Nytänkande underhållsplaner för BRF i Göteborg

Underhållsplaner för BRF:er i Göteborg kan innehålla mycket mer än bara behovet av renoveringar. Man bör tänka in sådant som klimat, energi och miljö också.

Katrin jobbade på en firma som erbjöd tjänsten att upprätta underhållsplaner i Göteborg, åt bland annat bostadsrättsföreningar och fastighetsförvaltare. Nu satt hon i möte med ett par representanter från en bostadsrättsförenings styrelse. Männen hade redan tidigare försett henne med tillgänglig dokumentation som dels innefattade tidigare skapade underhållsplaner, och som beskrev sådant som redan hade utförts enligt dessa.

Hon hade förberett sig inför mötet genom att tillbringa ett par timmar med att gå igenom all dokumentation. Hon hade också besökt fastigheten för att få en uppfattning om läget. En av männen hade då visat henne runt och pekat ut vilket underhåll som de menade skulle behövas inom en snar framtid.

Underhållsplaner för framtiden

Katrin började mötet med att tacka för rundvisningen och all information hon hade fått ta del av. Hon mjukade också upp genom att tala positivt om en del arbeten som hade gjorts med taket och ventilationen de senaste åren. Sedan gick hon rakt på sak.

“Som jag ser det så behöver ni tänka till mer kring klimat, miljö och energi för att er BRF ska vara attraktiv för nya medlemmar. Detta är bitar som i allt större grad blivit viktiga under senare tid, och det lär inte ändra sig i första taget. Jag vill till exempel be er att fundera på att installera solpaneler på taket. Sådana skapar både elkraft och good will.”

24 May 2023