Kontrollera möjligt mögel innan du köper ny bostad

Har man en gång fått mögel i sitt hus, finns det inget man som lekman kan göra för att sanera det möglet på egen hand. Man bör alltid kalla på hjälp av ett företag som kan mögelsanering. Börjar man slipa bot möglet riskerar man att själv få i sig de farliga sporerna, och dessutom se till att de sprider sig i stället för att avlägsna dem. Att avlägsna farliga mögelsporer kräver nämligen sin man eller kvinna. Man måste sanera hela huset innan det är säkert att bo i ett sådant hus. Tyvärr är det inte alla gånger särskilt uppenbart att det finns mögel i huset. Skulle det så hända att en ny ägare flyttar in och de plötsligt blir sjuka, kan de misstänka att det finns mögel i det hus som de precis har köpt. Det är heller inte alla gånger så att om man bor i ett mögelangripet hus, att man upptäcker det på egen hand. Därför måste den som är intresserad av ett nytt hus, själva kontrollera att det inte finns mögel i det huset.

Anlita företag som kan besiktiga huset innan köpet

Som köpare har man stora skyldigheter att ta reda på husets beskaffenhet innan man bestämmer sig. Är det inte uppenbara tecken på att det finns mögel i huset, kan säljaren gå fri. Man kan inte belasta säljaren för ett fel som inte är uppenbart. Det är inte säkert att säljaren vet hur det är ställt med huset. Det är därför man som köpare måste själv ta reda på hur det är med huset man vill köpa. Som köpare av ett nytt hus, kan man alltid anlita ett företag som gör en besiktning och detta kan inte säljaren neka till. Skulle så ske, skulle det ju sprida ännu mer misstankar om att något inte står rätt till med huset. Så om man anlitar ett företag för en besiktning, vad gör de då?

Okulär besiktning

Först måste man ju ta reda på om det finns mögel i huset innan man sanerar. Man behöver också ta reda på var möglet sitter. En sanitetsfirma kommer och tar prover på det som man misstänker är mögel, om man är osäker på det, vill säga. Annars kan en saneringsfirma som kommer och besiktigar, ganska snabbt konstatera om det är mögel eller ej, då de har rik erfarenhet och har sett många olika slags mögelangrepp. Man kan även med en UV-lampa lysa på det man misstänker är mögel och med hjälp av lampan se om det lyser blått, då är det mögel. Men är man osäker ska man alltid ta prover för att fastställa om det är mögel eller ej i ett hus.

Sanering

När man väl har konstaterat att där mögel i ett hus, ska man alltid sanera huset för att avlägsna möglet. Mögelsporer är väldigt farliga för människor och djur. Mögel är sådant som växer fritt i naturen, och växer egentligen var som helst. I hus, blir det däremot farligt då sporerna kan leta sig in i kroppen och förorsaka stor skada. Mögelsporerna kan angripa lungor och i värsta fall orsaka cancer. Men innan det kan det orsaka allergier, huvudvärk, andningssvårigheter och astma. Allt det måste saneras. Och då tvättar man med mögeldödande medel innan man kan ta bort det som är angripet av mögel.

Avfuktning

När man väl har fått bort möglet, måste man åtgärda det som har orsakat och gett förutsättnignarna att möglet har fått fäste i huset. Då installerar man en avfuktare. Man bör även riva bort det som har drabbats av möglet och efter avfuktningen ersätta det skadade materialet med nytt och fräscht material.

30 Sep 2018