Oavsett om ni ska anlägga en pool eller bygga ett hus så måste grunden först säkras

Ska ni lägga grunden för ett nytt hus? Kanske äntligen börja gräva för den där polen som ni gått och längtat efter så länge? Eller anlägga en helt ny trädgård med gångar och en hel labyrint?

Vad det än är som man ska bygga eller anlägga så är själva markarbetet starten på projektet. Markarbetet är viktigt för att det man ska göra sen ska stå stadigt och hålla i många år. Det är viktigt att ta reda på vilket material som är mest optimalt att använda för grunden och därför är det vanligt att först göra en geoteknisk undersökning. Beroende på hur marken är och vad som ska byggas eller anläggas anpassar man sen arbetet. Exempel på typiska markarbeten är schaktning, grävning för avlopp och dränering. Men även ibland elanslutning och dagvatten. Att fylla ut marken med grus för att göra grunden stadigare är också vanligt.

Ett bra markarbete gör att huset står stadigt

Kostnaden för markarbetet är beroende av flera olika faktorer och hur mycket material som ska transporteras och för att sedan fylla ut grunden så att den blir säker och stabil. Alltså hur många lastbilar det kommer att behövas för att transportera och fylla ut grunden. Det är viktigt att de personer som utför markarbetet är utbildade och certifierade annars kan det gå fel. Många gånger upptäcker man nya utmaningar under arbetets gång då det ibland är svårt att förutse allt som ligger dolt i marken. Ibland kan det innebära att man måste genomföra en sprängning. Då är alltid säkerheten jätteviktig för alla inblandade och likaså för omkringliggande byggnader. Att då ha erfaren och rätt utbildad personal är a och o så att man kan känna sig trygg.

Bra kommunikation under arbetets gång är viktigt

På grund av de oförutsedda saker som kan dyka upp under arbetets gång är det svårt att exakt fastställa hur lång tid arbetet kommer att ta. Därför är det viktigt att ha en bra kommunikation med den firma som ska utföra arbetet. Anlita därför en entreprenör som speciellt erbjuder detta och ni kommer att sova bättre på nätterna då ni hela tiden uppdateras löpande under arbetets gång. Men för att vara säkra på att ni hittar rätt markarbetare ska ni alltid be om referenser innan. En bra och seriös firma delar alltid med sig av ett antal referenser med kontaktuppgifter som man kan ringa. Vi tipsar denna sida: https://www.markarbetenstockholm.nu/

21 Jun 2020