Bättre inomhusklimat med OVK besiktning i Göteborg

Alla som har ansvar för fastigheter vet vad som gäller. Med jämna mellanrum ska ventilationen kontrolleras och godkännas med OVK besiktning i Göteborg.

En inomhusmiljö där människor vistas stora delar av dagen behöver ses till regelbundet. Anledningen till detta är att våra moderna ventilationssystem visserligen oftast är av hög kvalitet men knappast ofelbara. Med tiden samlas damm och kanske även föroreningar av ännu mer otrevligt slag i rörsystemen. Därav finns det sedan länge lagkrav på kontroller.

Privatpersoners bostäder är undantagna från dessa krav. Ett nybyggt hus inspekteras då det är färdigt för inflyttning enbart. Andra typer av lokaler måste alltid kontrolleras regelbundet. Vi talar här om sjukhus och andra vårdinrättningar men även skolor och förskolor. Arbetsplatser såsom kontorsbyggnader och butikslokaler samt lägenhetshus ska besiktigas regelbundet.

Hur går en OVK besiktning till?

En OVK måste utföras av en auktoriserad firma. Besiktningen utförs på flera olika sätt. En viktig del är att man använder mätinstrument för att kontrollera om luften innehåller hälsofarliga ämnen och isåfall i vilka halter. Man inspekterar också ventilationsrör och trummor med fjärrstyrda kameror. På så vis kan man se inte bara ludd och smuts utan undersöka om det finns skador på systemen som påverkar funktionen.

När inspektionen är avklarad med godkänt resultat får man ett intyg som ska sättas upp i lokalen. Får man anmärkningar måste dessa åtgärdas inom en snar framtid och sedan sker en ombesiktning. Åtgärdas inte felen kan man dömas att betala vite löpande tills problemen är lösta. För privatpersoner är det inget tvång men en stark rekommendation att kontrollera ventilationen då och då. För hälsans skull.

15 Apr 2023