Sprinklersystem räddar när det behövs

I vissa byggnader med hög brandrisk eller med varor av väldigt högt värde kräver försäkringsbolagen att det finns ett fungerande sprinklersystem, men alla har glädje av att installera ett.

Det är lätt att vara efterklok, men det är också helt onödigt att vara det. Det är så mycket bättre att investera i ett bra sprinklersystem än att efteråt undra varför man inte gjorde det. Kanske tror man att det inte kommer att behövas. Men eftersom man skaffade en försäkring så anade man nog ändå att något kunde inträffa.

Hur säker en byggnad än är så kan det uppstå en brand och då kan varor, inventarier och annat blir förstört. En del kanske inte ens går att ersätta. Tar man kontakt med ett företag som installerar sprinklersystem så har man gjort sig själv en stor tjänst. Maxcons sprinklersystem erbjuder exempelvis hjälp med allt från projektering, leverans och montering till driftsättning.

Väljer man Maxcons sprinklersystem kan man få service och funktionskontroll

Om man nu ska göra sig den stora tjänsten att installera ett sprinklersystem så är det också viktigt att det underhålls och kontrolleras regelbundet. Det företag som skött installationen vet precis hur allt fungerar och kan se till att systemet alltid håller högsta standard.

För säkerhets skull utbildar man dessutom personalen på företaget som har hand om säkerheten så att de vet hur Maxcons sprinklersystem fungerar. Blir det dags att bygga om eller bygga till så blir det heller inga problem. Ett bra system kan anpassas till de förändringar man gör i byggnaden.

15 Dec 2021