Brandtätning minskar brandrisken i Stockholm

Man behöver regelbundet se över brandskyddet i en fastighet genom att anlita experter i Stockholm som kontrollerar brandtätning, för den hindrar den giftiga röken från att sprida sig.

Även om en fastighet har effektivt brandskydd när den byggs så behöver man göra regelbundna kontroller för att undersöka att allt fortfarande fungerar som det ska. Det händer att man drar nya kablar eller byter ut delar i ventilation och rör. Om man gör nya kanaler för ledningar och rör försvinner den brandtätning som satt i fogen.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att brandskyddet i en fastighet fungerar. Därför behöver man anlita ett företag som arbetar med brandsäkerhet för att återställa skyddet.

Det krävs rätt utbildning för att få arbeta med brandskydd. Utbildade och erfarna tekniker som anlitas för kontroll, dokumenterar och ger intyg på att brandskyddet är fungerande och effektivt.

Utbildade brandskyddstekniker utför brandtätning i Stockholm

Brandtätning innebär att alla de små glipor och fogar som finns i väggar tak och golv tätas med en brandsäker fogmassa. Det räcker inte att ha brandceller i en byggnad om den brandtätning som finns inte är gjord på rätt sätt.

Det enklaste sättet att garantera ett välfungerande brandskydd är att boka tid för inspektion hos ett företag i Stockholm med utbildade brandtekniker. De kan vara med redan från planeringsstadiet när man bygger nytt, men de kan också komma in och säkra äldre byggnader.

Man får en offert på arbetet som dokumenteras och utförs inom överenskommen tidsram. Allt material som används är certifierat, kontrollerat och miljövänligt. Läs mer om brandtätning på denna sida: brandtätningstockholm.se

25 Jan 2022