Utföra renoveringar i bostadsrätt

Den som bor i bostadsrätt har ofta större möjligheter att påverka sitt boende än den som bor i bostadsrätt. Bostadsrätten som ägandeform innebär att du har rätt att exempelvis ändra planlösning och lägga in nya golv. Tillstånd krävs dock exempelvis för att riva bärande vägg och vill du bygga balkong måste du både prata med styrelsen och ni måste tillsammans söka bygglov. Här följer några exempel på vad som vanligtvis är tillåtet och vad du inte får göra i en bostadsrätt. Glöm dock inte att dubbelkolla med styrelsen innan om undantag har gjorts i föreningens stadgar.

Väggar och dörrar

Du får måla om och tapetsera hur du vill, och montera väggfasta bokhyllor och annat som du behagar. Vill du ta bort en vägg så går det bra, förutsatt att den inte är bärande. Att sätta upp väggar för att få fler rum går också bra, tänk dock på att för att ett rum ska räknas som ett rum behöver det ha minst ett fönster. Du kan ta bort och sätta dit dörrar som du vill, de är dina. Det kan dock vara bra att spara exempelvis originaldörrar till när du säljer lägenheten. Du får oftast ersätta ytterdörren också till exempelvis en säkerhetsdörr, men kolla med föreningen om det finns krav på det yttre utseendet.

Golv

Golv kan du riva ut och lägga som du vill. Tänk på att nya golv helst bör läggas med ljuddämpning under. Golv i badrum måste vara fackmannamässigt utförda.

Kök

Du får riva ut och ersätta all köksinredning, sätta in nya vitvaror och installera diskmaskin etc, så länge det görs på ett fackmannamässigt sätt. El- och vatteninstallationer måste alltid göras av fackkunniga hantverkare. Vill du ändra vatten- och avloppsanslutningar måste du kolla med styrelsen först. Du får inte ansluta en fläkt till centralventilationen, vill du ha en köksfläkt måste det vara en kolfilterfläkt.

Badrum

Här gäller samma som för köket, att du i stort sett kan göra vad du vill så länge det är professionellt utfört. En del föreningar brukar lämna bidrag till medlemmar som vill renovera badrummens ytskikt, för att hindra att fuktskador uppstår.

Balkonger och fönster

Har du en balkong och vill glasa in den måste du kolla med styrelsen, här finns ofta regler för hur det får se ut. Vill du bygga balkong är det något du måste ta upp på ett medlemsmöte, för balkongbygge krävs att bostadsrättsföreningen gemensamt tar ett beslut. Att bygga balkonger är ett stor projekt som alla i föreningen måste vara överens om.

Du får heller inte byta ut eller renovera fönster på egen hand, utan det bör alltid ske i samråd med styrelsen. Fönster är liksom balkonger en del av husets exteriör och bygglov krävs i de flesta fall från staden. Fönster och balkonger skall alltid planeras i enlighet med byggnadens stil och områdets karaktär för att få bygglov.

Att tänka på

När renoveringsivern sätter igång bör du också tänka på om ditt ingrepp förändrar något i lägenhetens värde. Ofta är ju en renovering till det bättre men att till exempel sänka taket och sätta in spotlights eller att sätta in flera mellanväggar och få fler men trängre och mörkare rum brukar kunna få både en och annan lägenhetsspekulant att dra öronen åt sig.

Tänk också på att du måste utföra dina arbeten i enlighet med styrelsens ordningsregler, dvs oftast inte på kvällar och helger. Lycka till!

2 Nov 2017