Hur underlättar vi mångfalden i vårt boende?

Hur ser akitekturen ut inför 2020? Det är inte mycket som har förändrats sedan 1960- och 70-talets arkitektur. Våra flerfamiljshus ser fortfarande betonggrått fyrkantiga ut. Även om materialen avviker är det inte mycket vad gäller form och färg som skiljer sig åt. Just av den anledningen är det svårt att se att landets invånare kan bo på annat sätt än de gör just nu. Och hur ser då det boendet ut? I de flesta stora städer ser vi en relativ stadig segregation. Och vad kan man göra för att motverka segregationen i landets storstäder? Kan man verkligen bygga bort den?

Räcker det med att bygga billiga hyresbostäder?

Det har höjts röster om att husbyggarna behöver bygga billigare bostäder som möjliggör för hyresgäster med lägre inkomster att kunna flytta in i mer attraktiva bostadsområden som skulle kunna motverka en stadig segregation. Problemet har en längre tid stavats byggherrar, som hellre har valt att bygga bostäder med hög standard och flera lyxiga detaljer för dem med större plånbok. De flesta statliga och kommunala buggbolag har sålts ut. Att bygga bostäder har slutat vara politik. Nu har det förändrats till ren och skär ekonomi.

Det kostar mer att bo

Andelen av lönen som vi lägger på våra bostäder har stadigt ökat sedan 50 år tillbaka. Under 1960-talet lade en flerfamilj ungefär mellan en fem och tio procent av sin lön på sitt boende. Idag har den delen växt till mellan 25 till 30 procent av lönen. Detta visar hur viktig boendet har blivit och vad byggherrar och hyresgäster kan kräva av sina hyres- och bostadsrättsgäster. Vem ska kunna varna för att de billigare hyresbostäderna inte bygger in segregationen i framtiden? De med pengar har alltid haft möjligheten att bygga sina egna områden medan de me lägre inkomst har varit tvungna att acceptera status quo.

Krävs det politisk vilja motverka segregation?

Så vad krävs för att motverka en alltmer segregerad stad? En del skulle säga att det skulle krävas en politisk vilja till det. En vilja att själv motverka segregationen och acceptera att människor som kommer från helt andra kulturer bor granne med dig. För att komma dit kanske man kunde bygga säkrare hem, med hjälp av gallergrindar, fönstergaller och så vidare. Man kan bygga säkrare bostäder. 1970-talets loftgångar till exempel är ett av de sämre byggnaderna vad gäller risken för inbrott. Vilken inbrottstjuv osm helst kunde ju få full insyn i hur famlijerna hade det genom att stirra in i deras kök. Har man väl byggt så, är det nära på omöjligt att rätta till de stora arkitektfelen idag. Som egen bostadsägare kan man däremot installera säkerhetsdörrar och galler för fönster för att försvåra för inbrottstjuven. Läs mer på www.gallergrindar.net/.

23 Jan 2018