Fastighetsservice för bostadsrättsföreningar i Stockholm

En bostadsrättsförening är en förening som utgörs av de boende i en eller flera fastigheter. I Stockholm finns uppåt 4000 bostadsrättsföreningar. Det medlemmarna i föreningen har gemensamt är boendet, fastigheten man äger en liten del av – sin lägenhet. Ska man vara petig äger man nu inte själva lägenheten, utan man äger rätten att bo i den, borätten. Den som bor i en bostadsrätt har dock långt större möjligheter än en hyresgäst att påverka sin lägenhet i fråga om tapetsering, planlösning och renovering.

Gemensamma utrymmen och utemiljön

Men vem tar hand om den del av fastigheten där ingen bor? De allmänna utrymmena som tvättstuga och lekparker, vindskorridorer och gym? De boende kan ju inte rimligtvis förväntas utföra allt arbete som krävs för att fastigheten ska hållas i skick. I små bostadsrättsföreningar förekommer det att man tillsammans ansvarar för planteringar och vårstädning av trädgården, men för att en fastighet kontinuerligt ska kunna hållas i gott skick krävs ett mer samlat grepp.

Fastighetsservice är nyckeln

Därför är det vanligt att bostadsrättsföreningar tar hjälp av en firma som erbjuder fastighetsservice. Fastighetsservice innefattar allt det som behöver uträttas för att en fastighet ska fungera normalt. Det handlar om regelbunden tillsyn och den dagliga skötseln av huset och utemiljöerna. Vanligtvis har servicefirman utsett en eller två fastighetsskötare som har ansvaret för en fastighet. Dessa lär sig med tiden allt om byggnaden och omgivningarna, och blir även bekanta ansikten för de boende. När man ringer och vill ha hjälp med att fixa en läckande kran eller på grund av ett strömavbrott känns det bra att den som ringer på har kännedom om huset och ”hör till”.

Fastighetsskötarna går regelbundna ronder för att i god tid upptäcka slitage och fel, sånt som måste åtgärdas helt enkelt. Tvättstugan är ett typexempel på en plats som behöver ständigt tillsyn, men även till exempel en lekpark kräver att någon tittar till den med jämna mellanrum för att barnen ska leka säkert.

Fastighetsservice inkluderar även felavhjälpning i medlemmarnas lägenheter, något som brukar delas upp i akuta och icke akuta ärenden. Ett strömavbrott eller ett läckande rör är naturligtvis ett akut ärende, men om en felavhjälpning kan vänta till vardagen efter blir det så klart billigare för föreningen.

Speciella avtal

Större fastighetsförvaltare har ofta speciella avtal för bostadsrättsföreningar och föreningen kan välja vad man vill ha hjälp med och vad man kan klara själv. Bostadsföreningar med fler än några enstaka medlemmar väljer oftast en paketlösning som innefattar allt från gårdsstädning till dygnetruntservice.

Som medlemmar i en bostadsrättsförening finns det en trygghet i att det finns människor som är där för att se till att boendemiljön förblir trivsam, att hissarna fungerar som de ska samt at tulpanerna planeras i rabatten om våren. Allt det där ser en bra förvaltare till. I Stockholm finns många företag som erbjuder både punktvisa insatser och helhetslösningar när det kommer till fastighetsservice.

Den som sitter som styrelsemedlem i en nystartad bostadsrättsförening kan med fördel vända sig till något av de många företag som erbjuder heltäckande fastighetsservice i Stockholm och höra sig för om deras utbud av fastighetstjänster.

Mer om fastighetsskötsel: http://www.fastighetsskötselstockholm.se.

31 Jul 2018