Sanering – viktigt att det sker på rätt sätt

Sanering är ett viktigt jobb. Det är för att kontrollera att det inte finns farliga ämnen i en bostad. Detta är vitalt om du funderar på att bygga ut. Du måste då anlita hjälp med saneringen.

Många har stora drömmar om att bygga ut sitt hus. Men inte alla tänker på säkerheten kring detta, speciellt många äldre byggnader. Det handlar inte heller om att enbart kontrollera väggar och se till att du inte råkar ta ner en vägg som är viktig. Utan också för att se till att det inte finns några farliga ämnen. Sanering innebär att kontrollera att det inte finns farliga ämnen i ditt hem. Speciellt för äldre hus kan detta vara något som finns. Men du kan inte göra saneringen själv. Utan du måste vända dig till en firma för att fixa detta åt dig. De kontrollerar då att ditt hem inte har farliga ämnen som PCB och asbest som kan skapa allvarliga sjukdomar hos människor.

Olika sorter av sanering som finns

Många tänker inte på att få bort asbest från byggnader när det kommer till sanering. Utan istället människor med skyddskläder för att hantera någon farlig kemikalie. Detta är en form av sanering vilket kallas för smittisolering. Då rengör de lokaler med bakterie- och virusdödande vätskor, detta för att minska att det blir en smittspridning. Det finns även social sanering vilket innebär att lokaler och bostäder blir sanerade, speciellt om bostaden inte har blivit ordentligt omhändertagen. Detta från skadedjur, smuts, djuravfall, kroppsvätskor och dåliga lukter. Läs mer om sanering på denna sida: saneringnorrköping.nu

22 Jun 2021