Möjligheter med att anlita underkonsulter

För den som driver en verksamhet som växer och får in fler kunder så kommer alltid frågan om hur man ska möta efterfrågan att vara aktuell. En del företag väljer att rekrytera nya medarbetare och andra väljer att lägga ut uppdragen på underkonsulter. Det finns en hel del företag numera, framför allt i storstäder som Stockholm, som har valt att i princip enbart ta in underkonsulter istället för att hålla med egen personal. Hör kommer vi att gå igenom några av möjligheterna man har som byggkonsult när man väljer att hyra in underentreprenörer istället för att skaffa fler anställda. Några av möjligheterna är:

  • Man blir snabbfotad när efterfrågan viker
  • Inga kostnader för kompetensutveckling

Man blir snabbfotad när efterfrågan viker

En byggkonsult som vinner en stor upphandling och väljer att anställa istället för att lägga ut uppdragen på andra företag kanske lyckas få högre marginaler på kort sikt. Men om det blir lågkonjunktur eller om man inte vinner nya uppdrag när det stora jobbet tar slut så står man med en väldigt stor kostnad, nämligen löner till alla man har anställt. Med en stor grupp människor som går med lön men inte drar in pengar så kan en välfylld kassa tömmas på nolltid. 

Den som väljer att hyra in underentreprenörer får dela med sig av en större del av kakan i det korta perspektivet men har sen inga som helst krav på sig att fortsätta anlita företagen om efterfrågan viker. Om det dessutom är en storstad som Stockholm som man är verksam i så finns det ofta ett stort utbud av företag i byggbranschen som man kan anlita som underkonsulter. Man brukar säga att Stockholm dessutom är den staden där byggsektorn växer fortast och mest men också där den dyker snabbast när marknaden vänder.

Inga kostnader för kompetensutveckling

Den som står med egna anställda måste lägga en hel del pengar på att kompetensutveckla dessa. Bara att ha plattsättare, och andra som arbetar med våtrum, som anställda kräver att man betalar arbetsprov och uppdaterade licenser för dessa var femte år. Även andra hantverkare behöver uppdatera sina behörigheter förr eller senare. Maskinförare behöver hålla koll på kunskaper och regler kring sina grävmaskiner och elektriker behöver veta vad som gäller när regler uppdateras och byts ut. 

En underleverantör till en byggkonsult behöver själv finansiera sin kompetensutveckling och dessutom planera in tider och sköta hela utbildningsinsatsen själva. Som konsult så ansvarar man för sin egen kompetensutveckling och får investera i den men man har inte ansvar för någon annans kunskapsuppdateringar. Läs mer här om byggkonsulter i Stockholm.

1 Sep 2018