Bergvärme - bra för din ekonomi och för miljön

Det finns en större medvetenhet i vårt samhälle kring frågor som rör vår miljö. Man kan se detta i frågor som  rör vår mat - vi äter ogärna besprutad kost, vi väljer ekologiskt i en större omfattning och vi väljer att betala lite dyrare för det som är närproducerat. Det är bra; ska vi överhuvudtaget ha någon planet kvar så krävs det krafttag och där alla bidrar på sitt eget lilla vid. I synnerhet i större städer som Stockholm har detta ställningstagande visat sig tydligt.

Många bäckar små; även om vi inte kan påverka utsläpp från större industrier - som ju är mer av en politiskt fråga - så kan vi göra mycket i vår vardag. Bilfria dagar, färre flygningar och där vi - som husägare - ser över vilken typ av energikälla vi har för uppvärmning av vårt hus.

“ Bergvärme som uppvärmning innebär att man tar upp den solenergi som alstrats i berggrunden. Via en bergvärmepump så omvandlas energi och fungerar som uppvärmning för ditt hus “

Det senare är en fråga som många börjat se över och vi tänkte titta lite närmare på ett av de mest miljövänliga alternativen som finns. Detta i form av bergvärme. För att förklara bergvärme ur ett rent funktionellt perspektiv så innebär det att man först och främst måste borra ett tillräckligt djupt hål för att nå den solenergi som lagrats i berggrunden. Det är denna energi som sedan används för att värma upp ditt hus; något som sker genom att en bergvärmepump omvandlar denna till värme. Tänk dig ett kylskåp - fast tvärtom.

Vilka är fördelarna med bergvärme?

Först och främst så ska vi säga att bergvärme - oavsett om man bor i Stockholm, Göteborg eller i Lund -  är en ganska rejäl investering att göra. Du får räkna med att det kostar mellan 80-120.000 kronor för att borra, köpa pump, installera denna och för att återställa tomten i normalt skick igen.

Om detta kan vi säga följande: börjar den totala kostnaden närma sig 120.000 kronor så kanske det finns andra alternativ som är bättre. Om inte - ja, då är bergvärme ett väldigt bra alternativ som kommer att göra gott både för miljön och för din egen ekonomi. Vi tänkte påvisa fördelarna genom några punkter:

  • Bergvärme - med rätt installerad pump och rätt dimensionerat borrhål - kan spara upp till 80% i kostnader för energi och uppvärmning. Man brukar säga att det tar ungefär tio år innan man är “break-even” med den initiala kostnaden och kan börja räkna vinsten.
  • Höjer värdet. Även om ni skulle sälja ert hus innan dessa tio år passerat så kan ni räkna med en vinst. Många spekulanter eftersöker nämligen bergvärme - särskilt i Stockholm där man gärna lever billigare i och med de höga huspriserna - och är beredda att betala mycket pengar för ett hus med denna energibrunn. Arbetet i fråga är dessutom inkluderat i Rot-avdraget; något som innebär att du får en skatterabatt på 30% av den totala arbetskostnaden - dock med ett tak på 50.000 kronor/år och person.
  • Bra för miljön. I jämförelse med fjärrvärme så har bergvärme 97% lägre utsläpp av CO2.

Läs mer: vanliga frågor om bergvärme.

20 Dec 2017