När du vill ha ett till hus på tomten

Om du funderar på att bygga en stuga på tomten, är det en bra idé om du bygger den antingen som en Friggebod, eller ett Attefallshus. Båda slags husen får du endast bygga som ett komplementshus. Det vill säga, enbart om du redan har en villa på tomten. Dock finns det skillnader mellan en Friggebod och ett Attefallshus, och de båda tar därför olika mycket resurser i anspråk, beroende på hur hur du vill använda de olika husen.

Friggebod

En Friggebod har fått sitt namn av minister som 2010 var bostadsminister, nämligen Birgitta Friggebo. Det hoin då drev igenom var den stuga som man fick bygga på den egna tomten, och som man inte behöver något bygglov för att bygga. Huvudsaken var och är fortfarande att man håller sig till de regler som gäller när det kommer till bygget av en Friggebod. För det första får den inte överstiga mer än 15 kvadratmeter stor stuga. Nockhöjd på stugan får inte överstiga mer än 3 meter. Och den bör byggas 5 meter från granntomten, om det inte är så att du och grannen har kommit överens om något annat. Den får inte ha indraget avlopps- eller vattenrör, vilket innebär att det inte går att bygga kök eller toalett eller badrum i en Friggebod.

Attefallshus

Sedan Friggeboden kom, har det kompletterats med beslutet som kom att införa Attefallshus 2014 och som innebar att man fick lov att bygga en större stuga sedan minster Stefan Attefall var bostadsminister. Tanken var då att man skulle motverka bostadsbristen och kunna hyra ut en bostad som man fick bygga på den egna tomten utan bygglov. Man bestämde att de skulle få byggas till en 25 kvadratmeter stor stuga med en nockhöjd på 4 meter. Till skillnad från Friggeboden fick (och får) man dra vatten och avlopp till Attefallshuset. Därmed gjorde man stugan mer självständig från det hus som fortfarande är ett måste för att kunna få bygga ett Attefallshus.

Man får använda stugorna som man själv önskar

Samtidigt måste man inte använda stugorna till gästhus. Man är helt enkelt fri att använda stugorna som man själv vill ha dem. Vill man ha dem som garage, uthus, lider eller bastu kan man det. Du kan alltså använda Attefallshuset exakt efter de behov som du har. Vill du enbart använda det som en förvaringsplats kan du det alltså. Och vill du inte bygga det på egen hand, kan du köpa ett nästan färdigt Attefallshus, och sedan kommer ett företag med huset i moduler som sedan byggs ihop din tomt. Bra, eller hur?

26 Nov 2018