Många fördelar med en säkerhetsdörr

Med en bra säkerhetsdörr kan man sova tryggt och många gånger slippa inbrott. Dagens moderna säkerhetsdörrar är dessutom snygga och stänger även farlig brandrök och störande oljud ute.

Fördelarna med att byta till en säkerhetsdörr är många. Och inte bara att inbrottsskyddet blir bättre och man försvårar för tjuven att ta sig in. Med en modern säkerhetsdörr får man också ett bättre brandskydd. Säkerhetsdörren nämligen både förhindrar giftig brandrök, och även fungerar som en viktig komponent i en brandcell, och kan sakta ned ett brandförlopp.

Det innebär också att man slipper känna matos, cigarettrök och andra dofter från grannarna. Dagens välisolerade säkerhetsdörrar bidrar även till en lägre energiförbrukning, men höjer även värdet på bostaden. Särskilt om man väljer en säkerhetsdörr som passar med husets arkitektur.

Säkerhetsdörrar i olika säkerhetsklasser

Förutom att det finns säkerhetsdörrar i olika slags design för både äldre fastigheter och moderna, finns det även dörrar med olika säkerhetsklass. Vissa säkerhetsdörrar står emot inbrottsförsök med enkla handverktyg bra, medan andra även klarar avancerade elektriska verktyg.

Vilken säkerhetsklass man ska välja beror exempelvis på om det är en säkerhetsdörr till en privatbostad eller företag. Och om det är enkelt att upptäcka ett inbrottsförsök eller inte. Ibland har även försäkringsbolaget specifika krav, särskilt för företag.

Vill man köpa en säkerhetsdörr ska man vända sig till ett företag som säljer certifierade dörrar, som dessutom uppfyller de krav säkerhetsdörrar i olika säkerhetsklasser har. Självfallet är utseendet också viktigt, och bäst blir det om man väljer en säkerhetsdörr som passar till husets arkitektur.

7 Jul 2021