En välskött fastighet blir en attraktiv bostad

Ofta märker vi inte hur en fastighet sköts förrän den inte längre gör det. När trapphuset är dammigt och sandigt och fimpar samlas på marken utanför ytterdörren - då ser vi vad som brukar göras.

Att äga fastigheter är en intressant sysselsättning som medför mycket arbete och mycket ansvar. När man tagit steget och äger mer än sin egen bostad blir det plötsligt en mängd sysslor som ska utföras som man aldrig tidigare funderat över. Varje fastighet, oavsett om den används som bostad eller kontor, kräver engagemang. Saker går sönder, underhåll behöver utföras och städning är nödvändigt.

När det handlar om större fastigheter är det inte bara skötseln som är viktig utan ryktet. För att fastigheter ska upplevas som attraktiva behöver de upplevas som rena och välordnade. Fel och problem drar genast ner trivsel för nuvarande hyresgäster och gör det svårare att få nya.

Vad kan sägas ingå i fastighetsförvaltning?

Naturligtvis varierar behoven. Allt passar inte alla och även om man som fastighetsförvaltare kan sätta ihop färdiga paket skulle kunderna inte alltid vara helt belåtna. Dock finns det sysslor som nästan alltid anses ingå i begreppet.

Underhåll och skötsel av gemensamma utrymmen som trapphus, tvättstugor och eventuell parkering tillhör dessa. Städning kan anses vara del av detta.

Vidare ingår ofta skötsel av fönster, belysning och värme i de sysslor en fastighetsförvaltare ägnar sig åt. Städning, sopning av eventuella trottoarer samt snöröjning vintertid är också vanliga sysslor. Finns innergård kan man också räkna in skötsel av eventuella växter och klippning av gräsmatta.

Vissa fastighetsägare har behov av alla dessa tjänster medan andra endast behöver några. Frekvensen är även den varierande.

Den välskötta fastighetens fördelar

En fastighet som är välskött och snygg upplevs som attraktiv och prisvärd. Och det med all rätt! Få personer vill vara hyresgäster i ett ruckel med skum belysning, trasiga rutor och mark beströdd med fimpar och andra onämnbara skräp.

Förutom den höjning av marknadsvärdet som bra fastighetsskötsel innebär handlar det också rent konkret om husets värde. Underhålls hus regelbundet minskar risken för permanenta skador och onormalt slitage. Fastighetsförvaltning ger konkreta och synbara resultat.

Som fastighetsägare söker man samarbetspartners med erfarenhet och ett gott sinne för service. Ett långvarigt samarbete ger fastighetsförvaltaren möjlighet att lära känna din fastighets egenheter, fördelar och svagheter. Därmed blir det enklare att ta tag i problemen nästan innan de uppstått. Och där finns också chansen att hålla nere kostnaderna.

24 Sep 2020