Modern fastighetsförvaltning sker på era villkor

Vilket företag har er BRf anlitat för fastighetsförvaltning i Stockholm? Svaret är ofta att ni anlitat samma företag som ni alltid har gjort och däri ligger också ett problem som många BRF:er och Hyresgästföreningar dras med. Man har långt tillbaka skrivit ett avtal med ett företag för sin fastighetsförvaltning och man förlänger detta så fort det löper ut – utan att ens se över vilka alternativ som finns, hur prisbilden ser ut och om man kan få bättre service hos något annat företag. I många fall så är nämligen gräset grönare på andra sidan och man kan tjäna – både pengar och rent servicemässigt – på ett byte.

Se till att få bättre service

Korrekt fastighetsförvaltning är en förutsättning för trivsel och för en bättre ekonomisk översikt och planering. Vi anser att många BRF:er i Stockholm har undermålig service och att man kan begära mer. Det kan handla om att man har för få tjänster inkluderade – rondering, lite trädgårdsskötsel, snöskottning och lite allmänt underhåll – och att man i många all betalar för dyrt för dessa tjänster. I en uppdaterat fastighetsförvaltning så sätter ofta företagen kunden i behov och en del i detta är att vara anträffbar.

Fastighetsförvaltning med mer kundmedvetenhet

Där är en stor källa till irritation – vad händer om någonting i fastigheten går sönder och då man verkligen behöver företaget man har anlitat som partner? I många fall så ringer man, kopplas till en telefonsvarare som meddelar att öppettiderna och jouren äger rum mellan Dag X och Dag Y samt mellan klockslag A och klockslag B. Har man inte turen att se att olyckan skett just inom detta – ofta snäva – tidsschema så får man vackert vänta.

Flera företag inom fastighetsförvaltning i Stockholm jobbar aktivt med detta; man har generösare telefontider (och svarar då man ringer) samt en jour som innebär att man kan rycka ut oavsett om det handlar om en lördag eller en torsdag. Läs mer på: fastighetsförvaltningstockholm.se.

Förebygg olyckor med rätt underhåll

En annan viktig del i detta gäller att förebygga. En olycka i fastigheten ska egentligen inte behöva äga rum. Vid rondering så ska alla sådana detaljer ses över. Märker man att exempelvis en radiator eller någonting annat inte fungerar så kan man direkt meddela detta till styrelsen och därigenom laga/byta innan saken i fråga går sönder. Det ger bättre framförhållning och en bättre möjlighet att planera projekt rent ekonomiskt. Enligt oss så ska det handla om en mer öppen kommunikation och mer raka rör.

Fastighetsförvaltning innebär ett stort ansvar och det är inte någon liten detalj som man som BRF har råd att negligera. Se till att åtminstone undersöka vilka alternativ som finns då avtalet börjar löpa ut – det kan göra att ni får ett bättre pris hos er nuvarande partner och – förhoppningsvis – en uppdatering gällande både service och tjänster.

31 Jan 2018