Blogg

Kan en ny bostad lösa en vårdnadstvist?

17 sep 2018

En vårdnadstvist sker då en förälder stämmer den andre för att få ensam vårdnad om barnen. Motsätter sig denne detta så är en vårdnadstvist inledd. Vi ska direkt säga två saker innan vi fortsätter: efter en skilsmässa så har båda föräldrarna automatisk gemensam vårdnad om barnen. Från statens sida så anser man att detta är den bästa lösningen och att barnen mår bäst av att föräldrarna delar på ansvaret som rör alla juridiska frågor om barnens framtid.

Nummer två: Ensam vårdnad innebär inte att den andre föräldern stängs ute. I Sverige så finns det fortfarande umgängesrätt och konkret så innebär den att ett barn har rätt att träffa - och umgås med - båda sina föräldrar. Skillnaden ligger i att den förälder som inte står som vårdnadshavare ej får vara med att fatta de beslut som exempelvis rör skolgång, sjukvård och andra avgörande saker i barnets liv.

Vilka anledningar ligger bakom en vårdnadstvist?

De flesta skilsmässor sker på ett civiliserat sätt och det innebär att den gemensamma vårdnaden alltså fortlöper. Men, man måste även se till att en vårdnadstvist idag tyvärr inträffar mer frekvent än förr. I många fall av “rätt” anledningar.

Ett barn ska inte växa upp i en våldsam miljö där både fysisk- och psykiskt misshandel förekommer, där grov kriminalitet finns, där incest - eller misstanke om sådan - föreligger. Detsamma kan sägas om en förälder som lider av grav psykisk sjukdom som riskerar att skada barnet. Dessa skäl - och fler - bedöms som extra starka och där tar också en vårdnadstvist snabbare tid att lösa; något som också är ett absolut måste.

Samarbetsproblem anges som skäl

I andra fall - och mer vanligt förekommande - så handlar en vårdnadstvist om andra saker som brukar kunna sorteras in i det breda begreppet samarbetsproblem. Detta kan röra allt från problem vid hämtning och lämning, problematik om att komma överens, allmän motvilja och försvårande av den ena föräldern (vägrar att svara i telefon, dyker inte upp på överenskomna tider och så vidare) samt att man, rent allmänt, inte alls kan samtala och upprätthålla en normal relation till varandra. Något som i sammanhanget inte är unikt med tanke på att man just genomgått en skilsmässa.

Samarbetssamtal kan lösa en vårdnadstvist

Det är också därför som varje kommun i Sverige måste erbjuda parterna i en skilsmässa professionell hjälp. Har man inlett en vårdnadstvist så blir man direkt erbjuden att delta vid så kallade samarbetssamtal där man får sitta ned med sakkunnig folk från kommunen och sina respektive ombud och försöka hitta en lösning.

Den lösningen har en stor procent av lyckade exempel. Det kan innebära att exempelvis boendefrågan - var- och hur länge barnet ska bo hos respektive förälder - modifieras och anpassas på ett bättre sätt.

Kanske kan barnet bo var tredje helg samt någon vardag i veckan hos pappa och resten av tiden hos mamma; kanske kan det vara bättre om pappan köper en bostad som ligger närmare barnen än den nuvarande och kanske kan kommunen hjälpa till med att hitta en hyreslägenhet i samma område? Handlar det enbart om logistiska problem så brukar samarbetssamtalet fungera väldigt bra.

Ta juridisk hjälp vid en vårdnadstvist

Handlar en vårdnadstvist om annat - ja, då får man vara beredd på en långdragen process där man - oavsett sida - måste se till att anlita ett skickligt juridiskt ombud som kan bidra med sin expertis.

För att överhuvudtaget ha en chans att vinna en sådan process så krävs det att man har rätt hjälp. Som sagt; staten utgår från att gemensam vårdnad är bäst för barnen och därför krävs det - och ska också göra - starka skäl till varför ett sådant beslut ska ändras.

Möjligheter med att anlita underkonsulter

1 sep 2018

För den som driver en verksamhet som växer och får in fler kunder så kommer alltid frågan om hur man ska möta efterfrågan att vara aktuell. En del företag väljer att rekrytera nya medarbetare och andra väljer att lägga ut uppdragen på underkonsulter. Det finns en hel del företag numera, framför allt i storstäder som Stockholm, som har valt att i princip enbart ta in underkonsulter istället för att hålla med egen personal. Hör kommer vi att gå igenom några av möjligheterna man har som byggkonsult när man väljer att hyra in underentreprenörer istället för att skaffa fler anställda. Några av möjligheterna är:

 • Man blir snabbfotad när efterfrågan viker
 • Inga kostnader för kompetensutveckling

Man blir snabbfotad när efterfrågan viker

En byggkonsult som vinner en stor upphandling och väljer att anställa istället för att lägga ut uppdragen på andra företag kanske lyckas få högre marginaler på kort sikt. Men om det blir lågkonjunktur eller om man inte vinner nya uppdrag när det stora jobbet tar slut så står man med en väldigt stor kostnad, nämligen löner till alla man har anställt. Med en stor grupp människor som går med lön men inte drar in pengar så kan en välfylld kassa tömmas på nolltid. 

Den som väljer att hyra in underentreprenörer får dela med sig av en större del av kakan i det korta perspektivet men har sen inga som helst krav på sig att fortsätta anlita företagen om efterfrågan viker. Om det dessutom är en storstad som Stockholm som man är verksam i så finns det ofta ett stort utbud av företag i byggbranschen som man kan anlita som underkonsulter. Man brukar säga att Stockholm dessutom är den staden där byggsektorn växer fortast och mest men också där den dyker snabbast när marknaden vänder.

Inga kostnader för kompetensutveckling

Den som står med egna anställda måste lägga en hel del pengar på att kompetensutveckla dessa. Bara att ha plattsättare, och andra som arbetar med våtrum, som anställda kräver att man betalar arbetsprov och uppdaterade licenser för dessa var femte år. Även andra hantverkare behöver uppdatera sina behörigheter förr eller senare. Maskinförare behöver hålla koll på kunskaper och regler kring sina grävmaskiner och elektriker behöver veta vad som gäller när regler uppdateras och byts ut. 

En underleverantör till en byggkonsult behöver själv finansiera sin kompetensutveckling och dessutom planera in tider och sköta hela utbildningsinsatsen själva. Som konsult så ansvarar man för sin egen kompetensutveckling och får investera i den men man har inte ansvar för någon annans kunskapsuppdateringar. Läs mer här om byggkonsulter i Stockholm.

Homestyling gör bostaden mer attraktiv

28 aug 2018

Har man aldrig gjort en homestyling med en bostad som man vill sälja, kanske man inte förstår varför man ska göra en sådan. Har erfarenheten av att sälja en bostad, ett hur eller en bostadslägenhet, skett utanför Stockholm, kanske man har erfarenheten att det inte har varit svårt att få sin lägenhet eller hus sålt, men om försäljningen ska ske i Stockholm kan det vara svårt att få ett vanligt hus eller en lägenhet såld. Stockholmarna är kräsna. Här finns så många bostäder som konkurrerar med varandra. Bostadsmarknaden är så stor att det alltid finns någon annan bostad som man kan titta på och köpa. Har man då en bostad som inte står sig i konkurrensen kan man få en bostad som är svårsåld. Och ju längre tid det tar att sälja en bostad, desto svårare blir det sedan att få den såld.

Tiden är din fiende om du vill så ett hus sålt

Ju längre tid det tar att få ett hus sålt, desto svårare kan det vara. Vi människor är ju flockdjur och vi tenderar att göra som alla andra. På samma sätt är det med ett intresse. Ju fler som är intresserade av ett hus, desto fler blir också intresserade av det. Och tvärtom, är ingen intresserad av ett hus, desto färre blir intresserade. Då är en homestyling, särskilt i Stockholm med alla kräsna bostadsspekulanter, lösningen för att få många intresserade eventuella och blivande köpare. Därför bör du tänka på vissa saker INNAN du lägger upp en bostad för försäljning i Stockholm. Du vill ju ha så kort säljtid som möjligt eller hur?

Gör en homestyling i Stockholm

Det som en homestyling gör, är att förbättra bostaden. Den blir mer attraktiv. Tyvärr är det inte alla som har just en sådan smak som tilltalar andra. Även om vi själva tycke att vi har en bra smak och att det är fint hemma, är det inte säkert att den stil man har hemma tilltalar andra. Vill man däremot se till att så många tycker att bostaden är attraktiv blr man låta en proffsig inredare få göra om hemmet så att så många som möjligt tycker att det är en bostad de gärna flyttar in i. Ju fler som är intresserade av den, desto högre pris kan du få för den. På det sättet är en homestyling en mycket god investering. Dessutom får du dra av kostnande för homestylingen, som en utgift i försäljningen och är avdragsgill. Läs mer om hosmestyling och vad en proffsig inredare kan göra för att få bostaden såld på: http://www.homestylingstockholm.nu.

Så gör du när du köper ny bostad

9 aug 2018

Har du redan hittat din drömbostad? Det är många faktorer som ska stämma innan man blir riktigt nöjd med att köpa en ny bostad. Dels vill man helst ha ett hus, eller lägenhet i det område som man har fastnat för. Oberoende om det handlar om Limhamn, Gullvik eller i Fridhem i Malmö behöver man ofta få råd av en mäklare som känner till området man vill flytta till väl. Man kan behöva råd om prisbild och vilka hus som kan vara till salu. De kan även ge råd om vad en renovering kan kosta och vad som kan behöva åtgärdas om man väljer att köpa ett visst hus.

Vilket pris är du beredd att betala?

När du väl har hittat det hus som du vill flytta in i, kommer sedan nästa process; du måste prata med banken för att få det lån, eller lösa ett lån för att kunna betala för huset, om det inte är så att du redan råkar ha den begärda summan på ditt konto.

När du väl har fått de lån som du behöver, är det bara att skriva avtal för överlåtelsen och köpet. När allt det är gjort är du bara att gratulera; du har blivit husägare. Det är ett visst ansvar att vara husägare. Ingen annan än du kan åtgärda fel som kan komma med en fastighet; blir det fuktproblem är det du som måste åtgärda det. Blir det slitet, är det du som måste åtgärda det. Vid själva flytten har du ansvaret för att den gamla bostaden blir rengjord inför nästa hyresgäst, eller ägare.

Behöver du reovera eller sanera huset?

När det kommer till det hus som du har ansvar för finns det vissa saker som man kan tänka på inför inflyttningen till det nya huset:

 1. Finns det radon i huset?
 2. Finns det asbest i huset?
 3. Finns det fuktskada i huset?
 4. Är något rum slitet? 
 5. Är taket intakt?
 6. Finns det något av allt detta som bör åtgärdas innan du flyttar in i det?

Finns det något som behöver åtgärdas, är det en bra idé att göra det innan man flyttar in. Det är praktiskt att ingen bor där när man sanerar ett hus från radon eller asbest. Man kan behöva sanera huset från fukt.

Städa ur din gamla bostad ordentligt

När man flyttar in i ett nytt hus, och ut ur en gammal bostad, behöver man städa ordentligt inför den som ska flytta in i ens gamla bostad. Anlitar du en städfirma, akn du slappna av betydligt. En städfirma vet precis vad som behöver städas och vilka kriterier hyresvärdar eller de nya ägarna vill  ska vara uppfyllda för att godkänna flyttstädningen. Du kan få ett bra pris med Rut-avdraget, du får jobbet gjort utan att slita ut dig själv. Läs mer här om en bra flyttstädning i Malmö.

Fastighetsservice för bostadsrättsföreningar i Stockholm

31 jul 2018

En bostadsrättsförening är en förening som utgörs av de boende i en eller flera fastigheter. I Stockholm finns uppåt 4000 bostadsrättsföreningar. Det medlemmarna i föreningen har gemensamt är boendet, fastigheten man äger en liten del av – sin lägenhet. Ska man vara petig äger man nu inte själva lägenheten, utan man äger rätten att bo i den, borätten. Den som bor i en bostadsrätt har dock långt större möjligheter än en hyresgäst att påverka sin lägenhet i fråga om tapetsering, planlösning och renovering.

Gemensamma utrymmen och utemiljön

Men vem tar hand om den del av fastigheten där ingen bor? De allmänna utrymmena som tvättstuga och lekparker, vindskorridorer och gym? De boende kan ju inte rimligtvis förväntas utföra allt arbete som krävs för att fastigheten ska hållas i skick. I små bostadsrättsföreningar förekommer det att man tillsammans ansvarar för planteringar och vårstädning av trädgården, men för att en fastighet kontinuerligt ska kunna hållas i gott skick krävs ett mer samlat grepp.

Fastighetsservice är nyckeln

Därför är det vanligt att bostadsrättsföreningar tar hjälp av en firma som erbjuder fastighetsservice. Fastighetsservice innefattar allt det som behöver uträttas för att en fastighet ska fungera normalt. Det handlar om regelbunden tillsyn och den dagliga skötseln av huset och utemiljöerna. Vanligtvis har servicefirman utsett en eller två fastighetsskötare som har ansvaret för en fastighet. Dessa lär sig med tiden allt om byggnaden och omgivningarna, och blir även bekanta ansikten för de boende. När man ringer och vill ha hjälp med att fixa en läckande kran eller på grund av ett strömavbrott känns det bra att den som ringer på har kännedom om huset och ”hör till”.

Fastighetsskötarna går regelbundna ronder för att i god tid upptäcka slitage och fel, sånt som måste åtgärdas helt enkelt. Tvättstugan är ett typexempel på en plats som behöver ständigt tillsyn, men även till exempel en lekpark kräver att någon tittar till den med jämna mellanrum för att barnen ska leka säkert.

Fastighetsservice inkluderar även felavhjälpning i medlemmarnas lägenheter, något som brukar delas upp i akuta och icke akuta ärenden. Ett strömavbrott eller ett läckande rör är naturligtvis ett akut ärende, men om en felavhjälpning kan vänta till vardagen efter blir det så klart billigare för föreningen.

Speciella avtal

Större fastighetsförvaltare har ofta speciella avtal för bostadsrättsföreningar och föreningen kan välja vad man vill ha hjälp med och vad man kan klara själv. Bostadsföreningar med fler än några enstaka medlemmar väljer oftast en paketlösning som innefattar allt från gårdsstädning till dygnetruntservice.

Som medlemmar i en bostadsrättsförening finns det en trygghet i att det finns människor som är där för att se till att boendemiljön förblir trivsam, att hissarna fungerar som de ska samt at tulpanerna planeras i rabatten om våren. Allt det där ser en bra förvaltare till. I Stockholm finns många företag som erbjuder både punktvisa insatser och helhetslösningar när det kommer till fastighetsservice.

Den som sitter som styrelsemedlem i en nystartad bostadsrättsförening kan med fördel vända sig till något av de många företag som erbjuder heltäckande fastighetsservice i Stockholm och höra sig för om deras utbud av fastighetstjänster.

Mer om fastighetsskötsel: http://www.fastighetsskötselstockholm.se.

Hur göra med bostad vid skilsmässa?

4 jul 2018

Vår och sommar brukar vara flyttider. Det är under sommarmånaderna som det brukar utkristallisera sig vad som ska ske under hösten. Ska det bli ett nytt jobb eller nya studier? Ska ni flytta till en annan stad? En del av dessa spörsmål kan leda till att sambor skiljer sig. Är man oense om var man vill bo, kan det bli den sista biten som gör att man bestämmer sig för att skiljas åt. När vardagen lunkar på i vanlig ordning, brukar det innebära att man hellre fortsätter som vanligt. Vardagen brukar fungera för de flesta. Då kanske man inte vill genomföra stora förändringar. Är det så att man får nytt jobb, eller ska börja studera på ny plats kan det vara den sista biten som gör att man bestämmer sig för att bryta upp ur ett förhållande.

Hur göra med gemensam bostad?

Är man det minsta osäker om hur man ska göra när man ska dela på den gemensamma bostaden, är det bäst att rådfråga en advokat som kan bringa klarhet i dessa frågor som gäller bodelning, som det heter när man ska dela upp det man äger tillsammans. Lagen ser olika ut när det kommer till ett gift par och när det kommer till makar i ett giftermål. Tyvärr. Man kan ju önska att det var samma förutsättningar i en skilsmässa i ett samboskap som vid en skilsmässa i ett giftermål, men så är det inte. Man kan önska att det alltid rådde principen om att dela lika vid skilsmässor oavsett hur man har valt att gå vidare i förhållandet innan. Men så ser lagen inte ut. 

Sambor har sämre skydd än gifta par

När det kommer till gifta par som väljer att skilja sig har de ett bättre skydd vid en bodelning. Där gäller att makarna har "giftorätt" till hälften av det man har ägt tillsammans. Ska man då bryta upp från en gemensam bostad ska man antingen sälja bostaden och dela på den lika, eller att den ena parten köper ut den andra. Samma princip gäller bil, sommarstuga och gemensamma ägodelar. För sambo gäller endast de saker som man gemensamt har köpt in för ingången av samboskapet. Kan man bevisa att man köpt in bostaden, bilen, sommarhuset, båten och så vidare för att ingå samboskapet har man rätt till hälften. Det oberoende om den ena har betalat mer för bostaden, bilen eller sommarstugan än den andra.

Anlita alltid advokat vid tveksamheter

Om det är så att man har några tveksamheter om vad som är rätt eller fel, bör man alltid anlita en advokat. Då bör man alltid välja en som kan humanjuridiken, som det heter, eller som är duktig på lagen som gäller familj, barn, migration eller vårdnadstvister. Juridik är ett så pass brett område att advokater specialiserar sig på vissa områden. Här kan de arbeta med allt inom affärsrätt, asylrätt, brottmål, avtalsrätt och många fler områden.

Har hantverkare i Stockholm långa resvägar?

28 jun 2018

Det är många som har kunnat renovera, bygga till eller bygga nytt med hjälp av Rot-avdraget. Det många kanske inte minns är att en gång i tiden, innan möjligheten till Rot-avdragen infördes, var hantverksarbeten en svart marknad. Det var lätt hänt att hantverkarna "glömde" att redovisa för inkomster som kom in när de renoverade hemma hos folk. På samma sätt som städbranschen var utsatt för mycket fusk när det kom till inkomstdeklarationer.

Rot och Rut har rättat till problem med fusk

Med hjälp av både Rot- och Rut-avdragen har man kommit till rätta med problemet att "glömma" redovisa för intäkter. Särskilt Rot-avdragen har bidragit till populariteten att renovera av hjärtans lust i sina bostäder, villor och sommarstugor. Förut var avdraget hela 50 procent av arbetskostnaderna, vilket nu har sänkts till 30 procent och marknaden reagerade med mindre efterfrågan på de tjänsterna.

Resor och byggmaterial ingår ej i Rot-advraget

Som de flesta vet, ingår inte resekostnaderna i Rot-avdraget, inte heller i Rut-avdraget. Inte heller byggmaterialet, men det har hittills inte påverkat renoveringsbenägenheten hos Stockholmarna, till exempel. Än så länge ser vi fördelaktiga priser på byggmaterial. Däremot kan privatpersonerna reagera på resekostnaderna som starta så fort hantverkaren sätter sig i bilen för att köra ut till kunden. För kunderna har det därför blivit viktigt att anlita en hantverkare som arbetar nära den egna bostaden, eller huset där renoveringarna äger rum.

Avstånden är mindre i Stockholm

Det faktum att man har långt till nästa granne på landsbygden har med stor sannolikhet bodragit till att renoveringsbenägenheten inte är lika stor där. Däremot kan man tänka sig att det egentligen borde vara på samma sätt med Stockholm, där alla avstånd är betydliga. En hantverkare vill helst täcka hela Stockholm med förorter inberäknat. Har en hantverkare längre resor i Stockholm? Troligtvis inte, då antalet hantverkare per person är fler i Stockholm än ute på landsbygden. Det är nämligen lättare att anlita en hantverkare som arbetar ute i förorterna, alla hantverkare har inte sina arbeten, eller bostäder i innerstaden i Stockholm. För förortsbor, eller för boenden i kranskommunerna runt Stockholm har fler hantverkare att välja mellan och som arbetar närmare bostaden jämfört med landsbygdsbor som har långt till närmaste stad eller tätort. Vill man anlita en hantverkare och bor i Stockholms olika stadsdelar är inte avstånden mer än cirka 20 kilometer in till innerstaden där de flesta hantverkare jobbar. Googla "lägenhetsrenovering Stockholm" för att hitta en hantverkare för sin lägenhetsrenvoering i Stockholm.

Vem ärver bostaden?

19 jun 2018

Döden är en del av livet. Tyvärr så kan man sammanfatta det så pass osentimentalt. Alla av oss kommer att få stå där med sorgen och inse att någon som vi älskat inte längre finns med oss - mer än i minnet. Det är tufft att som barn - även i vuxen ålder - tvingas stå på egna ben och inse att det dagliga samtalet till mamma eller pappa inte kommer att ske igen.

Utöver en intensiv sorg så för även ett dödsfall med sig en del praktiska saker som ska ordnas. Den viktigaste är att upprätta ett dödsbo. Det innebär att man samlar alla tillgångar som den avlidne efterlämnat och där alla skulder också samlas. Då man betalat av skulderna så återstår att dela upp tillgångarna och det sker enligt en given arvsordning som regleras av vår arvsrätt.

Till skillnad från andra länder så har vi en arvsrätt som reglerar vad som ska ske i samband med ett dödsfall - det innebär att ett skrivet testamente är giltigt; men att det aldrig kan inskränka på exempelvis barnens arvslotter.

Även om din pappa som testator skrivit att hans bror ska ärva huset som man levt i - och att du som barn ska gå lottlös - så är det inte möjligt. Du - som bröstarvinge - ska alltid ha din del av arvet, detta enligt vår arvsrätt. Däremot så kan du få vänta innan du får ta del av din arvslott: Om din mamma fortfarande är i livet så kommer hon att ärva först och hon kommer att göra det med fri förfoganderätt. Det innebär att hon kan ärva huset och sälja detta för att ge sig ut på en längre resa. Det har hon all rätt att göra också.

Ett testamente bör upprättas mellan sambos

Vi kan spinna vidare på det vi beskrev ovan. Vår arvsrätt har nämligen en svaghet som innebär att din mamma (enligt vårt exempel) skulle ärva med fri förfoganderätt. Det förutsätter dock att din mamma och din pappa levt som gifta - om de levt i ett samboförhållande så kommer din mor inte att ärva någonting mer än det som de köpt tillsammans.

Hon kommer att få behålla bostaden, men det finns ett problem i detta. Om du och dina syskon vill ha er del av arvet - som ni alltså har rätt till enligt vår arvsrätt - så kommer er mor kanske att tvingas sälja denna för att ni ska få er fulla arvslott.

Naturligtvis så blir det ofta så att barn till föräldrar som levt i ett samboförhållande låter mamman/pappan bo kvar. men, ponera att det inte är den biologiska mamman som levt men pappan? Däri ligger ett klart problem.

Det man ska göra som sambo är att upprätta ett testamente. Det ger trygghet då det kommer att stå över vår arvsrätt. Bröstarvingar ärver alltid, men ett testamente kan ge möjlighet att man som sambo får rätt till det man förtjänar. Att man levt tillsammans under ett helt liv och sedan går lottlös då den älskade avlider är inte rättvist. Det finns de som väljer att leva i ett samboförhållande och inte gifter sig - det innebär inte på något sätt att man inte älskar varandra. Här kan arvsrätt och arvsordningen vara väl stelbent - men ett skrivet testamente kan ge bättre svängrum och rättvisare fördelning av dödsboet.

Att upprätta ett testamente gör man hos en jurist som ser till att allting går rätt till - och att det blir giltigt. Det ska även undertecknas av två stycken oberoende personer - alltså inte av barnen.

Läs mer om arvsrätt på denna sida.

Detta bör man veta om man bor i gamla hus

18 jun 2018

Det är inte alla som gillar gamla hus, även om det finns en stor charmpotential i gamla hus. Det är en kittlande tanke att ett hus kan rymma många hemligheter. En del är rädda för vad ett hus kan hålla för hemligheter, medan andra ser vilken potential det finns i att äga ett gammalt hus. Äger man ett hus som byggdes innan 1982 är risken stor att man tyvärr kan ha fått byggmaterial i huset som innehåller asbest.

Asbest har den egenskapen att den uppträder som kristalliserade silikater i fiberliknande form, vilket har gjort den populär som isoleringsmaterial i ventiler, under plastgolv, i material som har byggts för att hejda bränder eftersom det har vissa brandsäkra egenskaper. Skulle man råka ut för asbest bör man genast tillkalla rätt sorts personal som kan asbest och har rätt utbildning om ämnet och som har rätt skyddsutrustning.

Man måste gå utbildning för att riva asbest

I en asbestutbildning får personalen lära sig:

 • Vad asbest är
 • Hur det uppträder
 • I vilka material man ska leta efter asbest
 • Hur man skyddar dig på bästa sätt mot asbesten
 • Hur man bygger luftslussar som skydd för omgivningen
 • Praktiskt hur man gör när man river bort asbesten
 • Hur man sedan hanterar asbesten vart man slänger det och så vidare

Innan personalen får börja jobba med asbestsanering måste de genomgå en läkarundersökning som fastställer att de inte lider av någon lungsjukdom, eller har för dåliga lungor för att kunna arbeta med asbestsanering. När personalen sedan har gått utbildningen får de den certifiering som bevisar att de har rätt kunskaper om asbest för att arbeta med det.

Här hittar du asbestutbildningar

Bor man i någon av landets storstäder Stockholm, Göteborg eller Malmö, är det inte svårt att hitta rätt sorts utbildning. Det är här de flesta utbildningar i ämnet äger rum. Bor och arbetar man inte i någon av de största städerna, kan man resa dit och genomgå en sådan utbildning. Utbildningarna tar inte mer än några dagar att gå. Efter utbildning kan man dels leda ett saneringsarbete och själv riva i sådant material.

Man kan även utbilda sig i hur man med säkra metoder säkerställer asbesten och hur man förstör den på ett säkert sätt. Man får även praktiska övningar på hur man hanterar materialet. Man går igenom hur skyddutrustningen fungerar och hur man skyddar en känslig omgivning. Läs mer här om var, hur och när man hittar en säker asbestutbildning: http://www.asbestutbildning.nu

Se efter detta om du letar ny bostad

6 jun 2018

Fundera du pop att köpa en ny bostad? Går du på flera visningar och funderar på att ge ett bud? Det är verkligen köparnas marknad just nu. Den som har is i magen väntar ännu några månader. Vi har sett en köpfest utan dess like i många år nu. Tidigare har det varit säljarnas marknad då många bostäder har gått som smör i solsken. Nu har marknaden mättats något och många har påverkats av de nya amorteringskraven, vilket har lett till att de som har velat sälja sin bostad har fått vänta flera månader innan något alls har hänt. Här går vi igenom lite grann vad som är viktigt att tänka på när man funderar på att köpa sig ett hus.

Skador på huset?

Det första man tänker på när man ska besiktiga ett hus är om det finns några skador på huset; på fasaden? Inomhus? Enligt lagen är den som köper en bostad, skyldig att själv ta reda på så mycket man bara kan om det hus man funderar på att köpa. Särskilt när det kommer till skador på ett hus som man kan se med blotta ögat. Värre är det med dolda fel. Det kan vara så gott som omöjligt för någon att blotta sådana fel. Till det krävs en besiktningsman som är van att upptäcka sådana fel eller skador.

Belånat hus?

Har huset belånats? Och hur ska du som eventuellt ska köpa huset ta över eventuella lån och skulder? Detta är mycket viktigt att ta reda på, eftersom det bör påverka priset på huset. Om det är ett mycket skuldsatt hus, är värdet på huset inte lika högt, vilket ger dig som spekulant på huset en klar fördel. Dock är det viktigt att tänka på hur skulderna ska regleras vid ett husbyte.

När blev det senast stambytt?

Andra skador på ett hus som man inte kan se med blotta ögat är skador på rör. Därför är det viktigt att kontrollera när man till exempel bytte stammar senast. Om det inte har gjorts något på 20 år, bör man kontrollera status på rören antingen för eller strax efter att man har förvärvat ett hus. Ju äldre stammarna är, desto lägre pris borde det leda till. Att byta stammar är väldigt kostsamt, vilket sänker värdet på huset. Är du trots det intresserad av att förvärva det, bör du pruta på priset.

Mögel eller fukt på huset?

Detta är väldigt svårt att upptäcka för en lekman. Ser du mögel, är det definitivt en skada som du bör se upp inför, eller i möjligaste mån rikta uppmärksamheten på och pruta av på priset av huset eftersom du bör åtgärda skadorna och ersätta med nytt och fräscht material. Särskilt viktigt att göra det är om skadorna sitter i väggarna. Man kan till hjälp en besiktningsman, med en hund som känner fukt, för att upptäcka dolda fuktskador. All fukt luktar inte. Det samma gäller mögel. Alger som kan angripa husfasader syns desto mer. Det bör även tas bort eftersom det sprider sig.

Anlita renoverare i Stockholm

Bor du i Stockholm finns det många hantverkare som man kan anlita, så många som fler än 2.000 hantverkare som kan renovera husfasader och måla om huset. För att få det riktigt bra gjort är det bra att anlita en professionell hantverkare för fasadmålningen i Stockholm.

Så nöjda är kunderna med sina rörinspektioner

26 maj 2018

Att anlita en firma för en rörinspektion kan kännas lite nervöst. Åtminstone om man inte har anlitat firman förut, eller har någon annan relation till den som ska komma och göra inspektionen. Man släpper in någon annan i sitt hem – kanske när man inte ens är hemma – så det gäller att ett förtroende finns. 

Ett utmärkt sätt att utröna huruvida en viss firma är pålitlig eller inte, är att kolla vilka omdömen och recensioner de har fått på nätet. I den här texten har vi valt ut ett antal slumpmässiga firmor i Sverige, för att se hur nöjda kunderna egentligen är med sina rörinspektioner. 

De flesta är mycket nöjda

Hos den första firman vi tittar på finns nästan bara goda recensioner. Många berömmer firman för ett trevligt bemötande och ett effektivt arbete. Ett par av dem anser att de kanske var aningen dyra, men ger fortfarande en fyra eller en femma (av fem) i betyg. Den första lite mer negativa recensionen hittas längre ned i flödet, men inte ens den ger särskilt mycket ris. Hon som skriver omdömet säger att bemötandet var trevligt, men att felet inte åtgärdades först. Det här ledde till att hon fick ringa igen, vilket alltså anges som skäl för att ge tre av fem i betyg. Tre av fem får ändå anses vara godkänt. Ingen mer negativ recension än så hittas. 

Fortsatt goda omdömen

Nästa firma vi tittar på har, även de, mycket goda recensioner. Lovord som ”väldigt tillmötesgående”, ”duktiga fackmän” och ”proffsigt” dominerar flödet av omdömen. Likt de flesta andra aktörer inom branschen sysslar de inte endast med rörinspektioner, utan gör allt från att installera värmeanläggningar och stambyten till att byta packning i kranen i badrummet. 

Det lägsta betyget vi först ser är tre av fem – med en kommentar som inte alls speglar det givna omdömet. Recensenten säger att företaget var trevliga, serviceminded och att jobbet gick snabbt. Trots lovorden ges alltså bara tre av fem – en upplevelse som andra på sidan skulle ge högsta betyg för. Det här är det lägsta betyget som någon har gett till firman. 

Brett företag får lovord

Det tredje företaget vi tittar på är lite bredare än de andra, och har många tjänster utöver rörinspektion att erbjuda. De hjälper i princip till med nästan allt inom både el och VVS. Även här är det svårt att hitta negativa omdömen. Faktum är att alla, förutom en, har gett företaget högsta betyg. Den kommentar som inte har gett 5 av 5 säger ändå att de gjorde ”ett mycket bra jobb” men att projektet i övrigt var lite struligt. Den som ska anlita en firma för rörinspektion bör alltså knappast känna sig orolig med det här företaget. 

Rykte viktigt

Helt klart är ryktet viktigt. Inte bara för den som sysslar med rörinspektion, utan för de flesta typer av hantverkare. Som viktigast är det kanske i lite mindre städer, där befolkningen har bra koll på de aktörer som finns. I storstäderna är det lite enklare att gömma sig efter att ha gjort ett bristfälligt jobb. 

Dags för nya fönster?

19 maj 2018

Om man ser till fasaden på ett hus så kan man klara sig undan med ganska lite skötsel och underhåll. Man kan som husägare - förutsatt att man då och då ser till att kanske tvätta den - klara sig med att måla om fasaden (och därmed ge nytt skydd) kanske var tjugonde år. I många fall längre än så också.

Det finns dock andra områden på huset som kräver mer skötsel. taket är ett exempel på där man måste hålla koll, dina fönster ett annat. Båda dessa två har nämligen gemensamt att de är riktiga energibovar som - om de inte håller ett korrekt skick - släpper ut varm luft ur huset. I samband med det så sker även det motsatta: det åker in kall luft genom fönster som är otäta och ett tak som inte är tätt. Det kostar pengar och det ger en allt annat än behaglig miljö att vistas i.

Till detta så ska man även veta att fönster isolerar sämre än en vägg även då de är täta. Det finns all anledning att hålla koll på, underhålla, reparera, renovera och måla om sina fönster med jämna mellanrum. Och, då det väl är dags: byta fönster.

Fönster har en begränsad livslängd och ibland så kommer man som husägare till en punkt då man måste ta kostnaden som ett fönsterbyte för med sig. Det kan vara ganska dyrt - beroende på vilka fönster du väljer samt vilket företag du anlitar - men glädjande, och en tröst, i sammanhanget är att det är en investering som räknas från dag ett.

Direkt då de nya fönstren är på plats så kommer du att tjäna pengar på att energiförlusten (på grund av läckage) stoppas. Dessutom så kan du göra ytterligare åtgärder för att sänka den kostnaden - att exempelvis välja energifönster är ett gott exempel på detta.

Vilket fönster väljer du?

Ju bättre du underhåller dina fönster, desto längre kommer de att hålla. Frågan är om du är beredd att lägga ner den tiden underhållet i fråga kräver? Orkar du slipa, spackla, kitta om och måla dina fönster till huset i Stockholm varje vår? Det är många som fuskar med det. Av förståeliga skäl då det tar tid, är ansträngande och dessutom ganska tungt.

Bättre upp är då att kanske istället överväga en annan lösning. Det är träfönster som kräver underhåll. Andra fönster gör det inte. Därför kan också göra ett aktivt val i form av att välja exempelvis PVC-fönster och komma undan det ansträngande underhåll som träfönster för med sig.

Fördelar med PVC-fönster

Vi kan säga att du bor i Stockholm och står inför att byta dina fönster. Vi ska försöka övertyga dig om att välja PVC-fönster och vi gör det genom att rada upp följande argument:

 • Billigare: PVC-fönster är billigare än vad träfönster är. Det beror på att tillverkningsprocessen är effektivare sett till kostnaden - tack vare nya tekniker - och att det i slutändan är bra för dig som konsument
 • Håller länge: PVC drar inte till sig någon fukt - det gör att risken för röta är minimal. Konstruktionen gör att dessa fönster inte rör sig och det ger en betydligt längre livslängd. Ett fönster av trä kan - på grund av att trä är ett levande material - komma att flytta sig i takt med åren, det gör att läckage kan uppstå.
 • Vackra: En förutfattad mening gällande PVC-fönster är att sticker ut på ett onaturligt sätt. Det gör att de passar moderna hus, men att de inte gifter sig med hus som har träfasad. Det är klart att de inte passar lika bra som träfönster, men faktum är att skillnaden inte är så stor. Idag tillverkas PVC-fönster så att de smälter in mot fasader - oavsett material - på ett bättre sätt än tidigare. Väger man in den billigare prislappen, den minimala underhåller och den långa livslängden så är det kanske värt att offra - ytterst! - lite av husets estetik?

Upptäcker du fel i din nya bostad?

10 maj 2018

Är det dags att köpa ny bostad? Det är mäklarnas säsong, under vår och sommar. Hugade spekulanter längtar ut till trädgårdar, innergårdar och önskar sig radhus, villor eller större lägenheter. Det är nu som de flesta blir sugna på att skaffa sig en ny bostad. Det är ett helt äventyr att kunna köpa en helt ny bostad; antagligen har man beviljats lån från banken, sedan är lösesumman har betalats och man har kunnat flytta in gäller det att syna den nya bostaden; är den så bra som man tyckte innan man flyttade in? Upptäcker ni skavanker och fel först efter att nyckel har överlämnats och avtal har skrivits under? Det är en mindre trevlig upplevelse.

Är man så besviken att man vill höga köpet, innebär det en mycket lång process. I den bästa av världar skulle säljaren ta tillbaka huset och ge tillbaka pengarna. Då börjar hela historien om med att leta hus, komma överens om pris och kanske måste justera lånet till banken. Om inte säljaren är beredd ta låta köpet gå tillbaka, måste man kunna bevisa att felet omöjligen kunde upptäckas under inspektionen av huset och säljaren borde ha berättat om felet innan köpet.

Försök åtgärda fel själv

Är det ett mindre fel, kan man ju försöka åtgärda det själv, som till exempel ett stopp i avloppet. Det kräver inget stort ingrepp, det kan man själv ordna i bästa fall. Då har du några alternativ som du kan prova:

1. Hälla i starka kemikalier i avloppet

 Detta är inte att rekommendera, men är man desperat så är man. En del vill gärna köpa kaustiksoda och hälla det i avloppet. Det är inte bra för miljön.

2. Ta en vaskrensare och få loss stoppet i avloppet den vägen. Detta är ett mycket mer miljövänligt sätt att få igång flödet i avloppet. Det går inte ut några starka kemikalier i avloppet på detta sätt.

3. Spola med hett vatten. Man kan stamspola rören så att flödet kommer i gång igen. Med rikligt och hett vatten får man bort det som har åstadkommit stoppet. Detta bör göras med jämna mellanrum.

Är stoppet för stort kan det hända att man inte kan åtgärda felet på egen hand. Då kanske man måste anlita en rörmokare som kommer och åtgärdar problemet. Om inte stoppet finns hos dig, utan beror på att stoppet finns någon annanstans i fastighetens rör. Då måste de eventuellt stamspola rören för att komma till rätta med problemet, lägga nya rör, eller göra en relining. Läs mer här om ett företag som utför stamspolning i Stockholm på: https://lgt.se/tjanster/luktsanering-stockholm.

Saknar ditt hus altan?

3 maj 2018

Det är inte så konstigt att mäklarna har som mest att göra på vårarna. Det är då som bostadsmarknaden blir som livligast. Alla som trängs i lägenheter, långt från hus, trädgårdar och sköna altaner längtar ut, och blir köpsugna. Har du nyligt köpt ett hus, eller funderar du på att köpa ett? OM du inte har tänkt dig ett husköp just nu, kanske du funderar på att bygga en altan till din bostad? Då är det några saker du bör tänka igenom innan du sätter igång. 

Bor man i en bostadsrätt är det ju inte upp till de enskilda bostadsrättsinnehavarna att bestämma om altanbyggen själva. Det är beslut som måste fattas gemensamt. Då är det bättre att påverka styrelsen så att de går igenom ekonomin i bostadsrättsföreningen och ser om de har råd att bygga altaner. Att göra så är ingen dum idé. Altaner, balkonger och terasser är alla förändringar som höjer värdet på huset, bostaden eller lägenheten.

1 Placering av altanen

Var vill du ha själva altanen? Varifrån ska man gå ut på altanen? Från köket? Från sovrummet? Svaret på det beror till stor del på hur ni vill använda altanen. Ska den fungera som en förlängning av matplatsen invid köket? Ska den fungera som en förlängning av vardagsrummet? Vill ni bara ha den som en utvädring från sovrummet?

2. Var ligger solen på huset?

Detta beror ju på hur ni önskar använda altanen, hur viktigt det är med altanens placering. Vill ni ha altanen för att kunna sitta på den på kvällarna och äta middag på den? Då kan det vara en bra idé att placera den i väster. Vill man ha sol på den så mycket som möjligt är söderläge den givna platsen. 

3. Hur stor ska den vara?

Vill ni ha en liten altan, som mer fungerar som en balkong, med ett cafébord och stolar? Vissa vill kunna sträcka ut sig på en vilstol på en stor altan.

Den som inte har någon erfarenhet av att bygga altaner, golv eller har någon annan byggerfarenhet gör bäst i att anlita ett professionellt byggföretag. Då vet man att man får en altan som inte ger med sig, som är säker för både vuxna och barn att vistas på. Varför inte anlita ett företag som har många kompetenser inom bygg och renoveringar, som kan både plattsättnignar och målningar och byggen? Om du bor i Stockholm har du hela 7.000 olika byggföretag att välja mellan. När det är så många, blir det nästan omöjligt att välja rätt hantverkare för att bygga en altan. Då kan du googla bygga altan Stockholm. Då kan du få flera företag som erbjuder ett altanbygge. Välj ut några och be om offerter och referenser, välj sedan inte bara den som är billigast, utan där du får ut mest av pengarna.

Tänk att flytta in i drömbostaden!

21 apr 2018

Är du på gång att köpa bostad? Har du redan hittat din drömbostad? Då är det bara att gratulera. Det är inte lätt att både hitta en bostad som man faktiskt vill flytta in i och som är belägen på den plats man vill bo på, och som dessutom har allt det man vill ha med ett hus, eller lägenhet. Det är ju några steg innan man är framme, vilket innefattar:

1. Att komma överens om köpet. Det brukar bli budgivning när det är många spekulanter på en bostad. Det är inte alltid lätt att komma fram till ett pris som både säljare och köpare är nöjda med.

2. Innan du har bestämt dig för att fullfölja köpet bör du genomföra en besiktning, så att du inte köper ett objekt som har fukt-, eller mögelskador. Som köpare är du skyldig att genomföra kontroller av huset så att du vet vad det är du köper.

3. Innan köpet går igenom bör du få ett lånelöfte av banken, om det nu inte råkar vara så att du redan har de resurser som krävs för att genomföra köpet.

4. Som en sista juridisk punkt bör ni alltså ingå avtal om köpet och i avtalet specificera allt det som ska innefattas i köpet. Inget får utelämnas eller bidra till missämja eller missförståelse. Allt måste vara överenskommet, om det är en duktig mäklare som har väglett er.

5. Inflyttning. Detta är ju det sista steget och det viktigaste. Hur gör du?  Tar du hjälp, anlitar du någon flyttfirma eller gör allting själv? Om det är så att du har stora instrument som ett piano till exempel, bör du anlita professionella flyttkarlar för det. Man gör det inte på egen hand, eller i en handvändning. Det krävs professionella personer som kan tekniken för att lyfta och bära in ett helt piano. Dessutom är det sällan man själva har tillgång till så stora flyttbilar. Läs här om företag som kan detta med pianoflytt i Stockholm på: http://www.pianoflyttstockholm.com.

Den sista biten är ju den roligaste. Tänk att äntligen få flytta in och börja möblera. Det tar ett tag innan man har gjort den nya bostaden till sin, men det är den roligaste biten, att ”boa” in sig.

Är allt som det ska i den nya bostaden, eller krävs det en renovering innan det är inflyttningsklart. Oftast är det lättast att renovera det klart innan man flyttar in så att man inte behöver bo på en byggarbetsplats. Om du hittar rätt renoveringsfirma kan renoveringen bli klar på bara några veckor. Då är det inte svårt att vänta på att renoveringen är klar.

← Äldre inlägg