Tänk på detta gällande dolda fel i hus

Det finns alltid vissa risker med att köpa ett hus. Om vi bortser från det som många fruktar mest  - att huset ska tappa väldigt mycket i värde och att man inte kommer att ha råd att bo kvar – så finns det även andra risker. Risker som innebär att det hus man köpt visar sig innehålla dolda fel och där man tvingas inleda en process mot säljaren för att få skadestånd. Först och främst gällande dolda fel i hus så måste de vara just det – dolda – och för att de ska räkans dit så måste fyra kriterier uppfyllas. Om vi radar upp dessa innan vi fortsätter så ser de ut enligt följande:

  • Felet ska inte varit upptäcktbart vid köpet
  • Felet ska ha funnit där innan du flyttade in
  • Det ska inte ha varit ett förväntat fel
  • Uppgifterna du fått från säljaren ska inte avvika från bostadens egenskaper

Du kan således inte hävda att sprickan i väggen är ett dolt fel och kräva ersättning från säljaren för att korrigera denna; detta då de funnits synlig hela tiden. Som köpare så har man nämligen undersökningsplikt och i och med denna så har man också ett ansvar.dolda fel handlar om fel som man inte kunnat se med blotta ögat och ett tips vi kan ge här är att man som lekman anlitar en besiktningsman.

En erfaren advokat är att föredra vid dolda fel i hus

Att en vanlig privatperson kan ha svårt att upptäcka fel i vid ett husköp är lätt att förstå – man vet ingenting om vart man ska leta och man vet heller inte vad man ska leta efter – oh därför bör man anlita ett proffs för detta. En besiktningsman kan peka på de fel och bristen som finns och som kan få dig att avstå från köpet – eller pruta på priset. Det är också det säkra sättet att påvisa att det handlar om just dolda fel i sitt hus. Kan man visa upp ett besiktningsprotokoll så har man också större chanser att vinna en tvist gällande dolda fel mot en säljare.

Handlar det de facto om dolda fel och där man inleder en process mot säljaren (och denne motsätter sig kraven; något som inte är ovanligt) så finns det bara ett råd: anlita en skicklig advokat – med erfarenhet av liknande konflikter - och var beredd på att det kommer att ta lång tid.

Mer information om detta komplicerade ämne finns att hitta här.

20 May 2017