Hållbar värme i fastigheten

Idag finns det en mängd olika sätt att värma upp fastigheter. Men vilket är egentligen det bästa sättet? Vad är ekonomiskt försvarbart? Om man vill värna om miljön, måste det då bli dyrare?

Ja frågorna är många. Likaså alternativen. Så det enda rätta är att bestämma vad som är viktigast. Är det värdegrunderna för en bättre miljö eller är det plånboken som får styra valen man gör? Är det viktigt att det är enkelt och smidigt eller är det helt ok att behöva bära pellets så att svetten lackar för att fylla källaren för kommande vinter? Sedan är det bara att googla på uppvärmning och läsa, läsa och läsa. Kanske har man inte ett vanligt hus utan funderar på exempelvis bergvärme för en bostadsrättsförening.

Vad gör bergvärmen för miljön?

För att få bergvärme krävs en investering i värmepump plus att man behöver borra ner i berggrunden. Men man kan säga att den enda el som behövs när man har bergvärme är den som används för att köra värmepumpen. Där man borrat lägger man ner en slang med vätska som cirkulerar och värms upp av bergvärmen. Värmen dras upp i huset och värmer upp rummen för att sedan slussas tillbaka in i berget och återigen värmas upp av solenergi. Man kan säga att man med hjälp av vätskan hämtar upp solenergi från berget för att värma fastigheten.

Bästa sättet att ta reda på om bergvärme är något som passar i det egna hushållet är att ta hem en expert som får göra en utvärdering. Denne kan avgöra ifall det är en bra investering och även göra en kalkyl på vad en installation av bergvärme skulle kosta. Vill man så kan man även kombinera bergvärme med exempelvis solenergi.

Finns det någon annan aspekt än miljön?

Trots att miljön är en av de viktigaste frågorna finns det en som är viktigare för många idag, nämligen kostnaden. Har man en fastighet så kan man spara 50%, ibland mera, i sänkta uppvärmningskostnader plus att man inte behöver vara orolig för uppvärmningen när man reser bort. Något som uppskattas av dem som inte har någon som kan se till fastigheten. Så ja, det kostar en del att installera men man får mycket tillbaka. Miljön gynnas, plånboken behöver inte tömmas och man behöver inte kånka på pellets eller ved tills ryggen smärtar. Man kan tryggt åka på semester och veta att värmen sköter sig alldeles av sig själv.

8 Jun 2020