Effektivt passersystem till er BRF

Ett enkelt handhavande av passersystem till BRF underlättar och förstärker säkerheten. Det finns system som samverkar med redan befintliga säkerhetsanordningar.

När det talas om passersystem är det oftast till en ytterdörr tankarna går. Men det finns fler utrymmen som med fördel kan anpassas med denna lösning. Att installera ett passersystem till en BRF kan underlätta åtkomsten och förstärka säkerheten i till exempel:

  • - ett vinds- eller källarförråd
  • - ett maskinrum för hissar
  • - en tvättstuga
  • - ett cykelförråd
  • - ett garage
  • - ett utrymme med känslig utrustning, som styrning av ventilation eller VVS.

Med ett tryggt passersystem som installeras i en bostadsrättsförening går det att kontrollera vem som har åtkomst till respektive utrymme, vilket förenklar för alla som bor där.

Olika lösningar av passersystem för BRF

Alla bostadsrättsföreningar har inte samma behov av passersystem till sina utrymmen. Det finns ett flertal lösningar som med fördel kan användas och ingå i ett passersystem för BRF. Dessa är bland annat:

  • - Nyckeltag som programmeras för att ge tillgång till olika utrymmen
  • - Kodlås med touch screen eller knappsats
  • - Lås som styrs av mobilen

Ett passersystem för BRF har många fördelar om det jämförs med äldre system där traditionella nycklar används. Det blir enklare att via en förteckning se vilka som har tillgång till vilket utrymme. Om nyckelbrickan eller koden tappas bort behöver det inte innebära lika stora problem som med nycklar eftersom en nyckeltag kan spärras på ett enkelt sätt och koden kan ändras vid behov. Detta utan att några större ingrepp behöver göras i systemet i stort.

4 Sep 2022