Fördelarna med att ta hjälp av en besiktningsman

När man köper en bostad bör man vara medveten om vilket skick den är i och vad man betalar för. Därför kan det vara en god idé att låta en besiktningsman göra en kontroll innan man slår till.

Det finns nästan inga felfria hus eller bostäder, men man bör vara medveten om bristerna innan man skriver på köpekontraktet. Köper man ett hus har man dessutom undersökningsplikt och måste då noga undersöka huset innan köpet går igenom. Genom att låta en certifierad besiktningsman undersöka huset får man veta hur det mår och har samtidigt möjlighet att ställa frågor och be om råd. Genom att känna till en bostads brister kan man enklare planera för framtida renoveringar och kan då kostnadsmässigt också förbereda sig. Hittar man fel under besiktningen kan man be säljaren att åtgärda dem eller försöka förhandla ner priset. Man har självfallet också möjligheten att dra sig ur bostadsköpet helt.

Fuktkontrollera huset och spara pengar

Även som ägare till ett hus eller en lägenhet kan det vara bra att anlita en besiktningsman. Det kan vara värt att exempelvis kontrollera om badrummets tätskikt fortfarande håller tätt så att man hinner åtgärda eventuella problemen innan de leder till omfattande och kostsamma fuktskador. Vid renoveringar och ombyggnader ska man också ta hjälp av en oberoende besiktningsman för att säkerställa att arbetet har utförts enligt gällande byggregler och att det håller förväntad kvalitet. Finns det fel måste byggfirman åtgärda detta innan det på nytt görs en besiktning. Läs mer om en besiktningsman på denna hemsida: https://www.besiktningsmanistockholm.se/  

26 Dec 2020