Reparation med takläggare i Göteborg

I äldre hus är det inte ovanligt att fuktskador av olika slag uppstår. Säkerställ att taket inte läcker och be en takläggare i Göteborg göra en översyn.

Du och familjen har hittat ett drömhus i utkanten av Göteborg. Efter visning av huset har du via en mäklare kommit överens om köpeskillingen för huset. Från en kollega på ditt arbete har du hört att du som köpare ska låta besiktiga huset mot dolda fel. Besiktningsmannen kommer tillbaka med ett något nedslående besked.

Besiktningsmannen har klättrat upp på taket och funnit spruckna tegelpannor. Hustaket håller inte måttet och något måste göras innan du kan skriva på ett köpekontrakt. Själv kan du ingenting om hustak så du måste förlita dig på en erfaren yrkesman. Mäklaren tipsar dig om att kontakta en firma som både lägger nya tak men som också kan göra reparationer.

Offert från takläggare i Göteborg

Du kommer överens med säljaren och mäklaren att en takläggare ska inspektera hustaket. Från takläggaren kommer ett rakt besked. Taket måste repareras och en helt ny takbeläggning måste läggas. Huset ligger inte allt för långt ifrån havet och taken får utstå många påfrestningar av storm och häftiga skyfall.

Takläggaren föreslår att tegeltaket byts ut mot ett plåttak. Sådana tak finns i stål, aluminium eller zink. Med ett plåttak får huset en moderniserad design och taket blir dessutom tåligt och kommer att hålla lång tid framöver. Du får en offert från takläggaren och efter förhandling med säljaren kommer ni överens om en reducerad köpeskilling.

27 Apr 2023