Hjälp med underhållsplaner för BRF

Det är bra att ta hjälp att upprätta underhållsplaner för BRF. Det finns konsulter som är experter på att göra detta utifrån budget och underhållsbehov.

Bostadsrättsföreningen Humlan hade sina lägenheter i en gammal fastighet. Varje år hade styrelsen stora problem med att planera för underhållet av byggnaden under det kommande året. Det förebyggande underhållet var eftersatt och det resulterade tyvärr i kostsamma reparationer och åtgärder där slitaget hade gått alltför långt.

Men så kom det en dag en ny boende. Hon tog på sig att sitta i styrelsen och där kom hon med nya friska förslag. Hon visste att det fanns konsulter man kunde vända sig till, som var duktiga på att upprätta underhållsplaner för BRF. Med en underhållsplan skulle Humlan få bättre överblick på ekonomin och kunna sätta en tydlig strategi för vad som skulle göras olika år.

Underhållsplaner ger stabilitet

Ett konsultföretag kom alltså och gjorde en teknisk besiktning av fastigheten. Bland annat undersökte de husets dränering, ventilationssystem, fasad och tak, samt hur fönstrens skick var. Företaget tittade naturligtvis också på hur föreningens ekonomi såg ut. Efter ett tag återkom de med ett förslag på en underhållsplan.

För styrelsen var det verkligen en lättnad att få en riktig underhållsplan. Budgeteringen underlättades och det blev även lättare att ta in offerter på de arbeten som behövde utföras, eftersom man hade klart för sig exakt vad som behövde göras. En ytterligare fördel var att nya köpare såg att det fanns planering och ekonomi för nödvändiga underhållsarbeten.

15 Jun 2022