Dags för nya fönster?

Om man ser till fasaden på ett hus så kan man klara sig undan med ganska lite skötsel och underhåll. Man kan som husägare - förutsatt att man då och då ser till att kanske tvätta den - klara sig med att måla om fasaden (och därmed ge nytt skydd) kanske var tjugonde år. I många fall längre än så också.

Det finns dock andra områden på huset som kräver mer skötsel. taket är ett exempel på där man måste hålla koll, dina fönster ett annat. Båda dessa två har nämligen gemensamt att de är riktiga energibovar som - om de inte håller ett korrekt skick - släpper ut varm luft ur huset. I samband med det så sker även det motsatta: det åker in kall luft genom fönster som är otäta och ett tak som inte är tätt. Det kostar pengar och det ger en allt annat än behaglig miljö att vistas i.

Till detta så ska man även veta att fönster isolerar sämre än en vägg även då de är täta. Det finns all anledning att hålla koll på, underhålla, reparera, renovera och måla om sina fönster med jämna mellanrum. Och, då det väl är dags: byta fönster.

Fönster har en begränsad livslängd och ibland så kommer man som husägare till en punkt då man måste ta kostnaden som ett fönsterbyte för med sig. Det kan vara ganska dyrt - beroende på vilka fönster du väljer samt vilket företag du anlitar - men glädjande, och en tröst, i sammanhanget är att det är en investering som räknas från dag ett.

Direkt då de nya fönstren är på plats så kommer du att tjäna pengar på att energiförlusten (på grund av läckage) stoppas. Dessutom så kan du göra ytterligare åtgärder för att sänka den kostnaden - att exempelvis välja energifönster är ett gott exempel på detta.

Vilket fönster väljer du?

Ju bättre du underhåller dina fönster, desto längre kommer de att hålla. Frågan är om du är beredd att lägga ner den tiden underhållet i fråga kräver? Orkar du slipa, spackla, kitta om och måla dina fönster till huset i Stockholm varje vår? Det är många som fuskar med det. Av förståeliga skäl då det tar tid, är ansträngande och dessutom ganska tungt.

Bättre upp är då att kanske istället överväga en annan lösning. Det är träfönster som kräver underhåll. Andra fönster gör det inte. Därför kan också göra ett aktivt val i form av att välja exempelvis PVC-fönster och komma undan det ansträngande underhåll som träfönster för med sig.

Fördelar med PVC-fönster

Vi kan säga att du bor i Stockholm och står inför att byta dina fönster. Vi ska försöka övertyga dig om att välja PVC-fönster och vi gör det genom att rada upp följande argument:

  • Billigare: PVC-fönster är billigare än vad träfönster är. Det beror på att tillverkningsprocessen är effektivare sett till kostnaden - tack vare nya tekniker - och att det i slutändan är bra för dig som konsument
  • Håller länge: PVC drar inte till sig någon fukt - det gör att risken för röta är minimal. Konstruktionen gör att dessa fönster inte rör sig och det ger en betydligt längre livslängd. Ett fönster av trä kan - på grund av att trä är ett levande material - komma att flytta sig i takt med åren, det gör att läckage kan uppstå.
  • Vackra: En förutfattad mening gällande PVC-fönster är att sticker ut på ett onaturligt sätt. Det gör att de passar moderna hus, men att de inte gifter sig med hus som har träfasad. Det är klart att de inte passar lika bra som träfönster, men faktum är att skillnaden inte är så stor. Idag tillverkas PVC-fönster så att de smälter in mot fasader - oavsett material - på ett bättre sätt än tidigare. Väger man in den billigare prislappen, den minimala underhåller och den långa livslängden så är det kanske värt att offra - ytterst! - lite av husets estetik?
19 May 2018