Hitta rätt mäklare Ursvik

Mäklare Ursvik fungerar som ett ombud åt säljare och köpare emellan i samband med fastighetsaffärer. En mäklare bör dessutom vara helt opartisk oavsett vilken affär denne är verksam inom.

Idag finns det många mäklarbyråer spridda över hela Sverige. De skiljer sig varandra emellan när det kommer till firmans storlek och dess inriktning. Vissa byråer är koncentrerade på att jobba med företag medan andra vill helst ha privata kunder. Överlag försöker de flesta ta så många kunder som möjligt men det är ingen nyhet att vissa mäklare har en bevisad erfarenhet av en viss kundtyp medan andra har valt en annan inriktning. Att hitta rätt mäklare i Ursvik behöver inte vara svårt. Som en del av Stockholms kommun erbjuder Ursvik stora möjligheter både när det kommer till bostäder, mäklartjänster, skolor och fritidshus. Lättast att hitta bra mäklare är att göra en undersökning på nätet för att se vilka de aktiva mäklarfirmorna är för tillfället.

En mäklare förklarar och berättar om bostaden

Vad gör en mäklare?

En mäklare agerar som ett ombud åt säljare och köpare vid fastighetsaffärer. Dessa innehåller försäljning av hus, lägenheter, kontorslokaler eller industrilokaler. Det är överlag säljaren som kontaktar och betalar för tjänsten. Något väldigt viktigt att ha i åtanke är att mäklaren bör vara helt opartisk mot köparen. Eftersom denne endast tjänar pengar när och om en affär blir av kan denna opartiska biten lätt gås förbi. Som köpare är det därför viktigt att vara observant i samband med beslut om inköp av en fastighet. Mäklaren får betalt genom ett mäklararvode, då detta beräknas oftast som en procentuell avgift baserat på det slutgiltiga försäljningspriset. Återigen är det säljarens uppgift att sköta all form av betalning till mäklaren. Idag finns det även fastsatta arvoden som inte baseras på försäljningspriset.

Utbildning och erfarenhet

För att arbeta som fastighetsmäklare ska man vara registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. En registrering hos Fastighetsmäklarinspektionen kräver även att personen i fråga ska ha studerat på Fastighetsmäklarprogrammet i minst 2 år. Idag finns det färdiga program att läsa i Gävle, Halmstad, Trollhättan, Malmö, Stockholm - KTH, Karlstad och Luleå. Utbildningarna är mellan 2 till 4 år. Det finns även något som kallas för en uppdragsutbildning som en del mäklarfirmor erbjuder. En sådan utbildning sker genom att personen i fråga provanställs på en mäklarfirma medan denne går en utbildning på exempelvis Företagsekonomiska Institutet eller en annan skola. Med andra ord finns det lite olika vägar att gå om man bestämt sig för att bli mäklare. Vi rekommenderar att läsa mer på denna hemsida: https://www.mäklareursvik.se

10 Feb 2020