Anlita erfarna arborister för säker trädfällning

Trädet har vuxit sig allt större under åren och nu skuggar det rejält på tomten. En vacker dag blir det bestämt. Dags för trädfällning. Hur gör man? Vågar man? Tänk om det faller på huset?

Är man inte helt säker på att man klarar att fälla ett träd utan att åsamka skada, bör man anlita proffshjälp. Det kan ju bli dyrköpt solljus om det händer en olycka eller något går i kras. Dessutom, även om allt går bra, kanske man står där med ett stort träd som man inte vet vad man ska göra av. Att forsla bort det, kan visa sig både tungt och besvärligt. Om man ens klarar av det. Det kanske är ett träd som behöver tas bort av annan anledning, kanske är det sjukt, ruttet. Än viktigare då med säkerhet. En sjukt träd kan bete sig oförutsägbart och inte alls falla som man tänkt.

Beskärning av stora grenar kan rädda ett träd

Ibland kanske man inte behöver fälla ett träd på grund av skada, man kan beskära det. Utföra en så kallad kronstabilisering. En erfaren arborist kan besiktiga ditt träd och se vilka åtgärder som behöver vidtas. Det kan handla om att såga ner stora tunga grenar som annars riskerar att falla ned. Fallande grenar är en risk i sig, men det skadar också trädet, fläker upp barken och på sikt gör det trädet svagt. Även här kan man få hjälp med att få bort resterna av grenarna och avfallet.

Trånga utrymmen, inga problem med avancerad trädfällning.

Är det trångt och inte tillräckligt med plats att fälla en högt träd, kan man använda metoden sektionsfällning. Det innebär att man tar ner trädet bit för bit. För detta krävs yrkesskicklig och erfaren personalen som klättrar och sågar uppe i trädet. När det är möjligt väljer man att fälla trädet från roten, men då bör det finnas plats motsvarande två gånger trädets höjd på marken. Med precision kan man fälla ett träd även om det står t ex ett hus och ett garage på ömse sidor. Äve om man är nyfiken, bör man hålla sig på behörigt avstånd vid trädfällning. Ja, nu kanske det bara återstår en stubbe. Antingen behåller man den. Eller så hugger man själv, vilket är ett drygt arbete, men så går det också att fräsa bort den, med bara en flishög kvar. Sen kan man plantera två nya träd! Vi rekommenderar denna hemsida: https://www.trädfällninguppsala.nu

7 Mar 2020