Solceller Dalarna - undersök dina möjligheter

Hur ser det egentligen ut med solceller i Sverige? Vi kan använda oss av Dalarna som ett fortsatt exempel i denna text då det landskapet kan fungera som en slags länk mellan de norra och de södra delarna av landet. Så, hur fungerar då solceller i Dalarna? Till skillnad från hur många vill göra gällande: hur bra som helst!

Det man måste ha i åtanke gällande solceller i Dalarna är att det handlar om individuella förutsättningar. För att en investering i solceller ska vara lönsam så måste en noggrann undersökning av huset ske. Detta gäller läget på villan - en villa i söderläge har bättre förutsättningar för solceller än vad motsvarande villa i norrläge har.

Vilket konkret innebär att exempelvis grannen kan montera och installera solceller i Dalarna, medan du har sämre förutsättningar för denna lösning. Steg ett är alltså att kontakta ett företag som undersöker dina förutsättningar och som, baserat på detta och på hur din elförbrukning ser ut, skapar en kalkyl för projektet. Om det visar sig att denna kalkyl är hållbar så är solceller i Dalarna en optimal lösningen.

Solceller i Dalarna fungerar - trots vintern

Här kommer många att vilja räcka upp handen och peka på en gammal käpphäst, en elefant i rummet, och säga att vår vinter inte alls är kompatibel med solceller. Det stämmer att vintern med sitt kompakta mörker är långt ifrån optimal för solceller. Men, vi har även en sommar att luta oss mot och till skillnad från hur den ser ut i andra länder så innebär det nästan sol dygnet om. Ergo - väldigt många soltimmar och väldigt hög produktion av el.

Ett överskott skapas under sommaren som mer än väl täcker underskottet som skapas under vintern: solceller i Dalarna fungerar då vi har ungefär lika många årliga timmar av sol som exempelvis Tyskland. Och, dagens solceller är även effektiva på att maximera effekten under vinterdagar då solen skiner. Genom reflektioner från snön så ökas produktionen ganska påtagligt. Det är inte så att de inte gör något jobb överhuvudtaget under vintern, de går ner i effekt - men är långt ifrån icke-producerande.

Omvärldens priser blir inte ditt elpris

Viktigt att poängtera som en fördel med solceller är att man gör sig själv till en producent av el - inte en köpare. Det senaste åren har elpriserna skjutit i höjden och i vintras var de så höga att regeringen tvingades skapa en nödlösning och, helt enkelt, skapa ett paket för att hjälpa villaägare i Sverige.

Det är naturligtvis ohållbart - och i många avseenden riktigt provocerande. Varför ska vi alla betala för andras val? Det handlar faktiskt om att man som villaägare kan investera i solceller i Dalarna och genom detta också slippa den höga räkningen. Med Grön Teknik så kan man dessutom dra av halva kostnaden för både installation och material av solceller. Där har vi ett bidrag som verkligen gör skillnad i längden! Läs mer om solceller på den här hemsidan: https://www.interceptsolar.se/

16 May 2022