Saker att tänka på vid brunnsborrning

Vatten är livsviktigt, och att ha tillgång till rent dricksvatten är nödvändigt för ett bra boende. Därför ska man vara extra noga om man behöver anlägga en ny brunn så att den blir hållbar.

Det är inte alltid man har möjlighet att ansluta sin fastighet till det kommunala vattenledningsnätet. Då får man istället borra sig en egen brunn. Kanske finns det också redan en brunn på tomten men den har dessvärre sinat? Förr i tiden grävde man brunnar för hand, men i takt med att grundvattnet har sjunkit behöver dagens brunnar vara betydligt djupare för att vattnet inte ska ta slut. Därför borrar man idag istället efter vatten när man anlägger en ny brunn eftersom man då kan komma mycket djupare ner. Det är också viktigt att tänka på själva placeringen så att den ligger uppströms och inte i närheten av en avloppsbrunn.

Var noga med vem du anlitar

Utan vatten klarar vi oss inte, och vatten är absolut vårt viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att brunnsborrningen går rätt till så att man får dricksvatten av bra kvalitet. Det är även viktigt att tillgången blir god så att man inte behöver borra en ny brunn redan efter några år. Att anlita en utbildad och seriös brunnsborrare är ett måste; en sådan har alltid skadeförsäkring och lämnar garanti om något trots allt skulle bli fel med brunnen. En professionell brunnsborrare lämnar också alltid ett brunnsprotokoll efter avslutat arbete, där allt som hänt i marken under arbetets gång står med. Dokumentet är en försäkring och värdehandling om det skulle uppstå fel som behöver åtgärdas.

Gratis hembesök för bedömning och offert

Gå efter referenser när ni väljer brunnsborrare och var noga med att kontrollera att de har skadeförsäkring. En noggrann och seriös brunnsborrare kommer först på ett hembesök för att besiktiga tomten och bedöma vilka förutsättningar som finns innan de lämnar en offert där slutpriset står. De hjälper även till att beräkna vattenåtgång då detta har betydelse för hur stor brunnen kommer att bli. Att kontrollera så att företaget man anlitar inte har betalningsanmärkningar kan vara bra, för om det skulle gå i konkurs kan det bli svårt att reklamera brunnen om den inte fungerar som den ska. När brunnen väl är borrad tar det ca en till två veckor innan vattnet är drickbart, men man måste ändå ta ett vattenprov och skicka på analys för att se vilken kvalitet som vattnet håller.

13 Jul 2020