typ av recensioner är att kolla upp dem på nätet. Genom att söka på exempelvis ”Målare Åkersberga (firmans namn) omdömen”, är det sannolikt att du får upp några resultat som kan vägleda dig. Det är dock viktigt att inte lita alltför mycket på dessa. Om det till exempel endast finns en kort recension med högsta betyg, kan det lika gärna vara ägaren själv som satt det. Underlaget är helt enkelt inte tillräckligt stort.

Samtidigt finns det nackdelar med att be firman om deras egna referenser. Risken finns såklart att du ges numret till en anställd eller en vän till någon på firman. En tumregel är att försöka bredda underlaget så mycket som det går. Be om många referenser, och försök att hitta så många omdömen på nätet som möjligt.

Använd en offertsida

Att använda en offertsida för att hitta firmor att anlita är mycket effektivt – ur flera perspektiv. Dels så går det riktigt snabbt – och du får sannolikt ett mycket bra pris. En nackdel är dock att inte alla firmor är anslutna till en sådan här sida. Alltså finns det en risk att du missar en riktigt bra firma i området, bara för att de inte samarbetar med en offertsida.

Bara för att firman är ansluten till en offertsida blir den dock inte automatiskt bra och seriös. Du bör även kolla upp omdömen, ta referenser och kan ske höra med vänner på sociala medier om de tidigare använt sig av firman.

Läs mer: www.målareåkersberga.nu.

Asbestsanering är livsviktigt

25 mar 2017

Det finns några saker som man använder till en början coh som verkar vara en jättebra idé: so effektiviserar och gör saker och ting billigare – men där notan i slutändan blir väldigt dyr. Asbest är ett typiskt sådant exempel och detta ämne användes i en stor omfattning fram till 1982 då det totalförbjöds. Följderna av att man använde sig av asbest i olika material och byggprocesser kan vi summera enligt följande dystra lista:

 • Cancer i lungsäcken (mesotelion) kommer till 90% från asbest
 • Ungefär 200 dödsfall per år förväntas komma till en följd av exponering av asbest
 • Först 20-30 år efter exponering så syns konsekvenserna.

Kort och gott: asbest är livsfarlig och det används – tack och lov och som sagt – inte längre. Men – det innebär inte att dte inte finns kvar i våra hus. Tyvärr. I hus, byggnader och fastigheter byggda mellan 50-70-talet så finns det en stor risk att asbest finns kvar och detta i exempelvis följande områden:

 • Kakelfix- och kakelfogar
 • Isolering i pannor och i ventilation
 • Limmet i golvmattor; i färg och plast
 • Armeringen i skivor och i golvplattor

Asbest används även som fyllnadsmedel i färg och plast. Finns det risk för asbest så måste man – helt enkelt genomföra en asbestsanering för att huset ska kunna användas och det som visat sig här rä att detta inte är en helt oproblematisk process.

Reglerna kring en asbestsanering bör skärpas

Tyvärr är det i många fall så att pengarna styr kring vilket företag som vinner en upphandling om att genomföra en asbestsanering och skrämmande exempel från Stockholm har rapporteras om där företag genomför en asbestsanering – utan vetskap hos de anställda kring vad de sysslar med – och där fastighetsägaren valt billigast möjliga anbud vid upphandlingen.

Något som alltså utsätter de anstäldla för exponering vid den asbestsanering de gör och som även utsätter tredje part för fara; bor man i en fastighet där en felaktig asbestsanering äger rum och där man inte vidtar de föreskrivna skyddsåtgärderna – ja, på sikt handlar det om ren livsfara.

Byggnads räknar med att det finns ungefär 400.000 ton asbest inbyggt i fastighetsbeståndet – en stor del i Stockholm – och vi får hoppas att reglerna skärps kring vilka som ska genomföra en asbestsanering. En sådan fråga får inte – under några som helst omständigheter – styras av plånboken.

Veckostädning i Nacka – så går det till

21 mar 2017

Ibland, eller ganska ofta, önskar man att man hade mer tid över. Man kanske jobbar hela tiden så att man knappt har tid till att sova. För att underlätta lite kan man faktiskt ta hjälp med hemstädning i Nacka om man bor i området så att man åtminstone har en mindre sak att tänka på om dagarna.

När man anlitar en firma för hemstädning i Nacka kan man välja att ta det under enstaka tillfällen eller om man hellre vill ha det i abonnemangsform. Det sistnämnda innebär att man kommer överens om regelbunden städning i hemmet så att man alltid har ett skinande rent hem, utan att behöva göra det själv. Man bestämmer tillsammans tider och vad som ska göras.

Kan jag få RUT-avdrag för hemstädning i Nacka?

När man anlitar ett företag för hemstädning i Nacka berörs arbetskostnaden av RUT-avdraget. Det innebär att man som privatperson kan få skattereduktion på kostnaden, man har rätt till max 50 000 kronor i avdrag per år.

Avdraget kan dock aldrig bli högre än summan av det man skattar under året. Är man två personer i hushållet kan man få avdrag på upp till 60 000 kronor eftersom man räknar per person. Eftersom RUT-avdraget bara gäller arbetskostnaderna kan man inte få billigare materialkostnader eller resekostnader. Det är bara själva arbetstimmarna som gäller.

Summan dras av direkt på din faktura så att du som privatperson och kund inte behöver sköta allt pappersarbete. Det kommer sedan upp på din deklaration och företaget får resterande pengar från Skatteverket. Smidigt och enkelt!

Att tänka på vid hemstädning

- För att det inte ska bli missförstånd efter utfört arbete bör du be om en prisoffert innan så att det finns chans att kolla igenom priset.

- Ska du och städfirman starta ett lite längre samarbete kan det vara bra med en provstädning så att du ser om du tycker att de gör ett bra jobb och så att kommunikationen funkar.

- Inför första städningen kan det vara bra att du är hemma och kan visa städaren runt litegrann. Då får du också chans att visa hur du vill att det ska bli städat mer exakt. Självklart kan man även skriva en lista eller ta det över telefon, men det är oftast smidigast att ses!

- Städa undan lite inför städningarna. Till exempel kläder, småprylar och leksaker måste bort från golv och öppna ytor så att städaren kan göra sitt jobb ordentligt. Många tycker att det hör till städningen men med lite eftertanke vill du nog inte att någon annan än du själv flyttar runt saker, eller hur?

- Om du vill att särskilda medel används – ställ fram det och informera städfirman!

- Informera om ömtåliga saker som lätt kan gå sönder. Det kan vara allt ifrån en vas som står otympligt eller en elkabel som är trasig och kan ge stötar. Oftast ersätter städfirmor bara kostnader där det är uppenbart att de kunnat undvika skadan.

Oavsett renovering – undersök möjligheterna till hjälp

20 mar 2017

Det finns en slags feber i Sverige gällanelektricitetde renoveringar och detta egentligen oavsett vilket område på boendet det handlar om. Renoveringar sker både exteriört som interiört och i alla typer av rum – badrum, kök, vardagsrum, hallar och sovrum. Allt detta kan till mångt och mycket förklaras av två saker: dels så finns det mycket inspiration att hämta och dels så är även materialet billigare idag än vad det var för några år sedan.

Gällande det senare; tack vare att större byggvaruhus etablerat sig över hela Sverige så har konkurrensen mellan dessa gjort priserna på material mer humant. Nummer ett då – inspirationen? Jo, det är bara att slå på tvn valfri dag- och valfri tid på dygnet för att förstå vad vi menar. Renoveringar sker i nästan varenda kanal och överallt så överöses vi med tips, med små lösningar och små knep som går att applicera till våra egna hem.

Dock! Det finns en fara i detta och det har också visat sig att många av dessa renoveringar håller en – diplomatiskt uttryckt här – låg kvalitet. Alla kan inte snickra, alla kan inte bygga och alla är inte födda med det tålamod som krävs för att genomföra en renovering; något som lätt glöms bort om man ser Martin Timell eller Ernst Kirschsteiger i färd med att renovera något på tvn. Ser man att det tar kort tid – ett program tar ungefär en timme – och där man ser ett vackert resultat så är det också lätt att själv bli sugen. En person och husägare i Solna kan alltså se sig själv genomföra projekten han sett på tv, genomföra en omfattande renovering och detta utan att sakna vana och erfarenhet.

Använd rot-avdraget för din renovering

Vi säger inte att en renovering på något sätt är fel, vi säger bara att det finns andra alternativ och här skulle vi vilja slå ett slag för rot-avdraget. Att denne person i Solna  faktiskt kan anlita professionell hjälp för din renovering – oavsett om vad det handlar om; en rörmokare, en snickare, en målare eller en elektriker (särskilt viktigt!) och dra av 30% av den totala arbetskostnaden på sin deklaration.

Är man rot-berättigad så anser vi att man också ska använda sig av detta generösa avdrag. Det är möjligt att förverkliga sina drömmar och ta del av den inspiration som finns tillgänglig – men man måste också i detta inse sina egna begränsningar och anlita nödvändig hjälp där det krävs.

Varför ska jag genomföra en golvslipning i Stockholm?

7 mar 2017

Det många gör fel är att man – istället för att genomföra en golvslipning – istället lägger nytt golv i sin bostad. Ett nytt golv som efter några år ofta kommer att behöva läggas om då kvaliteten på dessa tyvärr är väldigt dåliga. De nya klick-golven håller helt enkelt inte samma höga klass som de äldre varianterna och här kan man genom en så enkel sak som att genomföra en golvslipning bevara dessa och deras originalitet. Det här visar sig tydligt i speciellt Stockholm där det finns många äldre hus och där man nästan förstört dessa genom att lägga på tråkiga golv i syfte att få det finare. Det blir då – tvärtemot planen – både fulare samt att boendet, som sagt, tappar både charm och originalitet. Här är alltså det bästa – och egentligen det enda – alternativet istället en golvslipning. 

En enkel golvslipning, tänker många, finns det? Ja, det här med golvslipning kan ju onekligen vara en svår process som dels kräver tålamod och dels även att man vet vad man gör. Det är därför många drar sig från att genomföra en golvslipning och istället alltså furfular ett vackert boende i Stockholm genom att lägga på ett klick-golv. Då har man dock inte övervägt alla alternativ – en golvslipning är nämligen väldigt enkel att genomföra om man istället för att göra den själv väljer att anlita en firma som utför denna.

Genom att anlita en firma för golvslipning får man – för en relativt liten summa – ett helt nytt golv som höjer hela husets charm och detta utan att man vare sig behöver riva eller lägga nytt. Ett boende i en äldre lägenhet i Gamla Stan i Stokcholm kan alltså genom en golvslipning genomförd av en professionell firma bevara sin originalitet och lämna denna även till kommande generationer.

Tjäna pengar på en golvslipning i Stockholm

Man ska även se detta med golvslipning i Stockholm ur ett ekonomiskt perspektiv – att bevara de gamla golven genom en golvslipning kan nämligen vara exakt det som gör att man vid en vidareförsäljning maximerar sin vinst. För det är nämligen så att mäklare runt hela Stockholm söker efter unika objekt att sälja och då kan det handla om att en kakelugn finns bevarad, att kökets interiör följer en viss tidsålder eller att just golven är äkta och autentiska.

En lägenhet i Gamla Stan i stokcholm med nylagda klickgolv kommer garanterat att säljas för mindre pengar än vad en liknande med äldre, äkta golv kommer att göra. Detta naturligvis förutsatt att man genomfört en golvslipning som tar fram den ursprungliga skönheten och charmen. Så enkelt är det alltså att se hur en golvslipning i Stockholm ska ses som en investering snarare än en utgift och detta både sett rent ekonomiskt och ur sin egen trivsels perspektiv.

En golvslipning tar heller inte speciellt lång tid att genomföra – naturligtvis beroende på hur stor yta det handlar om samt hur många golv det rör sig om. En professionell person som abetar med golvslipning jobbar både effektivt och snabbt och detta oavsett om det nu sker i Stokcholm eller någon annanstans i Sverige.

Fördelar med säkerhetsdörrar

5 mar 2017

Tyvärr så har antalet inbrott i Sverige ökat – i det närmaste explosionsartat – i Sverige och Stocholm under senare år. Detta beror på en mängd olika faktorer och en av de främsta är att det, helt enkelt, lönar sig att göra ett inbrott. Menas här: en tjuv kan idag göra ett inbrott och i stort sett inte riskera någonting. Förutsatt att denne person inte tas på bar gärning; skulle han/hon lyckas ta sig från brottsplatsen så är han/hon också relativt säker.

Det här beror på att Polisens resurser inte finns i de utsträckning man skulle vilja. ”Enkla” brott såsom exempelvis ett inbrott prioriteras – tyvärr – bort. Det är den beska medicinen vi som medborgare för tillfället (vi hoppas naturligtvis att en förändring sker) och här gäller devisen om att själv vara bästa dräng. Det vill säga; de egna skyddsåtgärderna måste bli betydligt mer genomtänkta.

Vi nämnde att ökningen av inbrotten beror på olika faktorer och en av de dessa handlar om det egna ansvaret. Många är naiva, lite blåögda och tror att ett inbrott inte kan drabba dem. ” Inte här, inte i mitt lugna område, inte i min trygga trappuppgång...”. Man slarvar med att stänga fönster, man låser inte dörren, man lämnar altandörren på vid gavel och man kanske öppnar sin dörr oavsett vem som ringer på. Tillfället gör, rent krasst, fortfarande tjuven – men skillnaden är att tjuven idag finns lite varstans och i större omfattning. Kort och gott: personer i Stockholm måste bli bättre på att skydda sina bostäder och sig själva och göra det svårare för en obehörig att ta sig in.

Säkerhetsdörrar för både privatpersoner och din BRF

Ett av de bästa sätten för att säkra sitt hem handlar om att installera säkerhetsdörrar och sådana ska vi titta lite närmare på här. Vi skulle nämligen vilja rada upp några uppenbara fördelar som kommer med säkerhetsdörrar och här ska vi även tillägga att dessa fungerar lika bra till lägenheter som de gör till villor, fritidshus och vanliga hus. Det är således kanske ingen dum idé att föreslå en investering i Säkerhetsdörrar på nästa årsstämma som din Bostadsrättsförening i Stockholm håller; sådana kan definitivt underlätta och ge er en tryggare vardag. Med detta sagt; här är de fördelar som finns med säkerhetsdörrar:

 • De är säkra. Naturligtvis. En säkerhetsdörr har förstärkningar av stål, de har avancerade lås och de kommer ofta med tillval – säker brevlåda och digitalt kikhål exempelvis – som gör det omöjligt för en tjuv att ta sig in.
 • De är brandsäkra. Säkerhetsdörrar stänger ute rök och eld på ett avseärt mycket bättre sätt än vad vanliga dörrar gör.
 • De är ljuddämpande. Att stänga en säkerhetsdörr bakom sig ger ett lugn – även sett till ljudet. Du kan höra världens skrik i ditt trapphus i Stockholm, men så fort du går in- och stänger dörren efter dig till din lägenhet så är tystnaden det som talar.
 • De är snygga. En vanlig missuppfattning gällande säkerhetsdörrar är att de påminner om dörrar till exempelvis valv eller skyddsrum. Så är inte fallet. Du kan helt själv välja utförande och du kan exempelvis imitera en dörr byggd under 1800-talet om du/ni skulle vilja det. Något som äldre fastigheter på exempelvis Östermalm kan ha stor nytta av.

Här kan du läsa mer om moderna säkerhetsdörrar.

Tre tips för att liva upp köket

10 feb 2017

Att göra en köksrenovering är något som kan lyfta upp ett helt hem. I likhet med till exempel en badrumsrenovering, kan ett kök göras mycket snyggt och modernt med hjälp av bland annat kakel. Vill man inte göra en hel köksrenovering och därmed anlita en firma för det, finns det ändå mycket man göra för att ge köket ett riktigt lyft. De flesta av tipsen är inte särskilt svåra – men visst kräver det att man är någorlunda händig.

Sätt kakel ovanför diskbänken

Att sätta kakel ovanför diskbänken kan göra otroligt mycket för kökets helhet. Ett stort plus är att man har en stor frihet i hur kaklet ska se ut och sättas. Kakel tål gärna att sättas lite experimentellt med olika färger och mönster. Vill man istället ha en stilren look är självklart detta lika enkelt – om inte enklare.

En annan fördel med att sätta upp kakel ovanför diskbänken är att det är billigt i förhållande till hur mycket det faktiskt gör. Fördelarna är dock fler än så. Till exempel anses kakel av de flesta vara tidlöst. Du kan alltså njuta av ditt kakel i många, många år innan det nödvändigtvis behöver bytas ut. Givetvis bör man också ta hänsyn till kaklets skick om man funderar på att byta ut det.

Byt ut bänkskivorna

Precis som att sätta upp nytt kakel ovanför diskbänken är detta en stor förändring i förhållande till hur mycket tid, arbete och energi som krävs för att göra det. Till skillnad från kakel blir dock bänkskivorna snabbt smutsiga och fläckiga. Med det här i åtanke kan bänkskivorna behöva bytas mer ofta än kaklet ovanför diskbänken.

Att hitta nya bänkskivor brukar inte vara något problem. Bor du dessutom i en större stad (Stockholm eller Göteborg t.ex.) har du ett stort utbud av handlare att välja mellan. Således kan det vara värt mödan att ta en tur runt staden för att se vilken butik som passar dig bäst. Bor du inte i en storstad kan det vara värt att ta en resa till Stockholm (eller närmsta stad givetvis), för att verkligen granska utbudet.

Skaffa en köksö

Ett kök med stora ytor, där inte särskilt mycket tid eller pengar lagts ner på renovering och interiör, kan snabbt få ett nytt liv med en snygg köksö. Visserligen är det mer jobb än att till exempel sätta upp kakel eller byta ut bänkskivor – men det är få som gjort det och sedan ångrat sig.

En köksö kan, om man är händig, byggas själv. Köksöns utformning är det endast fantasin som sätter gränser för. Bor du i en större stad, till exempel Stockholm, har du dock ett stort utbud av tjänster om du vill anlita en firma som bygger den. Det här gäller naturligtvis även om du inte bor i Stockholm, utan kanske i en mindre stad. Det gäller helt enkelt att titta på vad man har för aktörer som jobbar i ens närområde.

Genom att göra dessa tre tips, kan det nästan kännas som att du har gjort en köksrenovering. Köket kommer garanterat att ha fått ett nytt liv efter detta, och du slipper även besväret med att anlita flera olika firmor för en stor köksrenovering.

Här hittar du mer inspiration: www.köksrenoveringstockholm.com.

Takläggare Stockholm – billigt pris och bra kvalitet?

21 jan 2017

Hantverksbranschen i Stockholm är speciell sett till flera olika aspekter. Dels så har vi ett seglivat rykte som säger att en hantverkare i Stockholm per automatik tar mer betalt än vad motsvarande hantverkare gör i en mindre stad. Visst, ska du anlita en takläggare i Stockholm så kan du få en väldigt dyr offert presenterad framför dig – men den kan också vara väldigt låg. Det handlar om din egen förmåga att jämföra och ta ett eget initiativ också. Därför så kan du på ett annat sätt också påverka priset för en hantverkare – i det här fallet en takläggare – om du bor i Stockholm. I en mindre stad så finns inte samma konkurrens och därmed inte heller samma utrymme att jämföra priser. På gott och ont.

Vi ska nämligen titta på det viktigaste då man behöver – och anlitar – professionell hjälp: ett högkvalitativt utfört jobb. Där finns en risk i att bo i Stockholm. Liksom priset mellan två takläggare kan variera så kan dessvärre även kvaliteten göra så; ett tak lagt av en sämre takläggare kanske håller i tio år – detta medan den bättre kan leverera ett jobb som gör att taket får en nästan dubbel livslängd. Det handlar således om en delikat avvägning gällande pris kontra utfört jobb och om vi får komma med en uppmaning så är det att alltid – nästan utan undantag – fokusera på det senare.

Tips för att hitta rätt takläggare i Stockholm

Ska du byta ett tak i Stockholm och väljer den absolut billigaste takläggaren så finns det en risk att du kommer att få byta taket efter några år – den totala kostnaden blir därmed högre än vad fallet varit om du direkt – för några kronor mer – anlitat en takläggare med rätt kompetens. Vi säger inte att det är lätt och vi säger inte heller att en dyr takläggare per automatik ger bättre jobb – det vi vill peka på är att du måste anstränga dig för att hitta rätt takläggare till rätt pris.

Hur gör man då det? Ja, vi tänkte komma med några tips kring hur man åtminstone kan sålla bort de värsta ”rötäggen” och ge sig bättre möjligheter att få till stånd ett bättre pris och högre kvalitet. Tips som ser ut som följer:

* Tidigare uppdrag: I Stockholm blir vitsord från tidigare kunder väldigt viktiga. Det är din uppgift att ringa dessa. Be om nummer, se över hur många referenser din takläggare har och säkerställ kvalitet genom att ringa. Finns det inga personer som rekommenderar företaget? Ja, då bör du dra öronen åt dig. Där döljer man förmodligen någonting.

* Försäkring och garanti på jobbet. En viktig punkt som du bör kolla upp innan. Här kan du för ytterligare säkerhet även be om att få se yrkesbevis och medlemskap i olika branschorganisationer.

* Betalning: sker efter jobbet (använd rot-avdraget!) och aldrig i förskott. Håll hårt på denna punkt. Du betalar efteråt.

Värmepumpar, hur ska jag tänka?

20 dec 2016

Många husägare söker efter vägar värmepumpatt sänka sina omkostnader. Med all rätt, att äga- och leva i ett hus kostar pengar – det är nästan alltid någonting som går sönder och det finns dessutom i de flesta fall detaljer som man vill renovera. I vissa fall så handlar det om att man dessutom helt måste byta ut något som inte längre tjänar sitt syfte. Typiska exempel på det kan vara ett fönsterbyte eller där man tvingas byta sitt tak.

Spara pengar med hjälp av naturen

En av de främsta vägarna att gå gällande sina omkostnader och för att sänka dessa är att byta energikälla och hämta sin energi från naturen. Något som sker med hjälp av värmepumpar och här har man ett stort urval; både sett till vilken typ av energikälla man väljer samt till värmepumpar i stort (effekter, leverantörer, installatörer samt märken). Dagens värmepumpar är sofistikerade och klarar av att förse ett hus med energi från bland annat bergvärme, frånluftsvärme, sjövärme, markvärme och från solen – samtliga med en gemensam nämnare i att energin är grön och att att det hela handlar om en investering för dig som husägare. I dag finns ett stort och varierat utbud av kvalitativa värmepumpar att köpa på nätet.

Vi kan säga att du äger ett hus i Södertälje och väljer – och har, viktigt, förutsättningar för – bergvärme. Genom detta så kan du tjäna upp till 80% årligen en sänkt energikostnad. Som alla förstår så handlar det här om en ganska rejäl investering. Andra värmepumpar sänker också kostnaderna, men inte fullt lika mycket och radikalt som fallet är för bergvärme.

Förutsättningarna varierar

Frågan som uppstår här är logisk: varför väljer inte alla värmepumpar och i synnerhet för bergvärme? Om du nu kan sänka dina kostnader på detta sätt – varför gör inte alla dina kompisar i Södertälje samma sak? Jo, vi nämnde ordet förutsättningar. Alla har inte möjligheten att använda bergvärme då de geologiska förutsättningarna, helt enkelt, saknas. Där krävs det en undersökning innan för att se vilken typ av energikälla som passar bäst. Som nummer två så kan vi nämna det som förmodligen avskräcker flest husägare – nämligen priset. Värmepumpar och en installation av en sådan är långt ifrån gratis.

Gällande bergvärme så är pumpen i fråga inte det som i stort bär kostnaden; det handlar istället om borrningen (då bergvärme ligger långt ner i jorden och där man i vissa fall måste borra väldigt djupt för att hitta en lämplig energibrunn).

Värmepumpar i olika prisklasser i Södertälje

Priset avskräcker och gällande just bergvärme så kan vi säga att du som husägare i Södertälje får räkna med en kostnad på, i bästa fall, 90.000 kronor; en summa som i sämsta fall faktiskt kan hamna omkring 200.000 kronor. Här ska man dock veta att A) det betalar av sig över tid och B) andra energikällor och värmepumpar är billigare. Vi räknar upp några exempel på hur mycket varje enskild värmepump kan kosta så ger vi en lite bredare bild gällande prislappen:

Bergvärmepump: räkna mellan 50-90.000 kronor

Sjövärmepump: pris omkring 50-80.000 kronor

Markvärmepump: 40-75.000 kronor

Luft-luft- värmepump: här kan kostnaden hamna mellan 25-40.000 kronor

Luft-vatten-värmepump: en rimlig summa att betala ligger mellan 30-50.000 kronor

• Viktigt att komma ihåg är att summorna varierar beroende på att det handlar om olika märken. På samma sätt som vid allting annat. Vi skulle, som ytterligare ett tips, säga att man bör sikta på ett välkänt märke då det kommer till värmepumpar; helt av den anledningen att dessa ofta kräver mindre underhåll, ger bättre effekt och erbjuder förmånligare garanti.

• Installationen kan du påverka priset på genom att kontakta fler än ett företag. Ta in offerter från flera företag i Södertälje, ställ dessa mot varandra och välj en firma som passar din budget. Se till att använda ditt rotavdrag också; det ger dig en betydligt billigare installationskostnad.

En rivierapool ger er vardaglig lyx

15 dec 2016

Att äga en egen pool är för många familjer en dröm; en dröm som dock sällan besannas och där anledningarna ofta anges enligt följande; det är för dyrt, det är för mycket jobb kring en pool och – framförallt – vårt svenska klimat kommer att förstöra poolen i fråga. Så långt är alla med; en husägare i Sverige ser att värdet för en pool är mindre än vad den kostar både rent ekonomiskt och sett till ansträngning.

Kort sagt – en pool är något som smakar mer än vad det kostar och om man som svensk inte har möjlighet att installera en pool i källaren så finns det heller inget värde i att skaffa en sådan. Till viss del så stämmer också detta; en pool placerad i Sverige och med vårt nordiska klimat kommer att slitas mer än vad motsvarande kommer att göra om den placeras i exempelvis Spanien eller i något annat land där mildare vintrar äger rum.

Dock så ska man veta att utvecklingen inom pooler gått framåt rejält och att många av de nya modellerna är anpassade även med ett nordisk klimat i åtanke; exempel på en sådan är en så kallad rivierapool. En rivierapool formgjuts och levereras i ett stycke – man använder ofta glasfiber eller något annat liknande material som dels klarar kyla och som dels också är betydligt billigare. Att man formgjuter en rivierapool efter kundens egna önskemål är dock det viktigaste – åtminstone om man ser till det rent estetiska där kunden själv kan välja form, djup och storlek helt efter hur stor yta man har på tomten samt beroende på sin egen smak.

Skaffa en rivierapool idag

En traditionell pool är svårare att anpassa, den kräver mer skötsel och de flesta modeller ser också likadana ut – en rivierapool är, helt enkelt, unik på ett helt annat sätt och något som ofta tilltalar kunderna mer än vad de äldre modellerna gör. Dock – vi ska inte lura oss själva här; även en rivierapool kommer att kräva skötsel och den kommer att slitas av vårt nordiska klimat.

Ett bra skydd – exempelvis av ett pooltak – är därför väldigt nödvändigt. Investerar man i ett rejält och stabilt pooltak så kan man också räkna med att en rivierapool håller över en lång, lång tid och drömmen om en egen pool kan således bli en realitet och behöver inte – som idag – stanna vid just en dröm. En rivierapool förverkligar det som många husägare och familjer drömmer om.

Säkerställ kvalitativ flytthjälp i Stockholm

14 dec 2016

Fler och fler ser ett värde i att anlita professionell flytthjälp i Stockholm; något som säkerligen kan förklaras av att många av dessa gjort en rejäl vinst i samband med sin lägenhetsförsäljning. Att då lägga några kronor på flytthjälp och flyttstädning blir i sammanhanget ingenting – med det tar bort allt det jobbiga som måste göras vid en flytt. Man slipper packa, man slipper ordna med transportmedel, man slipper hålla på att bära, man slipper engagera vänner och släkt och man slipper flyttstädningen efteråt.

 Kort sagt; för en mindre summa så kan man fullt ut fokusera på att få fint i det nya hemmet (naturligtvis efter att man gjort en flyttanmälan, en adressändring, ordnat hemförsäkringen till den nya bostaden och sagt upp alla abonnemang som hör den gamla till) så väljer många att göra just det.

Och fler kommer det att bli – var så säker. Numera så kan man nämligen anlita professionell flytthjälp – inte enbart i Stockholm – och dra ab halva arbetskostnaden på deklarationen. Sedan augusti 2106 så är nämligen flytthjälp inkluderat i rut-avdraget och räknas således om en hushållsnära tjänst. Därav vågar vi så bensäkert fastslå att flyttfirmorna i Stockholm kommer att gå en synnerligen lukrativ framtid till mötes.

Tyvärr så gäller detta även de sämre flyttföretagen som finns i Stockholm. Detta har varit ett problem som förmodligen kommer att bli än mer påtagligt. Branschen är fylld av sämre företag som inte sköter sig; saker och ting går sönder i samband med flyttar, saker försvinner, tiderna passas inte och man vägrar ta ansvar för sina misstag. För att undvika en sådan flytthjälp så krävs det att man anstränger sig och undersöker innan man skriver på ett avtal; vi tänkte visa hur man ska undersöka och vilka saker man som kund i Stockholm ska fokusera på. Detta gör vi enligt följande punkter:

 • Försäkring och garanti: det ska man alltid kolla upp att flyttfirman har. Vad händer om någonting skulle går sönder? Se till att de lämnar garanti på sitt jobb samt att de jobbar mot ett försäkringsbolag (gärna ett vars namn du känner igen).
 • Hur stor vana har man? Hur länge har företaget funnits och kan man visa upp några referenser som du kan ringa? Det senare är nästan ett måste. Att kunna höra en röst i andra änden av luren säga att den flytthjälp de anlitat var av yppersta klass är en stor trygghet.
 • Vad kostar det? Hur lockar ett oseriöst företag kunder? Jo, man sänker priserna. Kvalitet får man betala för och vårt råd är att du tar bort de billigaste – och även de dyraste – alternativen inom flyttbranschen i Stockholm. Med rut-avdraget blir kostnaden för flytthjälp ändå väldigt blygsam.
 • Har man alla tillstånd som krävs? Kolla upp om företaget har trafiktillstånd, om man har parkeringsdito samt – naturligtvis – om man har f-skattsedel.

Sälj med en mäklare i Jakobsberg

9 dec 2016

Att sälja en bostad är något som väldigt många i dagsläget räknar med att göra och i den här texten så fokuserar vi främst på en stad. Nämligen Stockholm, där många personer ser på sina bostäder som rena investeringar. Det vill säga, man har kanske köpt sin bostad för några år sedan och stilla, så att säga, suttit kvar i båten och sett hur priserna eskalerat på bostadsmarknaden; något som skett över hela Stockholm. Att man sett sina grannar och liknande lägenhet i det område man bor i säljas för enorma summor gör att man själv också börjar bli intresserad av att sälja och att man nästan tar ut segern i förskott.

Kort sagt; många tror att en bostadsaffär i och kring Stockholm per automatik innebär en hög vinst och att man inte kan misslyckas. Visst, det finns en poäng i detta och förmodligen så kommer man att sälja med vinst – men för att nå den enorma vinsten som många tar för givet så finns det inga genvägar och det första steget i detta är också det avgörande: att anlita rätt mäklare.

Vi kan – för att illustrera vårt exempel lite bättre – säga att du äger en lägenhet utanför Stockholm – i Jakobsberg – och vill sälja denna. Du vet att liknande objekt som det du äger har sålts för närmare tre miljoner kronor och det är också den summan du har som mål. Vilken mäklare i Jakobsberg ska du då välja för att nå denna summa om tre miljoner?

Så hittar du rätt mäklare i Jakobsberg

Ja, för att visa vad vi tycker att man ska eftersöka hos en mäklare så tänkte vi rada upp några avgörande punkter – punkter som ger en bättre chans att sälja med stor vinst och som vi tycker att man ska söka hos en mäklare. Nämligen dessa:

 • Tillgänglighet. Din mäklare i jakobsberg ska när som helst kunna plocka upp telefonen och hjälpa spekulanter att se din lägenhet. Ringer det under en tidig lördagmorgon – inga problem. Ringer det under en torsdagskväll – jag kommer. Och så vidare; förutsatt att du också är flexibel vill säga.
 • Kunskap. Vad säljer din mäklare utöver din bostad? jo, han säljer hela Jakobsberg. Skolor, idrottsanläggningar, affärer, tunnelbana, kommunikationer i övrigt – allt som kan få en spekulant att se det vackra och positiva med just Jakobsberg.
 • Tjänster. En mäklare numera ska kunna erbjuda dig saker som kan attrahera fler spekulanter till en visning. Homestyling, fotografering, flertalet annonser i tidningar, på Hemnet, på Blocket och i andra kanaler såsom sin hemsida. Vidare ska denne mäklare också ha ett stort kontaktnät – exempelvis från spekulanter som tidigare deltagit – och förlorat – budgivningar på objekt liknande det han nu ska sälja i Jakobsberg.

← Äldre inlägg