Asbestsanering är livsviktigt

Det finns några saker som man använder till en början coh som verkar vara en jättebra idé: so effektiviserar och gör saker och ting billigare – men där notan i slutändan blir väldigt dyr. Asbest är ett typiskt sådant exempel och detta ämne användes i en stor omfattning fram till 1982 då det totalförbjöds. Följderna av att man använde sig av asbest i olika material och byggprocesser kan vi summera enligt följande dystra lista:

  • Cancer i lungsäcken (mesotelion) kommer till 90% från asbest
  • Ungefär 200 dödsfall per år förväntas komma till en följd av exponering av asbest
  • Först 20-30 år efter exponering så syns konsekvenserna.

Kort och gott: asbest är livsfarlig och det används – tack och lov och som sagt – inte längre. Men – det innebär inte att dte inte finns kvar i våra hus. Tyvärr. I hus, byggnader och fastigheter byggda mellan 50-70-talet så finns det en stor risk att asbest finns kvar och detta i exempelvis följande områden:

  • Kakelfix- och kakelfogar
  • Isolering i pannor och i ventilation
  • Limmet i golvmattor; i färg och plast
  • Armeringen i skivor och i golvplattor

Asbest används även som fyllnadsmedel i färg och plast. Finns det risk för asbest så måste man – helt enkelt genomföra en asbestsanering för att huset ska kunna användas och det som visat sig här rä att detta inte är en helt oproblematisk process.

Reglerna kring en asbestsanering bör skärpas

Tyvärr är det i många fall så att pengarna styr kring vilket företag som vinner en upphandling om att genomföra en asbestsanering och skrämmande exempel från Stockholm har rapporteras om där företag genomför en asbestsanering – utan vetskap hos de anställda kring vad de sysslar med – och där fastighetsägaren valt billigast möjliga anbud vid upphandlingen.

Något som alltså utsätter de anstäldla för exponering vid den asbestsanering de gör och som även utsätter tredje part för fara; bor man i en fastighet där en felaktig asbestsanering äger rum och där man inte vidtar de föreskrivna skyddsåtgärderna – ja, på sikt handlar det om ren livsfara.

Byggnads räknar med att det finns ungefär 400.000 ton asbest inbyggt i fastighetsbeståndet – en stor del i Stockholm – och vi får hoppas att reglerna skärps kring vilka som ska genomföra en asbestsanering. En sådan fråga får inte – under några som helst omständigheter – styras av plånboken.

25 Mar 2017