Hur göra med bostad vid skilsmässa?

Vår och sommar brukar vara flyttider. Det är under sommarmånaderna som det brukar utkristallisera sig vad som ska ske under hösten. Ska det bli ett nytt jobb eller nya studier? Ska ni flytta till en annan stad? En del av dessa spörsmål kan leda till att sambor skiljer sig. Är man oense om var man vill bo, kan det bli den sista biten som gör att man bestämmer sig för att skiljas åt. När vardagen lunkar på i vanlig ordning, brukar det innebära att man hellre fortsätter som vanligt. Vardagen brukar fungera för de flesta. Då kanske man inte vill genomföra stora förändringar. Är det så att man får nytt jobb, eller ska börja studera på ny plats kan det vara den sista biten som gör att man bestämmer sig för att bryta upp ur ett förhållande.

Hur göra med gemensam bostad?

Är man det minsta osäker om hur man ska göra när man ska dela på den gemensamma bostaden, är det bäst att rådfråga en advokat som kan bringa klarhet i dessa frågor som gäller bodelning, som det heter när man ska dela upp det man äger tillsammans. Lagen ser olika ut när det kommer till ett gift par och när det kommer till makar i ett giftermål. Tyvärr. Man kan ju önska att det var samma förutsättningar i en skilsmässa i ett samboskap som vid en skilsmässa i ett giftermål, men så är det inte. Man kan önska att det alltid rådde principen om att dela lika vid skilsmässor oavsett hur man har valt att gå vidare i förhållandet innan. Men så ser lagen inte ut. 

Sambor har sämre skydd än gifta par

När det kommer till gifta par som väljer att skilja sig har de ett bättre skydd vid en bodelning. Där gäller att makarna har "giftorätt" till hälften av det man har ägt tillsammans. Ska man då bryta upp från en gemensam bostad ska man antingen sälja bostaden och dela på den lika, eller att den ena parten köper ut den andra. Samma princip gäller bil, sommarstuga och gemensamma ägodelar. För sambo gäller endast de saker som man gemensamt har köpt in för ingången av samboskapet. Kan man bevisa att man köpt in bostaden, bilen, sommarhuset, båten och så vidare för att ingå samboskapet har man rätt till hälften. Det oberoende om den ena har betalat mer för bostaden, bilen eller sommarstugan än den andra.

Anlita alltid advokat vid tveksamheter

Om det är så att man har några tveksamheter om vad som är rätt eller fel, bör man alltid anlita en advokat. Då bör man alltid välja en som kan humanjuridiken, som det heter, eller som är duktig på lagen som gäller familj, barn, migration eller vårdnadstvister. Juridik är ett så pass brett område att advokater specialiserar sig på vissa områden. Här kan de arbeta med allt inom affärsrätt, asylrätt, brottmål, avtalsrätt och många fler områden.

4 Jul 2018