Fastighetsautomation gör det överskådligt

Moderna fastigheter ställer höga krav på driftsäkerhet och kontroll. Man gör det så mycket enklare om man väljer att ha fastighetsautomation där alla system enkelt kan kontrolleras.

Att ha en bra balans i inomhusklimatet är förutsättningen för trivsel och god hälsa. För att uppnå det krävs det att man har bra och pålitliga anläggningar, men också att man har möjlighet att kontrollera och stämma av att allt fungerar som det ska. Den kontrollen görs lätt med fastighetsautomation.

Ett företag som Automationsbolaget har möjlighet att hjälpa till att skapa de goda förutsättningar som behövs. Man är gärna med redan från projekteringsstadiet eftersom det blir lättare att integrera systemen om man är med från början. När installationen är klar hjälper företaget till med driftsättningen. Det innebär att man går igenom alla funktioner som är konstruerade för anläggningen. Då får man ut ett avprickat protokoll som visar att allt fungerar efter driftkortens beskrivning.

Fastighetsautomation gör anläggningen användarvänlig

En anläggning måste ju anpassas till varje verksamhet och därför är det viktigt att man får en programmering som gör systemet lätt att använda. Målet är att skapa en hälsosam inomhusmiljö där värme, ventilation och luftkonditionering fungerar i balans. Moderna krav på energisnålhet måste också uppfyllas och det blir lättare att kontrollera att det görs om man har en anläggning med lättskötta inställningar och kontrollfunktioner.

Som alla andra system så behöver en fastighetsautomation regelbunden service och underhåll. Därför har företag som Automationsbolaget välutbildad och erfaren personal som är van vid att hantera systemen.

 

 

5 Jan 2022