Trädfällning i Stockholm för en uppfräschad tomt

Få experthjälp för att välja vilka träd som bör gallras bort från din tomt när du anlitar trädfällning i Stockholm. Våra erfarna experter har många användbara tips att dela med sig av.

Jörgen och hans fru nyligen förvärvat ett hus i utkanten av Stockholm. När de valde sin nya bostad var trädgården en prioritet för dem. De såg direkt potentialen i den nya tomten, men visste att vissa åtgärder behövdes vidtas innan de kunde påbörja förvandlingen av trädgården. Framför allt behövdes en hel del träd fällas.

I ett försök att själva bestämma vilka träd som skulle fällas stod de dock inför en utmaning. Det visade sig vara lättare sagt än gjort. Kanske skulle de ha givit sig själva mer tid att vänja sig vid sitt nya hem först. Men deras otålighet att påbörja sina egna trädgårdsplaner fick dem att ta hjälp av ett professionellt företag som erbjuder trädfällning i Stockholm, Wasa Trädfällning.

Lita på experterna inom trädfällning

En representant från företaget kom till tomten och tillsammans gick de igenom den noggrant. Diskussionen kretsade kring väderstreck, skuggning och utsikt. Mannen hade flera synpunkter på vilka träd som borde fällas. Ett träd befann sig alldeles för nära en elledning, medan ett annat träd var döende, något som Jörgen själv inte hade lagt märke till.

När planeringen var avklarad anlände trädfällarna och utförde sitt arbete med stor skicklighet. Det var tydligt att de var väl bevandrade inom sitt område. Resultatet överträffade förväntningarna och när allt det fällda virket hade fraktats bort kunde Jörgen och hans fru äntligen påbörja förvandlingen av trädgården enligt deras egna planer.

22 Jul 2023