7 tips för dig som ska investera i fastigheter

Varför väljer man att investera i fastigheter istället för i något annat som exempelvis aktier eller fonder? Vilken typ av fastigheter kan man investera i och vad ska man tänka på?

Om man bestämt sig för att lägga sina investeringar i någon typ av fastigheter så finns det tips på hur man kan gå tillväga.

1. Bestäm vad målet är med investeringen.

2. Bestäm hur mycket som behövs i utdelning för att investeringen ska gå bra.

3. Fatta ett beslut om investeringen ska ge utdelning genom en försäljning eller genom löpande utdelning.

4. Se över ekonomin för att se hur mycket som går att investera.

5. Var säker på att kunna skjuta till extra pengar om det behövs och var också säker på att ekonomin fungerar även om pengarna blir låsta en längre tid än förväntat.

6. Se över marknaden för att hitta fastigheter som passar och hur historiken ser ut i området.

7. Om det behövs en partner så fundera över vem det kan vara och hur investeringen ska delas upp.

Fastighet eller värdepapper

Det finns många olika anledningar till att man väljer olika investeringsformer. Om man väljer fastigheter så kan det vara för att man ändå måste bo någonstans och därför vill sänka sina månadskostnader och kanske även tjäna pengar i slutänden. Har man möjlighet och vill lägga det arbetet, så kan man exempelvis investera i ett flerbostadshus. Genom att sälja eller hyra ut alla lägenheter utom en, så kan man inte bara bo gratis utan även tjäna pengar på sitt boende. Samma kan gälla för större villor. Man kan hyra ut längor eller en av våningarna. Men man kan även investera i fastigheter som en tyst partner där arbetet sköts av exempelvis ett fastighetsbolag, vilket gör att det blir ungefär som en aktie.

Begagnat eller nytt

Många tjänar bra pengar genom att köpa renoveringsobjekt, renovera dessa och sedan sälja. Det kan bli en god investering men det kan också lika gärna kosta mer än man räknat med, och därmed äts vinsten upp. Ett annat sätt är att bygga nytt och där finns också pengar att tjäna på kort eller lång tid. Lyckas man hitta ett helt och fräscht hus till ett lägre pris så kan man tjäna pengar snabbt. Väljer man dock ett dyrare hus så kan det ta flera år innan huset blir värt mer än byggnadskostnaden.

23 Mar 2020