Därför ska du välja rätt stängsel till gården i Uppsala

Stängsel gör att folk och fä inte rymmer från din gård i Uppsala. Eller tar sig in på den. Men det finns olika typer av stängsel och det gäller att välja rätt.

Det finns många anledningar till att vilja sätta upp ett stängsel runt gården vid sin fastighet. Men de flesta av alla de individuella anledningarna kan nog ändå kokas ned till två grundläggande önskemål: att vilja hålla någon eller något ute från gården, eller att vilja stänga någon eller något inne på den. Djur eller människor, vad som helst som rör sig.

Beroende på vem eller vad det är du vill förhindra att röra sig in eller ut på gården, finns en uppsjö av varianter på stängsel att överväga. Elstängsel är till exempel mindre lämpligt om du vill se till att ditt lilla barn inte rymmer från trädgården. Men det är ett bra alternativ om du vill hålla korna eller fåren kvar i sina hagar.

Därför ska du rådgöra om stängsel i Uppsala

Du som letar efter stängsel i Uppsala gör klokt i att rådgöra med leverantören om vilken typ av stängsel som passar just dina behov. Som i exemplet med korna och barnet ovan är det viktigt att det inte blir helt på tok.

Det kan också handla om att en viss typ av stängsel lämpar sig olika väl för olika ytor. En sort kan vara bra för mindre gårdar, men inte tillräckligt stabilt för större ytor. Förutom elstängsel finns också exempelvis pallisadstängsel, panelstängsel och fältverk på marknaden.

9 May 2022