Kan en ny bostad lösa en vårdnadstvist?

En vårdnadstvist sker då en förälder stämmer den andre för att få ensam vårdnad om barnen. Motsätter sig denne detta så är en vårdnadstvist inledd. Vi ska direkt säga två saker innan vi fortsätter: efter en skilsmässa så har båda föräldrarna automatisk gemensam vårdnad om barnen. Från statens sida så anser man att detta är den bästa lösningen och att barnen mår bäst av att föräldrarna delar på ansvaret som rör alla juridiska frågor om barnens framtid.

Nummer två: Ensam vårdnad innebär inte att den andre föräldern stängs ute. I Sverige så finns det fortfarande umgängesrätt och konkret så innebär den att ett barn har rätt att träffa - och umgås med - båda sina föräldrar. Skillnaden ligger i att den förälder som inte står som vårdnadshavare ej får vara med att fatta de beslut som exempelvis rör skolgång, sjukvård och andra avgörande saker i barnets liv.

Vilka anledningar ligger bakom en vårdnadstvist?

De flesta skilsmässor sker på ett civiliserat sätt och det innebär att den gemensamma vårdnaden alltså fortlöper. Men, man måste även se till att en vårdnadstvist idag tyvärr inträffar mer frekvent än förr. I många fall av “rätt” anledningar.

Ett barn ska inte växa upp i en våldsam miljö där både fysisk- och psykiskt misshandel förekommer, där grov kriminalitet finns, där incest - eller misstanke om sådan - föreligger. Detsamma kan sägas om en förälder som lider av grav psykisk sjukdom som riskerar att skada barnet. Dessa skäl - och fler - bedöms som extra starka och där tar också en vårdnadstvist snabbare tid att lösa; något som också är ett absolut måste.

Samarbetsproblem anges som skäl

I andra fall - och mer vanligt förekommande - så handlar en vårdnadstvist om andra saker som brukar kunna sorteras in i det breda begreppet samarbetsproblem. Detta kan röra allt från problem vid hämtning och lämning, problematik om att komma överens, allmän motvilja och försvårande av den ena föräldern (vägrar att svara i telefon, dyker inte upp på överenskomna tider och så vidare) samt att man, rent allmänt, inte alls kan samtala och upprätthålla en normal relation till varandra. Något som i sammanhanget inte är unikt med tanke på att man just genomgått en skilsmässa.

Samarbetssamtal kan lösa en vårdnadstvist

Det är också därför som varje kommun i Sverige måste erbjuda parterna i en skilsmässa professionell hjälp. Har man inlett en vårdnadstvist så blir man direkt erbjuden att delta vid så kallade samarbetssamtal där man får sitta ned med sakkunnig folk från kommunen och sina respektive ombud och försöka hitta en lösning.

Den lösningen har en stor procent av lyckade exempel. Det kan innebära att exempelvis boendefrågan - var- och hur länge barnet ska bo hos respektive förälder - modifieras och anpassas på ett bättre sätt.

Kanske kan barnet bo var tredje helg samt någon vardag i veckan hos pappa och resten av tiden hos mamma; kanske kan det vara bättre om pappan köper en bostad som ligger närmare barnen än den nuvarande och kanske kan kommunen hjälpa till med att hitta en hyreslägenhet i samma område? Handlar det enbart om logistiska problem så brukar samarbetssamtalet fungera väldigt bra.

Ta juridisk hjälp vid en vårdnadstvist

Handlar en vårdnadstvist om annat - ja, då får man vara beredd på en långdragen process där man - oavsett sida - måste se till att anlita ett skickligt juridiskt ombud som kan bidra med sin expertis.

För att överhuvudtaget ha en chans att vinna en sådan process så krävs det att man har rätt hjälp. Som sagt; staten utgår från att gemensam vårdnad är bäst för barnen och därför krävs det - och ska också göra - starka skäl till varför ett sådant beslut ska ändras.

17 Sep 2018