Hur går trädfällning på Värmdö till?

Trädfällning på Värmdö är kanske inte något gemene man funderar på dagligen. Men visst kan man undra kring hur man egentligen får ner ett stort träd?

Vi passerar dagligen stora träd. Träd som en gång i tiden bara var små spretiga plantor men som med tiden bildat tjocka stammar och kronor som vajar högt över hustaken. Om man någonsin stått bredvid ett riktigt högt träd är det lätt att känna sig ganska liten. Träd kan bli riktigt mäktiga om de får växa ifred.

Få av oss har varit med om trädfällning på Värmdö eller någon annan trädrik plats i Sverige. Att fälla riktigt höga träd är en konst. Det är ytterst få som har möjligheten att klara av att fälla ett gigantiskt träd. Ett sådant projekt kräver nämligen en motorsåg som privatpersoner sällan har liggande i garaget.

Så går trädfällning till

Ofta behöver man fälla riktigt stora träd i sektioner. Att ta hela på en gång hade helt enkelt blivit för farligt. Trädet måste ju kunna landa på ett säkert sätt och detta är nästintill omöjligt att få till med ett träd som är ett tiotal meter högt. Att fälla trädet bit för bit är säkrare.

När väl trädet är nere måste det tas om hand. Det funkar inte att låta stora träd ligga på marken i väntan på att de ska förmultna. Då skulle stora delar av jordytan täckas av stammar. Efter trädfällning på Värmdö, eller var man än är, gäller det att frakta bort trädet. Detta görs lättast med kranbil.

2 Jun 2023