Brandisolering räddar liv

Utan brandisolering sprider sig rök och eld snabbt vid en brand, vilket gör det svårt att släcka. Men det gör också att människor kanske inte hinner ta sig ut.

Brandisolering räddar liv eftersom den fördröjer brandförloppet och försvårar för elden och röken att spridas i fastigheten. Detta gör att människor ofta hinner ta sig ut innan elden och röken fångar dem. Fast brandisolering ger också brandkåren extra tid så att de många gånger hinner fram och kan rädda dem som inte själva har kunnat ta sig ut. Men isoleringen gör det också möjligt för brandkåren att begränsa och lättare bekämpa elden. Utan brandisolering är det nästan omöjligt att rädda en byggnad från att helt brinna ner och många äldre byggnader saknar helt brandisolering. Därför är det lag på att det vid renoveringar och nybyggnationer alltid måste brandisoleras.

Viktigt att man regelbundet kontrollerar och förbättrar sin brandisolering

Som fastighetsägare och bostadsrättsförening måste man regelbundet se över brandisoleringen och förbättra den om det går. Har man renoverat något i bostaden gäller det att också ta sig en extra titt då exempelvis nya genomföringar eller en flytt av en vägg, kan innebära att brandisoleringen inte längre är intakt. Säkrast är att regelbundet låta ett företag som är experter på brandisolering kontrollera fastigheten. Ta in kostnadsförslag från några olika företag och jämför både priser och referenser. Även privatpersoner och villaägare kan behöva se över husets brandskydd. Som privatperson kan man även använda sig av rotavdraget då man tar hjälp med brandisolering i hemmet.

1 Jun 2022