Den viktiga dokumentationen

Att köpa och sälja fastigheter kräver ett antal formaliteter. Det är stora affärer det handlar om, speciellt för privatpersoner. En besiktning är oftast nödvändig om än inte obligatorisk.

Det är viktigt att allt går rätt till vid en försäljning. Det är viktigt att allt går till på rätt sätt vid en överlåtelse. Det gagnar både säljare och köpare att allt som gäller fastighetens skick är inspekterat och nedskrivet. Ett protokoll gör eventuella problem synliga för alla.

När du ska överlåta en fastighet i det till delar fuktiga klimatet i Gävle med omnejd vill du säkerligen att den är fri från fukt och mögel. Med hjälp av besiktningsman och en överlåtelsebesiktning försäkrar du dig om att det klart framgår i vilket skick byggnaderna är. Din köpare kan vara nöjd med att problemen är uppställda i skriven form och därmed enkla att åtgärda.

En besiktning beskriver din fastighet

Ett besiktningsprotokoll beskriver en fastighet och dess egenskaper med viss tyngd på eventuella problem med fukt och mögel. Besiktningsmannen går igenom både utsida och insida, eventuell vind och källare. Kritiska ställen får antingen en notering att problem saknas eller en kortfattad beskrivning av fynd och en rekommendation att åtgärda.

Vill du ha hjälp med att utföra en överlåtelsebesiktning i Gävle? Det är ett klokt beslut att låta en kunnig firma gå igenom en fastighet. Med en utförd överlåtelsebesiktning kan du lättare avgöra om priset för fastigheten är rimligt och hur mycket du själv behöver lägga för att sätta den i gott skick.

15 Apr 2021