En rivierapool ger er vardaglig lyx

Att äga en egen pool är för många familjer en dröm; en dröm som dock sällan besannas och där anledningarna ofta anges enligt följande; det är för dyrt, det är för mycket jobb kring en pool och – framförallt – vårt svenska klimat kommer att förstöra poolen i fråga. Så långt är alla med; en husägare i Sverige ser att värdet för en pool är mindre än vad den kostar både rent ekonomiskt och sett till ansträngning.

Kort sagt – en pool är något som smakar mer än vad det kostar och om man som svensk inte har möjlighet att installera en pool i källaren så finns det heller inget värde i att skaffa en sådan. Till viss del så stämmer också detta; en pool placerad i Sverige och med vårt nordiska klimat kommer att slitas mer än vad motsvarande kommer att göra om den placeras i exempelvis Spanien eller i något annat land där mildare vintrar äger rum.

Dock så ska man veta att utvecklingen inom pooler gått framåt rejält och att många av de nya modellerna är anpassade även med ett nordisk klimat i åtanke; exempel på en sådan är en så kallad rivierapool. En rivierapool formgjuts och levereras i ett stycke – man använder ofta glasfiber eller något annat liknande material som dels klarar kyla och som dels också är betydligt billigare. Att man formgjuter en rivierapool efter kundens egna önskemål är dock det viktigaste – åtminstone om man ser till det rent estetiska där kunden själv kan välja form, djup och storlek helt efter hur stor yta man har på tomten samt beroende på sin egen smak.

Skaffa en rivierapool idag

En traditionell pool är svårare att anpassa, den kräver mer skötsel och de flesta modeller ser också likadana ut – en rivierapool är, helt enkelt, unik på ett helt annat sätt och något som ofta tilltalar kunderna mer än vad de äldre modellerna gör. Dock – vi ska inte lura oss själva här; även en rivierapool kommer att kräva skötsel och den kommer att slitas av vårt nordiska klimat.

Ett bra skydd – exempelvis av ett pooltak – är därför väldigt nödvändigt. Investerar man i ett rejält och stabilt pooltak så kan man också räkna med att en rivierapool håller över en lång, lång tid och drömmen om en egen pool kan således bli en realitet och behöver inte – som idag – stanna vid just en dröm. En rivierapool förverkligar det som många husägare och familjer drömmer om.

15 Dec 2016