Certifierad rivning och sanering i Göteborg

Har ni en hyresfastighet i Göteborg som ska renoveras? I så fall kan ni behöva hjälp av ett företag som är experter på rivning och sanering. Här är några tips.

Det krävs ofta en hel del rivningsarbeten innan man kan påbörja en renovering. Är det en byggnad som inte tidigare har renoverats kan det finnas asbest och PCB i vissa byggmaterial. Då måste man först sanera byggnaden. Detta för att de miljöfarliga ämnena inte ska spridas i byggnaden och kontaminera andra byggmaterial.

En rivning ska alltid utföras av ett certifierat företag i Göteborg som har alla de särskilda tillstånd som olika typer av rivningsarbeten kräver. Många gånger kan man även behöva ansöka om ett rivningstillstånd från kommunen. Tänk på att det är ägaren som ska göra detta och inte rivningsföretaget.

Hur mycket kostar en rivning i Göteborg?

Anlitar man ett certifierat företag som är experter på rivning, gör de först en besiktning av byggnaden samt en riskanalys. Detta för att kunna göra upp en plan över rivningsarbetet så att det sker på ett säkert sätt. Det byggmaterial som innehåller asbest eller PCB packas ner i slutna behållare som tydligt märks med innehåll och deponeras.

Resterande byggmaterial och avfall sorteras noga och skickas till återvinningen där det tas omhand på ett korrekt sätt. Hur mycket en rivning kostar beror på omfattningen och hur lång tid den tar. Priserna kan variera mellan olika företag och det kan därför löna sig att ta in offerter från flera aktörer.

9 May 2023