Detta bör man veta om man bor i gamla hus

Det är inte alla som gillar gamla hus, även om det finns en stor charmpotential i gamla hus. Det är en kittlande tanke att ett hus kan rymma många hemligheter. En del är rädda för vad ett hus kan hålla för hemligheter, medan andra ser vilken potential det finns i att äga ett gammalt hus. Äger man ett hus som byggdes innan 1982 är risken stor att man tyvärr kan ha fått byggmaterial i huset som innehåller asbest.

Asbest har den egenskapen att den uppträder som kristalliserade silikater i fiberliknande form, vilket har gjort den populär som isoleringsmaterial i ventiler, under plastgolv, i material som har byggts för att hejda bränder eftersom det har vissa brandsäkra egenskaper. Skulle man råka ut för asbest bör man genast tillkalla rätt sorts personal som kan asbest och har rätt utbildning om ämnet och som har rätt skyddsutrustning.

Man måste gå utbildning för att riva asbest

I en asbestutbildning får personalen lära sig:

  • Vad asbest är
  • Hur det uppträder
  • I vilka material man ska leta efter asbest
  • Hur man skyddar dig på bästa sätt mot asbesten
  • Hur man bygger luftslussar som skydd för omgivningen
  • Praktiskt hur man gör när man river bort asbesten
  • Hur man sedan hanterar asbesten vart man slänger det och så vidare

Innan personalen får börja jobba med asbestsanering måste de genomgå en läkarundersökning som fastställer att de inte lider av någon lungsjukdom, eller har för dåliga lungor för att kunna arbeta med asbestsanering. När personalen sedan har gått utbildningen får de den certifiering som bevisar att de har rätt kunskaper om asbest för att arbeta med det.

Här hittar du asbestutbildningar

Bor man i någon av landets storstäder Stockholm, Göteborg eller Malmö, är det inte svårt att hitta rätt sorts utbildning. Det är här de flesta utbildningar i ämnet äger rum. Bor och arbetar man inte i någon av de största städerna, kan man resa dit och genomgå en sådan utbildning. Utbildningarna tar inte mer än några dagar att gå. Efter utbildning kan man dels leda ett saneringsarbete och själv riva i sådant material.

Man kan även utbilda sig i hur man med säkra metoder säkerställer asbesten och hur man förstör den på ett säkert sätt. Man får även praktiska övningar på hur man hanterar materialet. Man går igenom hur skyddutrustningen fungerar och hur man skyddar en känslig omgivning. Läs mer här om var, hur och när man hittar en säker asbestutbildning: http://www.asbestutbildning.nu

18 Jun 2018