Högre hus ställer högre krav på hissar

I takt med att Stockholm expandera så har många politiker också – äntligen, enligt många - insett värdet i att bygga på höjden. Det hela följer en viss logik; ska en stad som Stockholm kunna växa och bli större så finns det inte så pass mycket land som krävs; man kan liksom inte bygga nya stadsdelar som ligger hur långt ifrån stadskärnan som helst. Höjden blir ett naturligt alternativ som tyvärr varit aningen negligerat i Stockholm: många har sett att höga hus skulle förfula staden och att silhuetten skulle blir betydligt mindre inbjudande om stora, höga fastigheter plötsligt ploppade upp. 

Högre hus kräver bättre hissar. En utmaning som inte behöver handla om snabba hissar. Bättre är att hissarna fungerar och att de, vid problem, är lätta att serva 

Smaken är, bekant, som baken och man kan inte säga något om det rent estetiska utan att trampa någon på tårna. Däremot så kan man säga något om funktionen och säga att ju högre man bygger - desto fler nya människor kan flytta till Stockholm och ju mer levande blir också staden. de nya, högre byggnaderna kommer dock att ställa högre krav på funktionalitet och här har man en utmaning framförallt då det kommer till hissar. 

För att attrahera folk att köpa en bostad högt upp i en fastighet så krävs det mer än bara en härlig utsikt – det krävs att man även kan ta sig upp- och ned till sin bostad på ett smidigt sätt. Hissar fyller – och kommer att fylla – en väldigt viktig funktion i framtidens Stockholm. Läs här för mer information om hissar.

Snabbgående hissar och snabb service

Vår erfarenhet av svenskar och stockholmare är att funktionalitet spelar en större roll än vad lyx och flärd gör. Översatt till hissar så skulle detta innebära att man som boende i en högre fastighet hellre skulle ha välfungerande hissar än extremt snabbgående sådana. Och: då det gäller snabbhet och hissar så skulle man hellre se att servicen och underhåll i form av reparationer gick snabbare. 

Hissar i Stockholm är nödvändigt för många i vardagslivet. många upplever att hissar runt om i staden ofta är ur funktion - och att de tar lång tid att reparera 

Många som idag bor i Stockholm och är beroende av hissar i sin vardag vittnar om att det ofta tar för lång tid innan hissar sätts i bruk igen. Det är alltså något som man ska trycka på snarare än att fokusera på att de hissar man sätter in i de nya, högre fastigheterna går fort. På tal om snabbhet så kan vi komma med lite kuriosa gällande hissar - både i Stockholm och från andra städer. Världen högsta hiss hittar du i världens högsta byggnad: Burj Kalifa i Dubai. De hissar som finns i den byggnaden är dock att anse som rena sniglar om man jämför med världens snabbaste hiss som är placerad i Shanghai Tower. Hissarna som finns den denna 632 meter höga byggnad går nämligen i 65 km/h. Eller motsvarande 18 meter per sekund. 

Stockholm då? Ja, förvisso har staden den snabbaste hissen i Sverige i form av Kaknästornet - en hiss som tar dig upp till utsiktsplatsen på våning 30 på ungefär 30 sekunder. En hastighet som innebär 6 meter per sekund. Högst hissar finns dock i Malmö och närmare bestämt i byggnaden Turning Torso. Dessa hissar är långsammare och gör ungefär 5 meter per sekund. 

17 Jan 2018