Har hantverkare i Stockholm långa resvägar?

Det är många som har kunnat renovera, bygga till eller bygga nytt med hjälp av Rot-avdraget. Det många kanske inte minns är att en gång i tiden, innan möjligheten till Rot-avdragen infördes, var hantverksarbeten en svart marknad. Det var lätt hänt att hantverkarna "glömde" att redovisa för inkomster som kom in när de renoverade hemma hos folk. På samma sätt som städbranschen var utsatt för mycket fusk när det kom till inkomstdeklarationer.

Rot och Rut har rättat till problem med fusk

Med hjälp av både Rot- och Rut-avdragen har man kommit till rätta med problemet att "glömma" redovisa för intäkter. Särskilt Rot-avdragen har bidragit till populariteten att renovera av hjärtans lust i sina bostäder, villor och sommarstugor. Förut var avdraget hela 50 procent av arbetskostnaderna, vilket nu har sänkts till 30 procent och marknaden reagerade med mindre efterfrågan på de tjänsterna.

Resor och byggmaterial ingår ej i Rot-advraget

Som de flesta vet, ingår inte resekostnaderna i Rot-avdraget, inte heller i Rut-avdraget. Inte heller byggmaterialet, men det har hittills inte påverkat renoveringsbenägenheten hos Stockholmarna, till exempel. Än så länge ser vi fördelaktiga priser på byggmaterial. Däremot kan privatpersonerna reagera på resekostnaderna som starta så fort hantverkaren sätter sig i bilen för att köra ut till kunden. För kunderna har det därför blivit viktigt att anlita en hantverkare som arbetar nära den egna bostaden, eller huset där renoveringarna äger rum.

Avstånden är mindre i Stockholm

Det faktum att man har långt till nästa granne på landsbygden har med stor sannolikhet bodragit till att renoveringsbenägenheten inte är lika stor där. Däremot kan man tänka sig att det egentligen borde vara på samma sätt med Stockholm, där alla avstånd är betydliga. En hantverkare vill helst täcka hela Stockholm med förorter inberäknat. Har en hantverkare längre resor i Stockholm? Troligtvis inte, då antalet hantverkare per person är fler i Stockholm än ute på landsbygden. Det är nämligen lättare att anlita en hantverkare som arbetar ute i förorterna, alla hantverkare har inte sina arbeten, eller bostäder i innerstaden i Stockholm. För förortsbor, eller för boenden i kranskommunerna runt Stockholm har fler hantverkare att välja mellan och som arbetar närmare bostaden jämfört med landsbygdsbor som har långt till närmaste stad eller tätort. Vill man anlita en hantverkare och bor i Stockholms olika stadsdelar är inte avstånden mer än cirka 20 kilometer in till innerstaden där de flesta hantverkare jobbar. Googla "lägenhetsrenovering Stockholm" för att hitta en hantverkare för sin lägenhetsrenvoering i Stockholm.

28 Jun 2018