En radonmätning ger dig trygghet

Det farliga som kan finnas i ett hus är ofta det som man inte ser. Det vill säga, skulle en golvplanka spricka, skulle ditt tak börja läcka eller skulle räcket till din trapp lossna – ja, då skulle du utan någon längre väntetid åtgärda dessa problem och göra ditt hus till en säkrare och tryggare plats. Handlar det däremot om mögel, fuktskador eller om för höga halter av radon så finns det en risk att du lever på som vanligt och inte har en tanke på konsekvenserna av detta och riskerna som gömmer sig i detta.

Gällande radon så är riskerna faktiskt väldigt höga – efter rökning så räknas nämligen radon som den största orsaken till lungcancer och en kombination av dessa två ökar riskerna rejält. kort sagt, ett hus med för höga halter av radon kan vara en potentiell livsfara som inte syns.

Men; att radon inte syns innebär inte att det inte går att upptäcka. Det som krävs är att man som husägare bokar in en tid för radonmätning och en sådan låter betydligt allvarligare än vad den i själva verket är.

För, en radonmätning kommer inte att kräva något av dig som husägare och det handlar inte om något projekt där ni tvingas att lämna huset eller leva i något slags kaos. Nej, en radonmätning innebär att företaget du anlitat på valda platser placerar ut små dosor och där kommer dessa sedan att ligga i minst två månader och någon gång mellan 1:a oktober och 30:e april. Att det tar så förhållandevis lång tid att genomföra en radonmätning beror på att man måste få ett tillförlitligt resultat och halterna kan sjunka- och stiga beroende på väder, vind och exempelvis ventilation.

Boka tid för en radonmätning

Men; att det finns risker i att leva i ett hus med för höga halter av radon – rekommenderat värde är 200 bq/meter3 – är en sak; men hur stor är chansen att just du och ditt hus är drabbat? Om detta kan vi visa upp några siffror från Strålskyddsmyndigheten som påvisar vikten av en radonmätning.

Där uppskattar man att så många som 400.000 hus i Sverige har för höga radonhalter. Av dessa så har man hittills upptäckt 40.000 stycken och man har åtgärdat cirka 25.000. Det finns således en risk att just ditt hus är drabbat och därför bör du också skaffa dig trygghet genom att boka in en radonmätning.

Skulle radonhalten i ditt hus visa sig vara för hög behövs en radonsanering. Läs mer om det på sidan http://www.radonsaneringstockholm.biz/.

 

6 Sep 2017