Trädfällning i Stockholm – inte bara att såga

Ibland kan naturen komma i vägen för oss människor och våra behov, inte minst här i Stockholm där det byggs som aldrig förr. Exempelvis kan träd stå på fel plats på en tomt eller dylikt, och måste därför tas bort. Trädfällning går att göra själv, men det rekommenderas alltid att anlita en expert. Speciellt om det handlar om träd som står på knepiga ställen och därför riskerar att skada bebyggelse eller personer om de tas ner på fel sätt.

Oavsett vem det är som tar ner trädet finns det några punkter som bör checkas av för att göra proceduren så säker och smidig som möjligt.

Planera mera

Redan innan du kommer fram till trädet som ska fällas bör en hel del planering ha gjorts. Hur blåser vinden och hur stark är den? Lutar marken åt något håll? Finns andra hinder runt omkring som bör tas hänsyn till? Alla dessa frågor spelar stor roll för hur trädet kommer falla och därför bör dessa gås igenom väl innan någon sågning börjar ske.

Hur ser trädet ut?

När allt detta är klart är det läge att studera själva trädet. Kontrollera eventuella sprickor i stammen och även om trädet är skadat av röta någonstans. Även grenarna bör studeras väl, både på det aktuella trädet och på träd runt omkring. Allt för att undvika att torra grenar kan falla ner och skada personer eller föremål under själva fällningen. Dessutom är det a och o att se om trädet har någon lutning, då denna lutning är ganska avgörande för hur trädet kommer bete sig under fällningsarbetet. Det går att tvinga träd att falla mot sin naturliga lutning, men detta kräver mer arbete än att använda den naturliga lutningen som en del av processen. Träd som är svaga i sig själva, alltså döda eller rötskadade träd bör alltid fällas i den lättaste riktningen för att undvika skador runt omkring.

För att underlätta det arbete som följer själva huvudarbetet, vilket är trädfällningen, är det även bra att fälla trädet på ett sådant sätt att stammen hamnar i en hyfsat bekväm arbetsnivå lite upphöjt från marken. Detta är för att avkvistningen ska gå så smidigt som möjligt.

Säkerheten kommer först

Det bästa är att alltid ha med sig minst en annan person för att uträtta trädfällningen. För att vara extra synliga för både varandra och för andra bör tydliga reflexvästar användas, och även skyddshjälm för säkerheten. Säkerhetsutrymmet runt trädet bör ligga på dubbla trädlängden för att minimera risken för att byggnader, personer och andra föremål skadas när trädet väl faller.

Trädfällning i Stockholm och andra större städer är något som kräver väldigt mycket bakomliggande planering och expertis. Därför är det verkligen att rekommendera att ta hjälp av en expert. Speciellt när det kommer till att fälla träd i stadsmiljö eller i områden med kringliggande bostäder och annat som kan ta skada när trädet slår i marken. I Stockholm finns många företag som sysslar med trädfällning och genom att ta en titt på deras hemsidor är det hyfsat lätt att guida sig fram till det företag som passar just dig bäst.

8 Oct 2017