Gör en radonundersökning innan ni flyttar in

Enligt boverket.se är radon en osynlig gas som inte ger ifrån sig någon lukt. Radon är i själva verket ett radioaktivt grundämne, vilket kan förklara faran med att ha radon nära sitt hem. De felsta känner ju till att radioaktiva ämnen tyvärr ger cancer åt oss människor, om vi utsätts för det. Ligger radonet stilla i naturen, är det inte lika farligt, som när det sönderfaller och bildar radondöttrar, eller på fackspråk; radioaktiva metallatomer. Dessa radondöttrar kan fastna på damm och kommer på så vis ini våra lungor och ger oss lungcancer. Det är därför som vi inte vill ha radon i närheten av våra hus och hem.

Gör en radonundersökning

Det första som man bör göra är att ta reda på om det finns radon i närheten av huset, eller kanske till och med i huset. Eftersom man inte kan upptäcka radon poå egen hand, då det är luktfritt och osynligt (en gas), är det omöjligt för oss, lekmän att hitta radon. Däremot om man bor i ett äldre hus kan man anta att det finns radon, då flera av de gamla byggmaterial som man använde efter 1929, fram till slutet av 1970-talet förmodligen byggdes med något slags radon-haltigt byggmaterial. Ser man att det finns blåbetong i huset, kan du vara så gott som säker på att det finns radon i huset. Det kan även finnas radon i marken, där huset vilar, som man heller inte kan upptäcka på egen hand. Är man det minsta osäker, bör man alltså göra en radonundersökning, med professionella människor som kan komma och göra en sådan undersökning och ge dig besked om hur det står till.

Gör en radonsanering

Har man fått beskedet att det finns radon i nähnreten av det hus som man tänker bo i, är det enda man kan göra, är att sanera huset och omgivningen mot radonet. Det är lite olika komlplicerat beroende på hur radonet ter sig. Finns det i marken gräver man bort det och ersätter med friskt schaktmaterial. Finns den i blåbetongen ser man till att isolera huset mot den och på så sätt bromsa strålningen. Man ser även till att installera ordentliga ventiler, med med automatiserade ventiler, så kallade FTX-ventiler som är effektiva, utan att släpppa ut inomhusvärmen. Är det svårt att få bort radonet via ventilerna kan man även installera en effektiv radonsug, eller en redonbrunn som skapar ett effektivt undersug så att radonhalten i marken sugs in i bostaden. Här kan du läsa mer.

3 Jan 2019