Lekplatsutrustning är till för alla barn

Att upphandla lekplatsutrustning kräver att du vet vad som behövs där ute. Alla barn, oavsett förutsättningar, ska ha möjlighet att kunna leka på en lekplats.

Det som du kanske inte tänker på till vardags är att det finns barn med speciella behov. En del kan ha svårt att röra sig lika lätt som andra barn runt omkring dem. Detta ska dock inte vara något hinder för att kunna använda en lekplats som är kommunal. Dessa ska vara till för alla barn som vill leka.

Om du är upphandlare av lekplatser är det därför viktigt att du tänker på att placera ut olika stationer att leka på, som dels passar de flesta barn, men även fungerar så bra som möjligt för barn med vissa dysfunktioner. Specialanpassade gungor kan vara en sådan sak.

Lekplatsutrustning som är hållbar och av god kvalité

Det är en självklarhet att all lekplatsutrustning ska vara av hög kvalité. Det gör att lekplatsen blir en säker och trygg plats att leka på. Det är nog alla föräldrars önskan att deras barn ska slippa skada sig när de är ute för att leka och ha kul. Likadant är det på förskolor. Trygghet och säkerhet kommer först i alla lägen.

Populära typer av lekplatsutrustning är gungor, sandlådor, rutschkanor och någon form av klätterställningar. Alla dessa är till för att stimulera barnens lärande och på ett lustfyllt sätt träna dem till bättre balans när de gungar och klättrar, samt förmåga att skapa när de sitter i sandlådan och leker.

Hitta rätt utrustning till lekpltsen på https://www.lekplatsutrustning.com/ .

11 Feb 2023