Pålning – förstärk grunden

Om du misstänker att din tomt består av lösa jordlager måste du göra en geologisk undersökning av marken och kanske utföra pålning innan du börjar bygga.

Efter flera års letande har du och familjen äntligen kunnat förvärva en tomt i närheten av ett vattendrag, kanske en större å eller älv. Tomten ligger i en sluttning och från det hus ni tänker bygga kommer ni att få en vacker utsikt. Men du oroar dig för en sak. Finns det risk för att marken under huset kan komma att röra sig, och åstadkomma ett ras?

Du låter göra en undersökning av marken och mycket riktigt blir dina farhågor besannade. För att huset ska stå stabilt måste grunden förstärkas. Annars kommer det att vila på ett alltför löst jordlager. Men problem är till för att lösas och du kontaktar ett företag som specialiserat sig på pålningsarbeten.

Pålning – specialkunnande

Det finns flera metoder att utföra pålning eller markförstärkning. Ett expertföretag som exempelvis Rovalin kan lämna förslag till lämpligt förfarande för just er tomt. Ett sätt är att borra flera hål på tomten. Hålen fylls sedan med en blandning av torr kalk och cement. Grundvatten kommer att tränga in i hålen och därigenom sker en härdning och markan blir stabiliserad.

Ett annat sätt att förstärka marken, är att låta en pålningsmaskin slå ner pålar på tomten. Beroende på vad som finns under markytan kan pålarna vara olika. I många fall används betongpålar, som är den billigaste metoden. Om det finns hinder i vägen, som exempelvis stenblock, används pålar av stål.

10 Oct 2022