Tänk på detta innan du bygger

Ska du till att köpa en ny bostad? Eller ska du bygga ett nytt hus? Känner du till marken där du ska bo? Det är inte alla som tänker på att marken kan vara olika bra på olika ställen där du bor. Säg att du ska flytta in en ny bostad i Örebro. Vet du att marken du ska bo på är bra? Om du ska bygga nytt hus, har du kontrollerat marken där du planerat att bygga huset? Det kan finnas olika kemiska ämnen som inte är passande för till exempel barn att bo och vistas på. Om området ligger nära ett nuvarande eller före detta industriområde kan det vara kontaminerat med utsläpp från industrin. Ska barnen växa upp på den ytan är det bäst att se till att sanera den marken för att de ska kunna växa upp till friska vuxna. Om du är orolig att marken inte är hälsosam, kan du anlita ett företag som kontrollera halterna i marken. Hittar de ingenting kan du vara trygg med det, annars vet du inte hur statusen är på marken där du planerat att flytta till.

Så går en marksanering till

Innan ett företag som arbetar med marksaneringar, gör de noggranna inspektioner för att ta reda på omfattningen och lokalisera var de farliga ämnen kan finnas i marken. Bestämmer du dig för att sanera marken om den är infekterad med hälsofarliga ämnen, höjer du värdet på din bostad. Även om det är en sekundär vinst, är det trots allt en viktig aspekt i sammanhanget. De ämnen som klassas som hälsovådliga är till exempel bekämpningsmedel, cyanider och cyanväte, dioxiner (som använts vid bergsprängningar) fenokler, metaller, PCB (från någon plastfabrik), klorerade lösningsmedel, svavel och svavelväte.

Om det slås fast att det finns något av detta som är hälsovådligt genomförs sedan en marksanering. Det innebär att då gräver företaget upp det område där detta finns och avlägsnar de infekterade markområdena och fyller på med frisk jord. Detta för att man ska våga plantera livsmedel på marken och låta barn leka fritt på området utan att vara orolig för hälsovådliga konsekvenser.

Anlita ett erfaret bolag som gör saneringen

När du ska anlita ett företag som ska göra den första inspektionen är det viktigt att anlita någon som är erfaren och som kan göra rätt sorts bedömning av läget. Vissa halter är farligare än andra, och det är alltid upp till den som gör inspektionerna som gör avvägningen om det krävs sanering eller ej. När de sedan har gjort saneringen kan du vara trygg med att de har fått bort de kemiska ämnen ur marken. Anlita ett företag som arbetar efter kvalitetsprogrammet SANKVAL-pro. DÅ får du någon som följer alla gällande föreskrifter som ställs i lagen och policy-dokument. En sådan policy är att alltid arbeta för att säkerställa miljön så att man inte påverkar den mer än nödvändigt.

3 Apr 2018